SaveText.Ru

the bandit capper 7777
 1. Статистика 21, [16.02.19 22:09]
 2. 96. 20(A♠️,9♣️) - 17(J♥️,8♠️,7♥️)
 3.  
 4. Статистика 21, [16.02.19 22:11]
 5. 97. 27(A♠️,J♣️,Q♠️,A♦️) - 17(A♣️,6♦️)
 6.  
 7. Статистика 21, [16.02.19 22:13]
 8. 98. 14(7♣️,7♥️) - 21(A♠️,A♣️)
 9.  
 10. Статистика 21, [16.02.19 22:15]
 11. 99. 26(9♣️,J♣️,Q♠️,J♦️,10♠️) - 20(9♥️,A♣️)
 12.  
 13. Статистика 21, [16.02.19 22:17]
 14. 100. 26(6♥️,10♥️,10♦️) - 12(J♦️,10♠️)
 15.  
 16. Статистика 21, [16.02.19 22:19]
 17. 101. 19(A♦️,8♦️) - 23(9♣️,7♠️,7♥️)
 18.  
 19. Статистика 21, [16.02.19 22:21]
 20. 102. 23(9♦️,8♥️,6♦️) - 14(Q♥️,A♥️)
 21.  
 22. Статистика 21, [16.02.19 22:23]
 23. 103. 22(J♠️,9♣️,A♥️) - 14(8♦️,6♦️)
 24.  
 25. Статистика 21, [16.02.19 22:25]
 26. 104. 21(6♥️,9♥️,J♣️,K♠️) - 22(10♣️,Q♠️,9♣️)
 27.  
 28. Статистика 21, [16.02.19 22:27]
 29. 105. 20(J♠️,7♣️,A♦️) - 17(Q♣️,10♣️,K♦️)
 30.  
 31. Статистика 21, [16.02.19 22:29]
 32. 106. 21(8♦️,K♦️,9♦️) - 17(A♠️,6♥️)
 33.  
 34. Статистика 21, [16.02.19 22:31]
 35. 107. 23(Q♥️,9♥️,A♠️) - 14(A♥️,Q♣️)
 36.  
 37. Статистика 21, [16.02.19 22:33]
 38. 108. 19(A♥️,8♥️) - 22(K♦️,8♣️,10♣️)
 39.  
 40. Статистика 21, [16.02.19 22:35]
 41. 109. 23(K♠️,A♠️,8♥️) - 11(Q♠️,8♣️)
 42.  
 43. Статистика 21, [16.02.19 22:37]
 44. 110. 24(Q♦️,10♠️,A♦️) - 11(K♦️,7♥️)
 45.  
 46. Статистика 21, [16.02.19 22:39]
 47. 111. 23(9♠️,K♥️,10♠️) - 13(7♠️,6♦️)
 48.  
 49. Статистика 21, [16.02.19 22:41]
 50. 112. 25(K♣️,Q♦️,10♣️,8♦️) - 18(7♣️,A♥️)
 51.  
 52. Статистика 21, [16.02.19 22:43]
 53. 113. 30(6♠️,7♦️,J♦️,K♣️,A♥️) - 20(10♦️,10♣️)
 54.  
 55. Статистика 21, [16.02.19 22:45]
 56. 114. 23(6♣️,Q♠️,Q♥️,A♦️) - 20(A♣️,9♦️)
 57.  
 58. Статистика 21, [16.02.19 22:47]
 59. 115. 19(A♣️,8♠️) - 21(10♠️,A♦️)
 60.  
 61. Статистика 21, [16.02.19 22:49]
 62. 116. 22(Q♥️,10♠️,9♥️) - 16(7♦️,9♠️)
 63.  
 64. Статистика 21, [16.02.19 22:51]
 65. 117. 20(6♥️,10♥️,K♥️) - 19(J♥️,10♣️,7♠️)
 66.  
 67. Статистика 21, [16.02.19 22:53]
 68. 118. 19(6♣️,Q♦️,10♠️) - 24(K♥️,A♦️,9♥️)
 69.  
 70. Статистика 21, [16.02.19 22:55]
 71. 119. 22(6♠️,8♥️,8♠️) - 13(7♦️,6♣️)
 72.  
 73. Статистика 21, [16.02.19 22:57]
 74. 120. 22(9♠️,J♣️,J♠️,9♣️) - 11(K♣️,7♣️)
 75.  
 76. Статистика 21, [16.02.19 22:59]
 77. 121. 14(K♠️,10♠️) - 21(A♦️,10♦️)
 78.  
 79. Статистика 21, [16.02.19 23:01]
 80. 122. 19(A♥️,8♣️) - 20(Q♦️,7♠️,10♠️)
 81.  
 82. Статистика 21, [16.02.19 23:03]
 83. 123. 21(K♦️,10♦️,7♣️) - 17(9♣️,6♠️,J♦️)
 84.  
 85. Статистика 21, [16.02.19 23:05]
 86. 124. 24(7♦️,9♦️,8♠️) - 8(K♣️,K♠️)
 87.  
 88. Статистика 21, [16.02.19 23:07]
 89. 125. 23(A♣️,J♣️,10♥️) - 10(8♠️,J♠️)
 90.  
 91. Статистика 21, [16.02.19 23:09]
 92. 126. 24(A♠️,J♠️,A♥️) - 12(6♠️,6♦️)
 93.  
 94. Статистика 21, [16.02.19 23:11]
 95. 127. 22(6♥️,K♥️,Q♥️,9♠️) - 17(6♠️,A♦️)
 96.  
 97. Статистика 21, [16.02.19 23:13]
 98. 128. 25(6♥️,J♣️,K♣️,J♠️,A♦️) - 10(Q♣️,7♥️)
 99.  
 100. Статистика 21, [16.02.19 23:15]
 101. 129. 22(J♣️,8♥️,Q♣️,9♣️) - 19(9♠️,10♦️)
 102.  
 103. Статистика 21, [16.02.19 23:17]
 104. 130. 23(8♠️,7♣️,8♦️) - 15(9♦️,6♦️)
 105.  
 106. Статистика 21, [16.02.19 23:19]
 107. 131. 24(K♥️,6♣️,Q♥️,K♣️,7♦️) - 13(6♠️,7♠️)
 108.  
 109. Статистика 21, [16.02.19 23:21]
 110. 132. 18(K♠️,K♣️,10♦️) - 22(J♦️,10♠️,K♥️,6♣️)
 111.  
 112. Статистика 21, [16.02.19 23:23]
 113. 133. 26(6♠️,9♦️,A♣️) - 5(J♠️,Q♠️)
 114.  
 115. Статистика 21, [16.02.19 23:25]
 116. 134. 21(10♥️,A♥️) - 15(K♠️,A♦️)
 117.  
 118. Статистика 21, [16.02.19 23:27]
 119. 135. 18(K♣️,7♦️,7♥️) - 21(Q♣️,A♦️,7♣️)
 120.  
 121. Статистика 21, [16.02.19 23:29]
 122. 136. 21(10♠️,A♣️) - 12(8♦️,K♣️)
 123.  
 124. Статистика 21, [16.02.19 23:31]
 125. 137. 21(7♣️,K♠️,J♦️,8♠️) - 17(9♣️,6♠️,J♥️)
 126.  
 127. Статистика 21, [16.02.19 23:33]
 128. 138. 23(K♠️,10♥️,Q♣️,6♥️) - 15(8♦️,7♣️)
 129.  
 130. Статистика 21, [16.02.19 23:35]
 131. 139. 26(10♣️,6♠️,10♥️) - 12(10♦️,J♠️)
 132.  
 133. Статистика 21, [16.02.19 23:37]
 134. 140. 19(J♠️,10♥️,7♦️) - 17(J♥️,9♦️,6♠️)
 135.  
