SaveText.Ru

Untitled
 1. <div id="HTML2081" class="widget-element widget-snap" lp-type="customhtml" lp-lang="HTML" lp-display="block"><div class="widget-content"><style>
 2. #fbFeedbackContent {
 3.     font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;
 4.     font-size: 14px;
 5.     color: #333;
 6.     line-height: 1.28;
 7.     text-align: left;
 8.     direction: ltr;
 9.     margin: 15px;
 10. }
 11.  
 12.     #fbFeedbackContent .top {
 13.         padding: 9px 0 7px;
 14.         border-bottom: 1px solid #e9ebee;
 15.         border-top: 1px solid #e9ebee;
 16.     }
 17.  
 18.     #fbFeedbackContent strong, b {
 19.         font-weight: bolder;
 20.     }
 21.  
 22.     #fbFeedbackContent .top k {
 23.         float: right;
 24.     }
 25.  
 26.     #fbFeedbackContent ul:not(.browser-default) {
 27.         padding-left: 0;
 28.         list-style-type: none;
 29.         margin-left: -7px;
 30.     }
 31.  
 32.     #fbFeedbackContent li {
 33.         background: none !important;
 34.         padding: 10px 0;
 35.         border-bottom: 1px #E2E2E2 solid;
 36.     }
 37.  
 38.     #fbFeedbackContent .image {
 39.         float: left;
 40.         background-color: #fff;
 41.         margin-bottom: 8px;
 42.         margin-right: 11px;
 43.         margin-left: 8px;
 44.     }
 45.  
 46.     #fbFeedbackContent img {
 47.         padding: 0;
 48.         margin: 0;
 49.         border: none;
 50.         width: 36px;
 51.         border-radius: 0;
 52.     }
 53.  
 54.     #fbFeedbackContent img {
 55.         padding: 0;
 56.         margin: 0;
 57.         border: none;
 58.         width: 36px;
 59.         border-radius: 0;
 60.     }
 61.  
 62.     #fbFeedbackContent .postContainer {
 63.         display: table-cell;
 64.         vertical-align: top;
 65.         width: 10000px;
 66.     }
 67.  
 68. .postContainer a {
 69.     cursor: pointer;
 70.     color: #3B5998;
 71.     text-decoration: none;
 72.     font-weight: bold;
 73. }
 74.  
 75. #fbFeedbackContent p {
 76.     margin-bottom: 0.2em;
 77.     line-height: normal;
 78. }
 79.  
 80. #fbFeedbackContent .bottom {
 81.     color: #90949c;
 82. }
 83.  
 84. .bottom {
 85.     font-size: 12px;
 86. }
 87.  
 88. #fbFeedbackContent .bottom k:first-child {
 89.     padding-left: 0;
 90. }
 91.  
 92. #fbFeedbackContent .bottom k {
 93.     font-weight: normal;
 94.     font-weight: normal;
 95.     /* padding-right: 5px; */
 96.     padding: 0px 5px;
 97.     /* padding-left: 0; */
 98. }
 99.  
 100. #fbFeedbackContent li li {
 101.     margin-left: 60px;
 102.     border-bottom: none;
 103.     /* margin-top: 5px; */
 104.     /* margin-bottom: -15px; */
 105.     /* border-top: 1px #E2E2E2 solid; */
 106.     border-left: 1px dotted #d3d6db;
 107.     padding: 0;
 108. }
 109. </style>
 110. <div>
 111. <div id="fbFeedbackContent">
 112.     <div class="top">
 113.         <strong>9783 Bình luận&nbsp; </strong><k href="#"><strong> </strong></k>
 114.     </div>
 115.     <ul class="no-ul">
 116.         <li>
 117.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100034567862641" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://w.ladicdn.com/s250x250/5cfa54aa2458e93ad21b5c55/nguyen-thanh-loan-20190815021103.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 118.             <div class="postContainer">
 119.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100034567862641" target="_blank">Nguyễn Thanh Loan</a>
 120. <p>
 121.                     Mới dùng được 2 hôm, thấy cơ thể thay đổi hẳn
 122.                 </p>
 123.                 <div class="bottom">
 124.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 14 phút
 125.                 </div>
 126.             </div>
 127.             <ul>
 128.                 <li>
 129.                     <a class="image" href="
 130. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 131.                     <div class="postContainer">