 136. Статистика 21, [16.02.19 23:39]
 137. 141. 19(A♠️,8♠️) - 19(J♠️,7♦️,10♠️)
 138.  
 139. Статистика 21, [16.02.19 23:41]
 140. 142. 20(9♠️,A♦️) - 24(7♦️,6♥️,A♥️)
 141.  
 142. Статистика 21, [16.02.19 23:43]
 143. 143. 11(9♥️,J♦️) - 21(10♠️,A♣️)
 144.  
 145. Статистика 21, [16.02.19 23:45]
 146. 144. 21(J♥️,9♦️,10♣️) - 18(7♦️,Q♠️,K♠️,K♦️)
 147.  
 148. Статистика 21, [16.02.19 23:47]
 149. 145. 23(A♦️,K♦️,8♥️) - 10(Q♥️,7♠️)
 150.  
 151. Статистика 21, [16.02.19 23:49]
 152. 146. 7(Q♥️,K♥️) - 21(10♠️,A♠️)
 153.  
 154. Статистика 21, [16.02.19 23:51]
 155. 147. 22(9♣️,7♠️,6♠️) - 8(K♠️,K♣️)
 156.  
 157. Статистика 21, [16.02.19 23:53]
 158. 148. 21(6♥️,7♦️,8♣️) - 18(7♠️,J♠️,9♥️)
 159.  
 160. Статистика 21, [16.02.19 23:55]
 161. 149. 23(8♠️,J♣️,J♥️,A♠️) - 13(6♣️,7♣️)
 162.  
 163. Статистика 21, [16.02.19 23:57]
 164. 0. 19(K♦️,K♠️,A♥️) - 17(9♣️,8♥️)
 165.  
 166. Статистика 21, [16.02.19 23:59]
 167. 1. 17(7♣️,10♣️) - 17(6♥️,A♦️)
 168.  
 169. Статистика 21, [17.02.19 00:01]
 170. 2. 21(9♣️,Q♦️,9♥️) - 18(6♥️,8♠️,K♥️)
 171.  
 172. Статистика 21, [17.02.19 00:03]
 173. 3. 23(9♦️,K♣️,10♦️) - 10(Q♠️,7♦️)
 174.  
 175. Статистика 21, [17.02.19 00:05]
 176. 4. 24(7♥️,6♣️,A♥️) - 5(J♥️,Q♦️)
 177.  
 178. Статистика 21, [17.02.19 00:07]
 179. 5. 22(Q♦️,9♦️,10♣️) - 15(7♣️,8♦️)
 180.  
 181. Статистика 21, [17.02.19 00:09]
 182. 6. 25(10♦️,K♣️,Q♠️,8♥️) - 17(8♦️,9♣️)
 183.  
 184. Статистика 21, [17.02.19 00:11]
 185. 7. 21(6♥️,7♥️,8♣️) - 17(8♦️,Q♥️,K♠️,J♣️)
 186.  
 187. Статистика 21, [17.02.19 00:13]
 188. 8. 20(8♣️,K♣️,J♥️,6♠️) - 17(J♣️,6♥️,9♥️)
 189.  
 190. Статистика 21, [17.02.19 00:15]
 191. 9. 20(6♥️,Q♠️,8♦️,Q♣️) - 18(8♥️,6♦️,K♣️)
 192.  
 193. Статистика 21, [17.02.19 00:17]
 194. 10. 26(10♣️,Q♠️,J♣️,A♣️) - 13(7♥️,6♣️)
 195.  
 196. Статистика 21, [17.02.19 00:19]
 197. 11. 20(9♥️,A♣️) - 26(9♣️,6♥️,A♦️)
 198.  
 199. Статистика 21, [17.02.19 00:21]
 200. 12. 18(8♣️,10♦️) - 18(9♦️,9♥️)
 201.  
 202. Статистика 21, [17.02.19 00:23]
 203. 13. 24(6♣️,Q♥️,7♣️,8♣️) - 13(J♦️,A♦️)
 204.  
 205. Статистика 21, [17.02.19 00:25]
 206. 14. 25(J♦️,10♥️,Q♣️,J♥️,8♠️) - 20(A♥️,9♠️)
 207.  
 208. Статистика 21, [17.02.19 00:27]
 209. 15. 23(K♦️,J♥️,8♥️,9♠️) - 6(K♥️,J♠️)
 210.  
 211. Статистика 21, [17.02.19 00:29]
 212. 16. 26(7♠️,A♥️,8♣️) - 9(7♣️,J♦️)
 213.  
 214. Статистика 21, [17.02.19 00:31]
 215. 17. 27(J♠️,A♠️,K♥️,10♣️) - 16(8♥️,8♦️)
 216.  
 217. Статистика 21, [17.02.19 00:33]
 218. 18. 22(K♦️,9♥️,9♣️) - 18(A♠️,7♣️)
 219.  
 220. Статистика 21, [17.02.19 00:35]
 221. 19. 19(6♣️,8♦️,Q♥️,J♣️) - 22(K♣️,9♦️,9♥️)
 222.  
 223. Статистика 21, [17.02.19 00:37]
 224. 20. 23(Q♣️,K♠️,Q♥️,K♥️,9♥️) - 11(K♣️,7♣️)
 225.  
 226. Статистика 21, [17.02.19 00:39]
 227. 21. 25(6♠️,10♣️,9♥️) - 6(Q♦️,Q♣️)
 228.  
 229. Статистика 21, [17.02.19 00:41]
 230. 22. 26(K♣️,6♦️,6♥️,10♦️) - 16(9♦️,7♦️)
 231.  
 232. Статистика 21, [17.02.19 00:43]
 233. 23. 21(6♠️,A♦️,K♦️) - 18(J♣️,K♥️,Q♦️,9♥️)
 234.  
 235. Статистика 21, [17.02.19 00:45]
 236. 24. 27(Q♥️,6♣️,8♠️,10♦️) - 10(Q♣️,7♣️)
 237.  
 238. Статистика 21, [17.02.19 00:47]
 239. 25. 26(6♠️,10♠️,10♣️) - 7(Q♦️,K♦️)
 240.  
 241. Статистика 21, [17.02.19 00:49]
 242. 26. 25(10♥️,7♥️,8♦️) - 8(J♣️,6♣️)
 243.  
 244. Статистика 21, [17.02.19 00:51]
 245. 27. 24(J♦️,J♠️,Q♥️,9♥️,8♦️) - 19(8♠️,A♦️)
 246.  
 247. Статистика 21, [17.02.19 00:53]
 248. 28. 20(K♠️,Q♠️,K♦️,9♥️) - 25(A♣️,Q♦️,A♥️)
 249.  
 250. Статистика 21, [17.02.19 00:55]
 251. 29. 23(10♦️,7♠️,6♣️) - 8(6♠️,J♦️)
 252.  
 253. Статистика 21, [17.02.19 00:57]
 254. 30. 21(A♣️,6♣️,K♠️) - 26(7♥️,6♠️,Q♦️,10♥️)
 255.  
 256. Статистика 21, [17.02.19 00:59]
 257. 31. 18(J♦️,Q♦️,10♥️,Q♠️) - 23(Q♣️,6♣️,7♦️,7♥️)
 258.  
 259. Статистика 21, [17.02.19 01:01]
 260. 32. 22(J♠️,7♥️,Q♥️,10♦️) - 11(J♥️,9♥️)
 261.  
 262. Статистика 21, [17.02.19 01:03]
 263. 33. 18(K♣️,A♠️,Q♣️) - 17(9♠️,8♣️)
 264.  
 265. Статистика 21, [17.02.19 01:05]
 266. 34. 23(J♦️,A♣️,10♥️) - 19(8♥️,A♦️)
 267.  
 268. Статистика 21, [17.02.19 01:07]
 269. 35. 27(9♠️,6♦️,Q♥️,9♦️) - 20(9♥️,A♣️)
 270.  
 271. Статистика 21, [17.02.19 01:09]
 272. 36. 20(J♦️,K♦️,8♦️,6♣️) - 17(Q♥️,K♣️,10♠️)
 273.  
 274. Статистика 21, [17.02.19 01:11]
 275. 37. 20(A♠️,6♥️,Q♥️) - 23(J♦️,6♦️,8♦️,7♣️)
 276.  
 277. Статистика 21, [17.02.19 01:13]
 278. 38. 20(10♦️,6♠️,K♦️) - 25(8♣️,8♠️,9♥️)
 279.  
 280. Статистика 21, [17.02.19 01:15]
 281. 39. 21(K♣️,7♥️,K♥️,6♥️) - 22(A♦️,Q♠️,8♠️)
 282.  
 283. Статистика 21, [17.02.19 01:17]
 284. 40. 24(K♥️,6♦️,6♥️,8♠️) - 12(K♠️,8♥️)
 285.  
 286. Статистика 21, [17.02.19 01:19]
 287. 41. 25(10♥️,6♥️,9♠️) - 18(A♠️,7♣️)
 288.  
 289. Статистика 21, [17.02.19 01:21]
 290. 42. 27(Q♦️,7♠️,6♥️,A♦️) - 5(Q♠️,J♥️)
 291.  
 292. Статистика 21, [17.02.19 01:23]
 293. 43. 24(10♥️,Q♠️,A♦️) - 10(7♦️,Q♣️)
 294.  
 295. Статистика 21, [17.02.19 01:25]
 296. 44. 18(J♦️,7♠️,9♦️) - 22(J♣️,9♣️,A♠️)
 297.  
 298. Статистика 21, [17.02.19 02:13]
 299. 68. 20(K♣️,9♥️,7♠️) - 19(Q♦️,8♣️,8♦️)
 300. Статистика 21, [16.02.19 18:29]
 301. 136. 21(9♠️,Q♦️,9♦️) - 22(6♠️,6♥️,J♦️,8♦️)
 302.  
 303. Статистика 21, [16.02.19 18:31]
 304. 137. 21(J♠️,Q♦️,10♠️,6♠️) - 19(A♠️,K♥️,K♣️)
 305.  
 306. Статистика 21, [16.02.19 18:33]
 307. 138. 21(J♥️,6♦️,9♣️,K♦️) - 17(8♠️,9♥️)
 308.  
 309. Статистика 21, [16.02.19 18:35]
 310. 139. 23(9♣️,Q♥️,K♦️,7♣️) - 13(7♦️,6♣️)
 311.  
 312. Статистика 21, [16.02.19 18:37]
 313. 140. 25(K♦️,Q♥️,8♣️,10♠️) - 19(10♣️,9♦️)
 314.  
 315. Статистика 21, [16.02.19 18:39]
 316. 141. 26(9♣️,6♥️,A♣️) - 4(J♦️,J♠️)
 317.  
 318. Статистика 21, [16.02.19 18:41]
 319. 142. 19(6♥️,7♣️,6♠️) - 19(J♦️,9♦️,8♠️)
 320.  
 321. Статистика 21, [16.02.19 18:43]
 322. 143. 20(6♠️,8♠️,6♥️) - 19(7♣️,9♥️,Q♦️)
 323.  
 324. Статистика 21, [16.02.19 18:45]
 325. 144. 20(A♥️,9♦️) - 21(8♦️,7♣️,6♦️)
 326.  
 327. Статистика 21, [16.02.19 18:47]
 328. 145. 22(Q♣️,8♦️,A♣️) - 18(10♦️,8♠️)
 329.  
 330. Статистика 21, [16.02.19 18:49]
 331. 146. 22(9♥️,K♦️,9♠️) - 9(J♥️,7♥️)
 332.  
 333. Статистика 21, [16.02.19 18:51]
 334. 147. 26(10♥️,7♠️,9♥️) - 14(K♣️,10♦️)
 335.  
 336. Статистика 21, [16.02.19 18:53]
 337. 148. 21(7♦️,Q♥️,A♠️) - 17(8♥️,J♥️,7♥️)
 338.  
 339. Статистика 21, [16.02.19 18:55]
 340. 149. 18(J♠️,10♠️,6♣️) - 23(10♣️,6♥️,7♥️)
 341.  
 342. Статистика 21, [16.02.19 18:57]
 343. 0. 25(Q♠️,K♥️,6♥️,J♠️,10♦️) - 18(8♥️,10♣️)
 344.  
 345. Статистика 21, [16.02.19 18:59]
 346. 1. 30(J♦️,9♠️,8♣️,A♦️) - 16(6♦️,10♥️)
 347.  
 348. Статистика 21, [16.02.19 19:01]
 349. 2. 18(7♥️,A♠️) - 22(9♥️,Q♣️,10♥️)
 350.  
 351. Статистика 21, [16.02.19 19:03]
 352. 3. 23(9♦️,K♦️,10♣️) - 14(6♦️,8♣️)
 353.  
 354. Статистика 21, [16.02.19 19:05]
 355. 4. 23(6♥️,Q♣️,8♥️,6♣️) - 14(10♠️,K♥️)
 356.  
 357. Статистика 21, [16.02.19 19:07]
 358. 5. 26(J♥️,6♠️,6♥️,J♦️,10♥️) - 6(Q♦️,Q♠️)
 359.  
 360. Статистика 21, [16.02.19 19:09]
 361. 6. 26(A♥️,7♦️,8♦️) - 19(A♦️,8♥️)
 362.  
 363. Статистика 21, [16.02.19 19:11]
 364. 7. 19(8♣️,Q♦️,8♥️) - 18(J♦️,7♣️,9♦️)
 365.  
 366. Статистика 21, [16.02.19 19:13]
 367. 8. 21(9♦️,J♣️,K♦️,6♦️) - 21(8♥️,6♥️,7♣️)
 368.  
 369. Статистика 21, [16.02.19 19:15]
 370. 9. 17(10♦️,7♦️) - 18(J♣️,7♥️,9♣️)
 371.  
 372. Статистика 21, [16.02.19 19:17]
 373. 10. 26(10♦️,7♠️,9♦️) - 19(9♥️,10♠️)
 374.  
 375. Статистика 21, [16.02.19 19:19]
 376. 11. 25(8♠️,J♠️,K♣️,A♥️) - 10(7♦️,Q♠️)
 377.  
 378. Статистика 21, [16.02.19 19:21]
 379. 12. 23(9♣️,7♥️,7♦️) - 6(J♣️,K♠️)
 380.  
 381. Статистика 21, [16.02.19 19:23]
 382. 13. 20(Q♦️,8♦️,9♥️) - 22(K♣️,10♦️,8♥️)
 383.  
 384. Статистика 21, [16.02.19 19:25]
 385. 14. 18(A♠️,7♣️) - 22(A♦️,J♥️,9♣️)
 386.  
 387. Статистика 21, [16.02.19 19:27]
 388. 15. 19(K♥️,A♥️,K♠️) - 24(10♠️,6♥️,8♣️)
 389.  
 390. Статистика 21, [16.02.19 19:29]
 391. 16. 23(10♦️,6♥️,7♦️) - 17(6♣️,A♠️)
 392.  
 393. Статистика 21, [16.02.19 19:31]
 394. 17. 22(9♠️,6♦️,7♥️) - 15(9♥️,6♠️)
 395.  
 396. Статистика 21, [16.02.19 19:33]
 397. 18. 21(J♦️,9♦️,10♦️) - 22(8♠️,8♣️,6♣️)
 398.  
 399. Статистика 21, [16.02.19 19:35]
 400. 19. 25(8♠️,6♣️,A♣️) - 18(10♠️,8♥️)
 401.  