 132.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank">Nội tiết tố 9DAY
 133. </a>
 134.                         <p>
 135.                             Cám ơn chị đã tin dùng, chị nhớ sử dụng đều đặn nha!
 136.                         </p>
 137.                         <div class="bottom">
 138.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 13 phút
 139.                         </div>
 140.                     </div>
 141.                 </li>
 142.             </ul>
 143.         </li>
 144.        <li>
 145.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100011342836639" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Hung Nguyên.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 146.             <div class="postContainer">
 147.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100011342836639" target="_blank">Hung Nguyên</a>
 148.                 <p>
 149.                     Sản phẩm dùng tốt, cơ thể không còn bốc hỏa ngủ ngon hẳn, tôi muốn mua thêm 1 liệu trình 4 hộp nữa
 150.                 </p>
 151.                 <div class="bottom">
 152.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 15 phút
 153.                 </div>
 154.             </div>
 155.             <ul>
 156.                 <li>
 157.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 158.                     <div class="postContainer">
 159.                         <a href="
 160. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank">Nội tiết tố 9DAY</a>
 161.                         <p>
 162.                             Dạ cám ơn chị đã ủng hộ, bên em sẽ liên hệ lại ngay cho chị ạ!
 163.                         </p>
 164.                         <div class="bottom">
 165.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 14 phút
 166.                         </div>
 167.                     </div>
 168.                 </li>
 169.             </ul>
 170.         </li>
 171.                 <li>
 172. <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100030093765101" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Phuong Nguyen.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 173.             <div class="postContainer">
 174.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100030093765101" target="_blank">Phuong Nguyen</a>
 175.                 <p>
 176.                     Sản phẩm này dùng để duy trì được không em?
 177.                 </p>
 178.                 <div class="bottom">
 179.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 21 phút
 180.                 </div>
 181.             </div>
 182.             <ul>
 183.                 <li>
 184.                     <a class="image" href="
 185. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg
 186. " style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 187.                     <div class="postContainer">
 188.                         <a href="
 189. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 190.                         <p>
 191.                             Dạ được ạ, chị để lại số điện thoại e gọi tư vấn trực tiếp cho mình nha
 192.                         </p>
 193.                         <div class="bottom">
 194.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 20 phút
 195.                         </div>
 196.                     </div>
 197.                 </li>
 198.             </ul>
 199.         </li>
 200.                 <li>
 201.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100030788837834" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Hoa Huynh.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 202.             <div class="postContainer">
 203.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100030788837834" target="_blank">Hoa Huynh</a>
 204.                 <p>
 205.                     Sản phẩm này dùng thích lắm, cám ơn
 206.                 </p>
 207.                 <div class="bottom">
 208.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 25 phút
 209.                 </div>
 210.             </div>
 211.             <ul>
 212.                 <li>
 213.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg
 214. " style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 215.                     <div class="postContainer">
 216.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 217.                         <p>
 218.                             Dạ cám ơn chị đã ủng hộ ạ!
 219.                         </p>
 220. <div class="bottom">
 221.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 24 phút
 222.                         </div>
 223.                     </div>
 224.                 </li>
 225.             </ul>
 226.         </li>
 227.         <li>
 228.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/ngocnu.le.3348" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Ngoc Nu Le.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 229.             <div class="postContainer">
 230.                 <a href="https://www.facebook.com/ngocnu.le.3348" target="_blank">Ngoc Nu Le</a>
 231.                 <p>
 232.                     Dùng cả liệu trình nội tiết tố 9DAY được 1 tháng, sản phẩm có hiệu quả, cơ thể mình ngủ thấy ngon hơn hẳn, quan hệ với chồng không còn khô nữa
 233.                 </p>
 234.                 <div class="bottom">
 235.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 33 phút
 236.                 </div>
 237.             </div>
 238.             <ul>
 239.                 <li>
 240.                     <a class="image" href="
 241. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 242.                     <div class="postContainer">
 243.                         <a href="
 244. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 245.                         <p>
 246.                             Dạ cám ơn chị đã ủng hộ ạ!
 247.                         </p>
 248.                         <div class="bottom">
 249.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 32 phút
 250.                         </div>
 251.                     </div>
 252.                 </li>
 253.             </ul>
 254.         </li>
 255.                 <li>
 256.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010931324358" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Thuy Nguyen.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 257.             <div class="postContainer">
 258.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010931324358" target="_blank">Thuy Nguyen</a>
 259.                 <p>
 260.                     Em ơi chị nhận hàng rồi, mà dùng như thế nào vậy em
 261.                 </p>
 262.                 <div class="bottom">
 263.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 44 phút
 264.                 </div>
 265.             </div>
 266.             <ul>
 267.                 <li>
 268.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785
 269. " target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 270. <div class="postContainer">
 271.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785
 272. " target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 273.                         <p>