 402. Статистика 21, [16.02.19 19:37]
 403. 20. 17(10♥️,7♣️) - 23(A♣️,K♥️,8♦️)
 404.  
 405. Статистика 21, [16.02.19 19:39]
 406. 21. 18(6♦️,Q♠️,9♦️) - 17(7♣️,10♥️)
 407.  
 408. Статистика 21, [16.02.19 19:41]
 409. 22. 21(9♥️,8♥️,K♥️) - 24(Q♦️,K♠️,9♠️,8♦️)
 410.  
 411. Статистика 21, [16.02.19 19:43]
 412. 23. 27(8♠️,7♦️,Q♥️,9♥️) - 14(8♦️,6♠️)
 413.  
 414. Статистика 21, [16.02.19 19:45]
 415. 24. 19(9♦️,10♠️) - 25(7♥️,7♣️,A♦️)
 416.  
 417. Статистика 21, [16.02.19 19:47]
 418. 25. 20(A♠️,9♥️) - 20(7♥️,Q♥️,6♣️,K♣️)
 419.  
 420. Статистика 21, [16.02.19 19:49]
 421. 26. 18(A♦️,7♦️) - 17(Q♦️,J♦️,8♣️,K♥️)
 422.  
 423. Статистика 21, [16.02.19 19:51]
 424. 27. 21(A♣️,A♠️) - 13(J♦️,A♦️)
 425.  
 426. Статистика 21, [16.02.19 19:51]
 427. [Переслано из 21 Bets VIP]
 428. С игры №27 - 1-3!!! Игра №27 - перебор игрока НЕТ, перебор НЕТ (риск)✅голд👍
 429.  
 430. Статистика 21, [16.02.19 19:53]
 431. 28. 13(6♦️,7♦️) - 21(10♦️,A♥️)
 432.  
 433. Статистика 21, [16.02.19 19:55]
 434. 29. 18(8♦️,Q♥️,7♠️) - 19(A♥️,K♣️,K♠️)
 435.  
 436. Статистика 21, [16.02.19 19:57]
 437. 30. 23(10♦️,6♦️,7♣️) - 14(7♠️,7♥️)
 438.  
 439. Статистика 21, [16.02.19 19:59]
 440. 31. 18(K♥️,J♥️,J♦️,10♠️) - 25(6♠️,Q♥️,Q♠️,K♦️,9♦️)
 441.  
 442. Статистика 21, [16.02.19 20:01]
 443. 32. 18(8♥️,10♣️) - 20(7♣️,J♣️,A♦️)
 444.  
 445. Статистика 21, [16.02.19 20:03]
 446. 33. 22(8♦️,6♠️,J♦️,6♣️) - 14(7♣️,7♦️)
 447.  
 448. Статистика 21, [16.02.19 20:05]
 449. 34. 27(Q♥️,7♣️,7♠️,10♣️) - 5(J♦️,Q♠️)
 450.  
 451. Статистика 21, [16.02.19 20:07]
 452. 35. 20(J♣️,J♦️,8♥️,8♣️) - 17(Q♠️,6♣️,8♠️)
 453.  
 454. Статистика 21, [16.02.19 20:09]
 455. 36. 21(A♣️,J♣️,8♥️) - 24(10♠️,Q♥️,J♥️,9♥️)
 456.  
 457. Статистика 21, [16.02.19 20:11]
 458. 37. 25(9♠️,8♠️,8♥️) - 15(8♦️,7♠️)
 459.  
 460. Статистика 21, [16.02.19 20:13]
 461. 38. 18(8♣️,7♣️,Q♥️) - 18(J♥️,J♠️,K♠️,10♥️)
 462.  
 463. Статистика 21, [16.02.19 20:15]
 464. 39. 19(8♣️,A♠️) - 22(A♣️,J♦️,9♦️)
 465.  
 466. Статистика 21, [16.02.19 20:17]
 467. 40. 23(7♥️,9♠️,7♣️) - 13(J♠️,A♠️)
 468.  
 469. Статистика 21, [16.02.19 20:19]
 470. 41. 24(J♦️,9♥️,Q♦️,Q♠️,7♣️) - 18(A♥️,7♥️)
 471.  
 472. Статистика 21, [16.02.19 20:21]
 473. 42. 25(9♦️,K♠️,J♠️,10♥️) - 6(J♥️,K♥️)
 474.  
 475. Статистика 21, [16.02.19 20:23]
 476. 43. 19(8♦️,A♦️) - 20(Q♥️,8♥️,9♥️)
 477.  
 478. Статистика 21, [16.02.19 20:25]
 479. 44. 21(10♥️,A♦️) - 14(A♣️,Q♣️)
 480.  
 481. Статистика 21, [16.02.19 20:27]
 482. 45. 19(8♥️,A♥️) - 25(K♦️,9♥️,J♣️,10♣️)
 483.  
 484. Статистика 21, [16.02.19 20:29]
 485. 46. 23(6♠️,10♥️,7♣️) - 16(7♦️,9♦️)
 486.  
 487. Статистика 21, [16.02.19 20:31]
 488. 47. 24(K♦️,9♦️,Q♥️,8♦️) - 13(7♥️,6♠️)
 489.  
 490. Статистика 21, [16.02.19 20:33]
 491. 48. 19(K♠️,8♦️,7♦️) - 23(10♠️,J♠️,A♣️)
 492.  
 493. Статистика 21, [16.02.19 20:35]
 494. 49. 19(J♣️,6♥️,A♣️) - 23(9♦️,6♠️,8♣️)
 495.  
 496. Статистика 21, [16.02.19 20:37]
 497. 50. 19(J♦️,8♣️,J♠️,K♥️,Q♥️) - 27(6♦️,10♥️,A♥️)
 498.  
 499. Статистика 21, [16.02.19 20:39]
 500. 51. 24(J♥️,A♦️,A♠️) - 18(10♠️,8♣️)
 501.  
 502. Статистика 21, [16.02.19 20:41]
 503. 52. 20(A♥️,9♥️) - 17(10♣️,7♣️)
 504.  
 505. Статистика 21, [16.02.19 20:43]
 506. 53. 21(A♣️,10♦️) - 10(8♦️,J♦️)
 507.  
 508. Статистика 21, [16.02.19 20:45]
 509. 54. 25(J♣️,A♣️,K♦️,8♠️) - 10(Q♠️,7♦️)
 510.  
 511. Статистика 21, [16.02.19 20:47]
 512. 55. 26(K♠️,A♦️,A♣️) - 8(6♣️,J♥️)
 513.  
 514. Статистика 21, [16.02.19 20:49]
 515. 56. 27(10♣️,7♥️,10♦️) - 10(8♥️,J♥️)
 516.  
 517. Статистика 21, [16.02.19 20:51]
 518. 57. 22(K♠️,A♥️,7♦️) - 4(J♣️,J♥️)
 519.  
 520. Статистика 21, [16.02.19 20:53]
 521. 58. 21(J♦️,9♦️,10♣️) - 18(8♥️,8♣️,J♥️)
 522.  
 523. Статистика 21, [16.02.19 20:55]
 524. 59. 20(A♠️,9♥️) - 17(6♦️,A♦️)
 525.  
 526. Статистика 21, [16.02.19 20:57]
 527. 60. 25(Q♣️,9♣️,7♣️,6♠️) - 20(A♣️,9♠️)
 528.  
 529. Статистика 21, [16.02.19 20:59]
 530. 61. 24(K♦️,9♠️,A♥️) - 9(6♥️,Q♣️)
 531.  
 532. Статистика 21, [16.02.19 21:01]
 533. 62. 20(7♠️,6♠️,7♦️) - 20(8♠️,K♦️,J♠️,6♥️)
 534.  
 535. Статистика 21, [16.02.19 21:03]
 536. 63. 19(8♦️,A♠️) - 18(J♣️,A♦️,Q♣️,J♥️)
 537.  
 538. Статистика 21, [16.02.19 21:05]
 539. 64. 27(9♠️,8♠️,10♥️) - 19(9♥️,10♣️)
 540.  
 541. Статистика 21, [16.02.19 21:07]
 542. 65. 30(6♦️,6♠️,Q♥️,K♠️,A♥️) - 20(A♦️,9♦️)
 543.  
 544. Статистика 21, [16.02.19 21:09]
 545. 66. 17(Q♠️,8♦️,6♦️) - 26(K♦️,A♣️,A♦️)
 546.  
 547. Статистика 21, [16.02.19 21:11]
 548. 67. 21(7♥️,10♦️,K♦️) - 17(K♣️,A♣️,J♦️)
 549.  
 550. Статистика 21, [16.02.19 21:13]
 551. 68. 23(K♠️,A♠️,8♥️) - 18(8♣️,10♦️)
 552.  
 553. Статистика 21, [16.02.19 21:15]
 554. 69. 23(9♣️,8♣️,6♥️) - 18(A♠️,7♥️)
 555.  
 556. Статистика 21, [16.02.19 21:17]
 557. 70. 20(7♠️,10♣️,Q♥️) - 20(9♣️,A♥️)
 558.  
 559. Статистика 21, [16.02.19 21:19]
 560. 71. 24(7♣️,6♠️,Q♠️,8♣️) - 16(6♣️,10♠️)
 561.  
 562. Статистика 21, [16.02.19 21:21]
 563. 72. 25(9♥️,K♠️,Q♥️,9♠️) - 11(8♠️,Q♣️)
 564.  
 565. Статистика 21, [16.02.19 21:24]
 566. 73. 22(K♥️,8♠️,J♦️,8♣️) - 12(Q♥️,9♦️)
 567.  
 568. Статистика 21, [16.02.19 21:26]
 569. 74. 21(A♥️,10♣️) - 5(Q♠️,J♦️)
 570.  
 571. Статистика 21, [16.02.19 21:27]
 572. 75. 20(A♠️,K♦️,J♥️,Q♠️) - 20(8♦️,8♠️,K♣️)
 573.  
 574. Статистика 21, [16.02.19 21:29]
 575. 76. 22(K♣️,9♥️,Q♠️,6♠️) - 13(7♥️,6♥️)
 576.  
 577. Статистика 21, [16.02.19 21:31]
 578. 77. 24(J♠️,K♦️,10♠️,8♥️) - 5(J♣️,Q♥️)
 579.  
 580. Статистика 21, [16.02.19 21:33]
 581. 78. 25(7♣️,10♦️,8♣️) - 18(8♠️,10♠️)
 582.  
 583. Статистика 21, [16.02.19 21:35]
 584. 79. 19(A♦️,K♣️,K♦️) - 17(K♥️,J♥️,A♥️)
 585.  
 586. Статистика 21, [16.02.19 21:37]
 587. 80. 17(8♠️,9♦️) - 20(6♠️,10♣️,K♦️)
 588.  
 589. Статистика 21, [16.02.19 21:39]
 590. 81. 20(Q♣️,6♦️,A♣️) - 22(Q♦️,7♥️,J♣️,10♠️)
 591.  
 592. Статистика 21, [16.02.19 21:41]
 593. 82. 21(K♦️,J♠️,K♥️,A♦️) - 23(K♠️,9♥️,10♥️)
 594.  
 595. Статистика 21, [16.02.19 21:43]
 596. 83. 19(J♣️,Q♣️,6♠️,8♣️) - 17(9♠️,8♠️)
 597.  
 598. Статистика 21, [16.02.19 22:07]
 599. 95. 21(Q♠️,A♦️,Q♦️,K♦️) - 20(9♦️,A♥️)
 600. Статистика 21, [16.02.19 14:35]
 601. 19. 18(10♠️,J♣️,6♣️) - 18(10♥️,J♥️,6♥️)
 602.  
 603. Статистика 21, [16.02.19 14:37]
 604. 20. 25(7♥️,8♠️,10♦️) - 14(10♠️,K♣️)
 605.  
 606. Статистика 21, [16.02.19 14:39]
 607. 21. 19(10♣️,9♥️) - 20(J♣️,7♥️,A♠️)
 608.  
 609. Статистика 21, [16.02.19 14:41]
 610. 22. 21(Q♠️,Q♥️,6♣️,9♦️) - 19(K♠️,8♦️,7♠️)
 611.  
 612. Статистика 21, [16.02.19 14:43]
 613. 23. 17(9♥️,8♥️) - 21(10♠️,A♥️)
 614.  
 615. Статистика 21, [16.02.19 14:45]
 616. 24. 25(Q♦️,10♣️,6♣️,6♦️) - 14(Q♣️,A♥️)
 617.  
 618. Статистика 21, [16.02.19 14:47]
 619. 25. 27(7♣️,J♥️,7♠️,A♠️) - 6(Q♦️,Q♣️)
 620.  
 621. Статистика 21, [16.02.19 14:49]
 622. 26. 25(6♥️,8♦️,A♣️) - 5(Q♠️,J♥️)
 623.  
 624. Статистика 21, [16.02.19 14:51]
 625. 27. 19(9♥️,7♣️,Q♠️) - 18(7♠️,A♣️)
 626.  
 627. Статистика 21, [16.02.19 14:53]
 628. 28. 25(Q♥️,K♥️,8♥️,10♦️) - 16(7♦️,9♠️)
 629.  
 630. Статистика 21, [16.02.19 14:55]
 631. 29. 19(J♠️,10♥️,7♦️) - 22(J♦️,Q♥️,A♣️,6♣️)
 632.  
 633. Статистика 21, [16.02.19 14:57]
 634. 30. 25(6♣️,10♠️,9♣️) - 6(Q♠️,Q♣️)
 635.  
 636. Статистика 21, [16.02.19 14:59]
 637. 31. 23(9♦️,K♠️,10♥️) - 11(9♥️,J♦️)
 638.  
 639. Статистика 21, [16.02.19 15:01]
 640. 32. 19(9♠️,7♠️,Q♠️) - 19(9♦️,7♦️,Q♣️)
 641.  
 642. Статистика 21, [16.02.19 15:03]
 643. 33. 19(9♣️,10♥️) - 18(8♠️,10♦️)
 644.  
 645. Статистика 21, [16.02.19 15:05]
 646. 34. 19(9♦️,10♠️) - 17(K♦️,Q♠️,6♣️,K♥️)
 647.  
 648. Статистика 21, [16.02.19 15:07]
 649. 35. 22(K♦️,8♦️,J♣️,J♠️,6♥️) - 9(7♠️,J♥️)
 650.  
 651. Статистика 21, [16.02.19 15:09]
 652. 36. 20(6♥️,K♠️,J♦️,K♥️,K♦️) - 21(J♣️,Q♥️,7♥️,9♥️)
 653.  
 654. Статистика 21, [16.02.19 15:11]
 655. 37. 22(8♦️,7♥️,7♠️) - 10(Q♠️,7♦️)
 656.  
 657. Статистика 21, [16.02.19 15:13]
 658. 38. 21(9♥️,J♦️,10♠️) - 18(7♦️,A♣️)
 659.  
 660. Статистика 21, [16.02.19 15:15]
 661. 39. 18(7♦️,A♦️) - 21(A♣️,10♦️)
 662.  
 663. Статистика 21, [16.02.19 15:17]
 664. 40. 17(10♠️,7♣️) - 20(6♣️,8♥️,6♠️)
 665.  