 274.                             Dạ chị để ý số điện thoại để bên em gọi hướng dẫn chị cách dùng chị nha.
 275.                         </p>
 276.                         <div class="bottom">
 277.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 43 phút
 278.                         </div>
 279.                     </div>
 280.                 </li>
 281.             </ul>
 282.         </li>
 283.                 <li>
 284.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/chut.ngo.140" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Chut Ngo.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 285.             <div class="postContainer">
 286.                 <a href="https://www.facebook.com/chut.ngo.140" target="_blank">Chút Ngô</a>
 287.                 <p>
 288.                     Em ơi hôm trước chị có đặt 1 liệu trình, dùng thấy ổn lắm em ạ. Chồng chị khen chị dạo này sung thế. Kiki
 289.                 </p>
 290.                 <div class="bottom">
 291.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 57 phút
 292.                 </div>
 293.             </div>
 294.             <ul>
 295.                 <li>
 296.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 297.                     <div class="postContainer">
 298.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 299.                         <p>
 300.                             Cám ơn chị đã tin dùng ạ. Chị nhớ sử dụng đều đặn nha!
 301.                         </p>
 302.                         <div class="bottom">
 303.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 56 phút
 304.                         </div>
 305.                     </div>
 306.                 </li>
 307.             </ul>
 308.         </li>
 309.                 <li>
 310.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/oanh.pham.73997" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Oanh Pham.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 311.             <div class="postContainer">
 312.                 <a href="https://www.facebook.com/oanh.pham.73997" target="_blank">Oanh Pham</a>
 313.                 <p>
 314.                     Chị mua về dùng thử xong thấy khác quá em ạ. Cảm giác như được hồi xuân mà tinh thần lại thấy thoải mái nữa cơ.
 315.                 </p>
 316.                 <div class="bottom">
 317.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 318.                 </div>
 319.  
 320. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785
 321. www.facebook.com
 322. </div>
 323.             <ul>
 324.                 <li>
 325.                     <a class="image" href="
 326. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 327.                     <div class="postContainer">
 328.                         <a href="
 329. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank">
 330.  
 331. Nội tiết tố 9DAY</a>
 332.                         <p>
 333.                             Dạ cám ơn chị đã ủng hộ ạ!
 334.                         </p>
 335.                         <div class="bottom">
 336.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 337.                         </div>
 338.                     </div>
 339.                 </li>
 340.             </ul>
 341.         </li>
 342.                 <li>
 343.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/cindythi.lo" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Cindy Luo.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 344.             <div class="postContainer">
 345.                 <a href="https://www.facebook.com/cindythi.lo" target="_blank">Cindy Luo</a>
 346.                 <p>
 347.                     Sản phẩm chất lượng tốt lắm em, chị vừa giới thiệu cho ban chị mua để chị ý dùng. Em tư vấn thêm cho chị ý nhé.
 348.                 </p>
 349.                 <div class="bottom">
 350.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 351.                 </div>
 352.             </div>
 353.             <ul>
 354.                 <li>
 355.                     <a class="image" href="
 356. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 357.                     <div class="postContainer">
 358.                         <a href="
 359. https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank">
 360.  
 361. Nội tiết tố 9DAY</a>
 362.                         <p>
 363.                             Dạ chị check inbox nhé
 364.                         </p>
 365.                         <div class="bottom">
 366.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 367.                         </div>
 368.                     </div>
 369.                 </li>
 370.             </ul>
 371.         </li>
 372.                 <li>
 373.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100030775426995" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Mai Tam.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 374.             <div class="postContainer">
 375.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100030775426995" target="_blank">Mai Tâm</a>
 376.                 <p>
 377. Mình mua về dùng được gần hết 1 liệu trình, trong khoảng thời gian đó ai cũng bảo mình dạo này khác trước, da mặt mình giờ thậm chí còn đẹp hơn cả lúc dùng mỹ phẩm nữa cơ.
 378.                 </p>
 379.                 <div class="bottom">
 380.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 381.                 </div>
 382.             </div>
 383.             <ul>
 384.                 <li>
 385.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 386.                     <div class="postContainer">
 387.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 388.                         <p>
 389.                             Dạ cám ơn chị đã tin dùng!
 390.                         </p>
 391.                         <div class="bottom">
 392.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 393.                         </div>
 394.                     </div>
 395.                 </li>
 396.             </ul>
 397.         </li>
 398.                 <li>
 399.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/mai.thuong.980" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Sarah Thương.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 400.             <div class="postContainer">
 401.                 <a href="https://www.facebook.com/mai.thuong.980" target="_blank">Sarah Thương</a>
 402.                 <p>
 403.                     Chị muốn mua thêm 1 liệu trình cho bạn, bạn chị giờ sợ chống đi ra ngoài nên cẩn thận lắm, dùng hơn tháng của bên em thấy thích quá.