 666. Статистика 21, [16.02.19 15:19]
 667. 41. 19(J♣️,J♦️,6♥️,J♥️,7♣️) - 19(K♥️,A♦️,K♦️)
 668.  
 669. Статистика 21, [16.02.19 15:21]
 670. 42. 19(8♣️,A♠️) - 19(10♥️,9♠️)
 671.  
 672. Статистика 21, [16.02.19 15:23]
 673. 43. 22(9♣️,Q♣️,Q♥️,7♥️) - 17(7♣️,10♠️)
 674.  
 675. Статистика 21, [16.02.19 15:27]
 676. 44. 24(10♠️,6♥️,8♣️) - 12(10♦️,J♦️)
 677.  
 678. Статистика 21, [16.02.19 15:27]
 679. 45. 18(K♥️,7♥️,Q♠️,K♦️) - 18(9♦️,Q♦️,6♥️)
 680.  
 681. Статистика 21, [16.02.19 15:29]
 682. 46. 23(Q♦️,A♣️,9♥️) - 16(10♣️,6♥️)
 683.  
 684. Статистика 21, [16.02.19 15:31]
 685. 47. 22(8♠️,K♣️,10♣️) - 13(Q♣️,10♦️)
 686.  
 687. Статистика 21, [16.02.19 15:33]
 688. 48. 17(A♥️,6♠️) - 21(A♦️,A♣️)
 689.  
 690. Статистика 21, [16.02.19 15:35]
 691. 49. 21(8♠️,9♦️,K♦️) - 18(K♣️,J♣️,9♥️,Q♠️)
 692.  
 693. Статистика 21, [16.02.19 15:35]
 694. [Переслано из 21 Bets VIP]
 695. С игры №48 - 1-3!!! ГОЛД РИСК!!!✅✅голд 👍👍👍
 696.  
 697. Статистика 21, [16.02.19 15:37]
 698. 50. 21(A♣️,A♦️) - 12(6♦️,6♣️)
 699.  
 700. Статистика 21, [16.02.19 15:39]
 701. 51. 24(J♣️,8♥️,7♥️,7♦️) - 12(8♦️,K♠️)
 702.  
 703. Статистика 21, [16.02.19 15:41]
 704. 52. 21(7♦️,J♦️,K♣️,8♣️) - 22(A♣️,Q♣️,J♥️,6♥️)
 705.  
 706. Статистика 21, [16.02.19 15:43]
 707. 53. 18(6♥️,Q♥️,7♠️,J♣️) - 18(J♦️,K♣️,9♦️,Q♣️)
 708.  
 709. Статистика 21, [16.02.19 15:45]
 710. 54. 21(A♠️,A♦️) - 7(K♦️,Q♦️)
 711.  
 712. Статистика 21, [16.02.19 15:47]
 713. 55. 20(Q♠️,7♣️,7♦️,Q♥️) - 18(6♠️,J♠️,10♣️)
 714.  
 715. Статистика 21, [16.02.19 15:49]
 716. 56. 19(9♦️,10♥️) - 20(9♠️,Q♠️,8♣️)
 717.  
 718. Статистика 21, [16.02.19 15:51]
 719. 57. 25(6♦️,J♦️,8♥️,9♣️) - 11(Q♣️,8♠️)
 720.  
 721. Статистика 21, [16.02.19 15:53]
 722. 58. 27(9♦️,8♦️,10♠️) - 10(8♥️,J♥️)
 723.  
 724. Статистика 21, [16.02.19 15:55]
 725. 59. 17(A♥️,6♠️) - 17(10♣️,7♠️)
 726.  
 727. Статистика 21, [16.02.19 15:57]
 728. 60. 19(10♠️,9♣️) - 23(J♥️,9♥️,J♠️,10♥️)
 729.  
 730. Статистика 21, [16.02.19 15:59]
 731. 61. 16(8♦️,K♣️,K♥️) - 18(6♥️,10♥️,J♣️)
 732.  
 733. Статистика 21, [16.02.19 16:01]
 734. 62. 23(8♣️,K♠️,A♥️) - 12(10♣️,J♠️)
 735.  
 736. Статистика 21, [16.02.19 16:03]
 737. 63. 25(7♠️,9♦️,9♠️) - 11(7♣️,K♦️)
 738.  
 739. Статистика 21, [16.02.19 16:05]
 740. 64. 23(J♥️,K♣️,10♦️,7♣️) - 16(10♥️,6♦️)
 741.  
 742. Статистика 21, [16.02.19 16:07]
 743. 65. 20(A♠️,9♣️) - 18(6♦️,K♦️,6♣️,J♥️)
 744.  
 745. Статистика 21, [16.02.19 16:09]
 746. 66. 22(8♠️,10♣️,K♣️) - 19(9♣️,10♥️)
 747.  
 748. Статистика 21, [16.02.19 16:11]
 749. 67. 22(7♣️,6♣️,Q♦️,6♠️) - 14(10♥️,K♦️)
 750.  
 751. Статистика 21, [16.02.19 16:13]
 752. 68. 19(A♣️,8♥️) - 26(7♦️,9♦️,10♠️)
 753.  
 754. Статистика 21, [16.02.19 16:15]
 755. 69. 21(8♠️,K♣️,J♥️,7♠️) - 22(Q♠️,8♣️,A♠️)
 756.  
 757. Статистика 21, [16.02.19 16:17]
 758. 70. 26(8♥️,9♠️,9♥️) - 10(7♥️,Q♠️)
 759.  
 760. Статистика 21, [16.02.19 16:19]
 761. 71. 23(8♦️,J♠️,Q♥️,10♠️) - 8(K♣️,K♦️)
 762.  
 763. Статистика 21, [16.02.19 16:21]
 764. 72. 20(K♦️,10♣️,6♦️) - 19(Q♦️,8♠️,8♣️)
 765.  
 766. Статистика 21, [16.02.19 16:23]
 767. 73. 20(8♣️,Q♠️,9♦️) - 25(8♥️,J♠️,K♦️,J♣️,9♣️)
 768.  
 769. Статистика 21, [16.02.19 16:25]
 770. 74. 19(J♥️,Q♦️,K♠️,10♠️) - 17(8♦️,9♦️)
 771.  
 772. Статистика 21, [16.02.19 16:27]
 773. 75. 19(8♥️,J♣️,7♣️,J♥️) - 22(J♦️,K♣️,6♠️,10♥️)
 774.  
 775. Статистика 21, [16.02.19 16:29]
 776. 76. 27(J♦️,J♣️,Q♦️,10♠️,10♥️) - 19(8♠️,A♠️)
 777.  
 778. Статистика 21, [16.02.19 16:31]
 779. 77. 24(A♠️,7♦️,6♣️) - 17(6♥️,A♣️)
 780.  
 781. Статистика 21, [16.02.19 16:33]
 782. 78. 19(8♥️,J♣️,9♠️) - 19(Q♦️,J♥️,6♠️,8♦️)
 783.  
 784. Статистика 21, [16.02.19 16:35]
 785. 79. 21(Q♦️,Q♣️,9♣️,6♠️) - 25(J♥️,Q♥️,10♥️,10♣️)
 786.  
 787. Статистика 21, [16.02.19 16:37]
 788. 80. 21(8♣️,Q♥️,10♦️) - 23(8♥️,6♣️,9♦️)
 789.  
 790. Статистика 21, [16.02.19 16:39]
 791. 81. 29(6♣️,Q♣️,9♣️,A♣️) - 15(8♥️,7♦️)
 792.  
 793. Статистика 21, [16.02.19 16:41]
 794. 82. 17(6♣️,A♠️) - 23(A♣️,Q♣️,9♣️)
 795.  
 796. Статистика 21, [16.02.19 16:43]
 797. 83. 26(J♦️,K♥️,A♥️,9♦️) - 20(9♥️,A♦️)
 798.  
 799. Статистика 21, [16.02.19 16:45]
 800. 84. 21(9♥️,Q♦️,9♠️) - 24(6♣️,8♠️,10♠️)
 801.  
 802. Статистика 21, [16.02.19 16:47]
 803. 85. 25(J♠️,8♣️,6♣️,9♥️) - 19(10♠️,9♠️)
 804.  
 805. Статистика 21, [16.02.19 16:49]
 806. 86. 19(K♠️,A♣️,K♥️) - 19(7♠️,7♦️,J♠️,Q♣️)
 807.  
 808. Статистика 21, [16.02.19 16:51]
 809. 87. 17(8♦️,9♣️) - 21(6♦️,9♦️,6♥️)
 810.  
 811. Статистика 21, [16.02.19 16:53]
 812. 88. 17(7♣️,K♣️,6♠️) - 22(A♦️,J♠️,9♣️)
 813.  
 814. Статистика 21, [16.02.19 16:55]
 815. 89. 11(J♣️,9♣️) - 21(10♦️,A♠️)
 816.  
 817. Статистика 21, [16.02.19 16:57]
 818. 90. 26(6♠️,A♣️,9♣️) - 10(K♥️,6♣️)
 819.  
 820. Статистика 21, [16.02.19 16:59]
 821. 91. 21(8♣️,Q♠️,10♣️) - 18(J♣️,7♥️,9♦️)
 822.  
 823. Статистика 21, [16.02.19 17:01]
 824. 92. 19(10♥️,7♥️,J♠️) - 18(7♠️,Q♣️,8♥️)
 825.  
 826. Статистика 21, [16.02.19 17:03]
 827. 93. 27(6♦️,10♦️,A♥️) - 9(6♣️,Q♦️)
 828.  
 829. Статистика 21, [16.02.19 17:05]
 830. 94. 18(8♠️,K♥️,6♣️) - 19(J♦️,A♠️,J♠️,K♠️)
 831.  
 832. Статистика 21, [16.02.19 17:07]
 833. 95. 17(8♣️,9♠️) - 23(6♥️,10♣️,7♦️)
 834.  
 835. Статистика 21, [16.02.19 17:09]
 836. 96. 18(Q♠️,6♦️,9♠️) - 19(J♣️,7♠️,10♦️)
 837.  
 838. Статистика 21, [16.02.19 17:11]
 839. 97. 21(A♣️,A♥️) - 7(Q♣️,K♣️)
 840.  
 841. Статистика 21, [16.02.19 17:13]
 842. 98. 23(Q♥️,J♦️,9♦️,9♣️) - 11(8♦️,Q♠️)
 843.  
 844. Статистика 21, [16.02.19 17:15]
 845. 99. 26(8♦️,9♥️,9♦️) - 18(7♥️,A♥️)
 846.  
 847. Статистика 21, [16.02.19 17:17]
 848. 100. 22(Q♣️,Q♦️,Q♥️,6♣️,7♥️) - 15(A♣️,K♦️)
 849.  
 850. Статистика 21, [16.02.19 17:19]
 851. 101. 20(A♣️,9♣️) - 21(A♥️,Q♥️,7♠️)
 852.  
 853. Статистика 21, [16.02.19 17:21]
 854. 102. 23(9♥️,Q♣️,K♣️,7♠️) - 11(Q♠️,8♥️)
 855.  
 856. Статистика 21, [16.02.19 17:23]
 857. 103. 15(A♦️,K♣️) - 21(A♥️,10♣️)
 858.  
 859. Статистика 21, [16.02.19 17:25]
 860. 104. 23(6♣️,10♦️,7♥️) - 17(8♦️,9♣️)
 861.  
 862. Статистика 21, [16.02.19 17:27]
 863. 105. 24(8♦️,10♠️,6♥️) - 20(A♣️,9♠️)
 864.  
 865. Статистика 21, [16.02.19 17:29]
 866. 106. 18(8♣️,K♣️,6♣️) - 17(10♦️,7♠️)
 867.  
 868. Статистика 21, [16.02.19 17:31]
 869. 107. 25(6♦️,Q♥️,7♠️,9♣️) - 13(K♠️,9♥️)
 870.  
 871. Статистика 21, [16.02.19 17:33]
 872. 108. 20(K♣️,6♥️,10♥️) - 21(J♠️,10♠️,J♦️,7♥️)
 873.  
 874. Статистика 21, [16.02.19 17:35]
 875. 109. 29(8♣️,Q♣️,Q♦️,J♥️,Q♠️,10♣️) - 8(J♦️,6♠️)
 876.  
 877. Статистика 21, [16.02.19 17:37]
 878. 110. 23(K♠️,9♥️,Q♥️,7♠️) - 16(8♣️,8♦️)
 879.  
 880. Статистика 21, [16.02.19 17:39]
 881. 111. 18(K♠️,K♣️,8♥️,J♥️) - 18(8♠️,8♦️,J♦️)
 882.  
 883. Статистика 21, [16.02.19 17:41]
 884. 112. 17(9♦️,8♥️) - 20(A♥️,Q♦️,6♥️)
 885.  
 886. Статистика 21, [16.02.19 17:43]
 887. 113. 19(Q♠️,J♥️,Q♣️,A♠️) - 20(10♦️,K♠️,6♥️)
 888.  
 889. Статистика 21, [16.02.19 17:45]
 890. 114. 23(A♠️,J♠️,10♦️) - 12(Q♠️,9♦️)
 891.  
 892. Статистика 21, [16.02.19 17:47]
 893. 115. 26(7♦️,9♦️,10♠️) - 19(10♦️,9♠️)
 894.  
 895. Статистика 21, [16.02.19 17:49]
 896. 116. 20(A♣️,9♥️) - 18(10♦️,8♥️)
 897.  
 898. Статистика 21, [16.02.19 18:27]
 899. 135. 21(8♠️,9♠️,K♥️) - 19(J♣️,6♦️,A♥️)
 900. Статистика 21, [16.02.19 09:53]
 901. 28. 21(J♥️,7♥️,J♣️,10♠️) - 18(8♦️,K♦️,6♠️)
 902.  
 903. Статистика 21, [16.02.19 09:55]
 904. 29. 18(6♠️,6♦️,6♥️) - 21(K♠️,8♥️,9♦️)
 905.  
 906. Статистика 21, [16.02.19 09:57]
 907. 30. 21(J♦️,A♣️,8♣️) - 17(J♣️,7♠️,8♦️)
 908.  
 909. Статистика 21, [16.02.19 09:59]
 910. 31. 23(J♠️,K♥️,8♣️,9♦️) - 15(A♦️,K♠️)
 911.  
 912. Статистика 21, [16.02.19 10:01]
 913. 32. 19(J♦️,7♥️,10♣️) - 22(Q♥️,10♠️,9♦️)
 914.  
 915. Статистика 21, [16.02.19 10:03]
 916. 33. 18(A♦️,7♦️) - 24(K♠️,Q♦️,8♠️,9♣️)
 917.  
 918. Статистика 21, [16.02.19 10:05]
 919. 34. 24(Q♠️,7♣️,J♦️,J♠️,10♥️) - 17(A♥️,6♣️)
 920.  
 921. Статистика 21, [16.02.19 10:07]
 922. 35. 26(9♥️,6♣️,J♥️,9♠️) - 16(10♦️,6♠️)
 923.  
 924. Статистика 21, [16.02.19 10:09]
 925. 36. 23(K♣️,A♣️,8♥️) - 13(J♥️,A♦️)
 926.  
 927. Статистика 21, [16.02.19 10:11]
 928. 37. 24(7♠️,7♣️,J♦️,8♦️) - 12(J♠️,10♣️)
 929.  