 404.                 </p>
 405.                 <div class="bottom">
 406.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 407.                 </div>
 408.             </div>
 409.             <ul>
 410.                 <li>
 411.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 412.                     <div class="postContainer">
 413.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 414.                         <p>
 415.                             Dạ chị kiểm tra tin nhắn giúp em nhé!
 416.                         </p>
 417.                         <div class="bottom">
 418.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 419.                         </div>
 420.                     </div>
 421.                 </li>
 422.             </ul>
 423.         </li>
 424.                 <li>
 425. <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010758462327" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Sương Cô-lít.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 426.             <div class="postContainer">
 427.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010758462327" target="_blank">Sương Cô-lít</a>
 428.                 <p>
 429.                     Công nhận dùng sản phẩm này khác hẳn mấy sản phẩm của những bên khác.Đúng là tiền nào của nấy.
 430.                 </p>
 431.                 <div class="bottom">
 432.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 433.                 </div>
 434.             </div>
 435.             <ul>
 436.                 <li>
 437.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 438.                     <div class="postContainer">
 439.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785" target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 440.                         <p>
 441.                             Dạ cám ơn chị đã ủng hộ ạ!
 442.                         </p>
 443.                         <div class="bottom">
 444.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 445.                         </div>
 446.                     </div>
 447.                 </li>
 448.             </ul>
 449.         </li>
 450.                 <li>
 451.             <a class="image" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009507755601" target="_blank"><img alt="iconface" class="img1" src="https://trihetnamda.com/images/hinhfb/Hai Thanh.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 452.             <div class="postContainer">
 453.                 <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009507755601" target="_blank">Hải Thanh</a>
 454.                 <p>
 455.                     Tư vấn 0985144305
 456.                 </p>
 457.                 <div class="bottom">
 458.                     <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 459.                 </div>
 460.             </div>
 461.             <ul>
 462.                 <li>
 463.                     <a class="image" href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785
 464. " target="_blank"><img alt="" class="img" src="https://noitietto9day.com/wp-content/uploads/2019/12/9day.jpg" style="width: 48px; height: 48px;"></a>
 465.                     <div class="postContainer">
 466.                         <a href="https://www.facebook.com/N%E1%BB%99i-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BB%91-9DAY-101909954787785
 467. " target="_blank"> Nội tiết tố 9DAY</a>
 468.                         <p>
 469.                             Dạ cám ơn chị đã ủng hộ, bên em sẽ gọi lại ngay cho chị ạ!
 470.                         </p>
 471. <div class="bottom">
 472.                             <k> Thích </k> &nbsp;·&nbsp; <k> Phản hồi </k> &nbsp;· 1 giờ
 473.                         </div>
 474.                     </div>
 475.                 </li>
 476.             </ul>
 477.         </li>
 478.     </ul>
 479. </div>
 480. </div></div></div>
 481. <div class="_3bem"><div class="_1kyy _3bep __f9"><div class="_4a0v _1x3z __fa"><div class="_4b0g"><div class="_5pd7"></div><div class="_5pd7"></div><div class="_5pd7"></div></div></div><div class="__fb">Ai đó đang nhập bình luận...</div></div></div>
 482. <style>@keyframes mercuryTypingAnimation {
 483.     0% {
 484.         transform: translateY(0px)
 485.     }
 486.  
 487.     28% {
 488.         transform: translateY(-5px)
 489.     }
 490.  
 491.     44% {
 492.         transform: translateY(0px)
 493.     }
 494. }
 495.  
 496. .__fa {
 497.     display: block;
 498.     float: left;
 499.     padding: 2px 13px 6px 7px;
 500. }
 501. ._4b0g {
 502.     align-items: center;
 503.     display: flex;
 504.     height: 17px;
 505. }
 506. ._5pd7:nth-child(1) {
 507.     animation-delay: 200ms;
 508. }
 509. ._1x3z ._5pd7 {
 510.     background-color: #8d949e;
 511. }
 512. ._5pd7 {
 513.     animation: mercuryTypingAnimation 1.5s infinite ease-in-out;
 514.     border-radius: 2px;
 515.     display: inline-block;
 516.     height: 4px;
 517.     margin-right: 2px;
 518.     width: 4px;
 519. }</style>

Share with your friends:

Print