 930. Статистика 21, [16.02.19 10:13]
 931. 38. 19(6♣️,8♣️,J♠️,Q♥️) - 19(9♦️,10♦️)
 932.  
 933. Статистика 21, [16.02.19 10:15]
 934. 39. 20(K♥️,6♣️,10♣️) - 18(8♦️,10♦️)
 935.  
 936. Статистика 21, [16.02.19 10:17]
 937. 40. 20(A♣️,9♦️) - 26(7♥️,9♥️,10♣️)
 938.  
 939. Статистика 21, [16.02.19 10:19]
 940. 41. 17(J♠️,7♦️,8♣️) - 21(K♣️,8♦️,9♣️)
 941.  
 942. Статистика 21, [16.02.19 10:21]
 943. 42. 26(8♠️,Q♣️,6♥️,9♦️) - 17(A♦️,6♠️)
 944.  
 945. Статистика 21, [16.02.19 10:23]
 946. 43. 23(9♠️,6♣️,8♥️) - 12(J♠️,10♥️)
 947.  
 948. Статистика 21, [16.02.19 10:25]
 949. 44. 19(8♠️,8♣️,Q♣️) - 17(6♦️,A♦️)
 950.  
 951. Статистика 21, [16.02.19 10:27]
 952. 45. 21(8♠️,K♠️,9♦️) - 20(A♥️,9♣️)
 953.  
 954. Статистика 21, [16.02.19 10:29]
 955. 46. 26(10♥️,K♥️,Q♣️,9♣️) - 20(9♥️,A♠️)
 956.  
 957. Статистика 21, [16.02.19 10:31]
 958. 47. 20(8♦️,K♥️,8♣️) - 20(J♠️,9♦️,9♥️)
 959.  
 960. Статистика 21, [16.02.19 10:33]
 961. 48. 19(9♥️,J♠️,8♦️) - 17(Q♦️,6♦️,6♣️,J♣️)
 962.  
 963. Статистика 21, [16.02.19 10:35]
 964. 49. 21(A♠️,A♦️) - 8(J♥️,6♠️)
 965.  
 966. Статистика 21, [16.02.19 10:37]
 967. 50. 24(K♣️,9♦️,A♦️) - 5(J♥️,Q♣️)
 968.  
 969. Статистика 21, [16.02.19 10:39]
 970. 51. 26(8♠️,Q♥️,6♦️,9♣️) - 20(10♣️,10♠️)
 971.  
 972. Статистика 21, [16.02.19 10:41]
 973. 52. 18(10♣️,8♦️) - 17(9♣️,Q♣️,Q♠️,J♥️)
 974.  
 975. Статистика 21, [16.02.19 10:43]
 976. 53. 20(K♠️,10♠️,6♠️) - 19(10♣️,9♦️)
 977.  
 978. Статистика 21, [16.02.19 10:45]
 979. 54. 19(A♦️,8♥️) - 18(Q♣️,K♣️,J♠️,9♠️)
 980.  
 981. Статистика 21, [16.02.19 10:47]
 982. 55. 21(A♥️,6♠️,K♥️) - 17(A♣️,J♥️,K♦️)
 983.  
 984. Статистика 21, [16.02.19 10:49]
 985. 56. 21(9♣️,8♣️,K♣️) - 17(10♠️,7♥️)
 986.  
 987. Статистика 21, [16.02.19 10:51]
 988. 57. 19(8♥️,A♠️) - 18(9♠️,6♠️,Q♦️)
 989.  
 990. Статистика 21, [16.02.19 10:53]
 991. 58. 24(K♦️,J♥️,10♥️,8♦️) - 12(K♠️,8♣️)
 992.  
 993. Статистика 21, [16.02.19 10:55]
 994. 59. 21(9♣️,K♦️,8♥️) - 17(Q♥️,6♦️,8♠️)
 995.  
 996. Статистика 21, [16.02.19 10:57]
 997. 60. 21(7♠️,10♦️,K♥️) - 19(6♥️,J♦️,A♥️)
 998.  
 999. Статистика 21, [16.02.19 10:59]
 1000. 61. 20(9♦️,A♥️) - 20(Q♣️,A♣️,6♠️)
 1001.  
 1002. Статистика 21, [16.02.19 11:01]
 1003. 62. 20(9♦️,A♦️) - 17(8♠️,Q♣️,6♦️)
 1004.  
 1005. Статистика 21, [16.02.19 11:03]
 1006. 63. 23(K♠️,K♣️,7♦️,8♥️) - 9(Q♠️,6♠️)
 1007.  
 1008. Статистика 21, [16.02.19 11:05]
 1009. 64. 19(10♦️,9♥️) - 17(6♦️,J♣️,9♠️)
 1010.  
 1011. Статистика 21, [16.02.19 11:07]
 1012. 65. 19(K♥️,6♠️,J♥️,7♦️) - 24(9♦️,6♥️,9♣️)
 1013.  
 1014. Статистика 21, [16.02.19 11:09]
 1015. 66. 16(9♦️,7♣️) - 18(K♣️,K♠️,10♠️)
 1016.  
 1017. Статистика 21, [16.02.19 11:11]
 1018. 67. 20(J♣️,8♦️,6♠️,K♦️) - 18(A♠️,7♥️)
 1019.  
 1020. Статистика 21, [16.02.19 11:13]
 1021. 68. 18(6♣️,Q♦️,9♣️) - 18(9♦️,J♠️,7♦️)
 1022.  
 1023. Статистика 21, [16.02.19 11:15]
 1024. 69. 19(8♦️,A♦️) - 25(7♣️,Q♣️,K♠️,A♠️)
 1025.  
 1026. Статистика 21, [16.02.19 11:17]
 1027. 70. 25(Q♣️,K♦️,9♠️,9♥️) - 8(J♣️,6♦️)
 1028.  
 1029. Статистика 21, [16.02.19 11:19]
 1030. 71. 22(8♠️,8♦️,6♥️) - 13(J♦️,A♥️)
 1031.  
 1032. Статистика 21, [16.02.19 11:21]
 1033. 72. 20(K♣️,J♥️,Q♥️,A♥️) - 18(8♦️,10♦️)
 1034.  
 1035. Статистика 21, [16.02.19 11:23]
 1036. 73. 19(8♠️,J♦️,Q♣️,K♣️,J♥️) - 19(10♦️,9♣️)
 1037.  
 1038. Статистика 21, [16.02.19 11:25]
 1039. 74. 22(8♥️,Q♥️,7♣️,K♦️) - 10(Q♦️,7♥️)
 1040.  
 1041. Статистика 21, [16.02.19 11:27]
 1042. 75. 7(Q♦️,K♥️) - 21(10♣️,A♥️)
 1043.  
 1044. Статистика 21, [16.02.19 11:29]
 1045. 76. 21(10♥️,K♦️,7♥️) - 17(7♣️,10♣️)
 1046.  
 1047. Статистика 21, [16.02.19 11:31]
 1048. 77. 22(8♣️,Q♠️,Q♦️,8♠️) - 8(J♦️,6♠️)
 1049.  
 1050. Статистика 21, [16.02.19 11:33]
 1051. 78. 11(7♦️,K♣️) - 21(A♦️,10♣️)
 1052.  
 1053. Статистика 21, [16.02.19 11:35]
 1054. 79. 22(8♠️,J♠️,Q♦️,9♦️) - 11(9♥️,J♥️)
 1055.  
 1056. Статистика 21, [16.02.19 11:37]
 1057. 80. 21(Q♣️,9♠️,9♦️) - 20(K♠️,7♠️,9♥️)
 1058.  
 1059. Статистика 21, [16.02.19 11:39]
 1060. 81. 22(6♦️,8♠️,8♦️) - 13(9♦️,K♠️)
 1061.  
 1062. Статистика 21, [16.02.19 11:41]
 1063. 82. 17(9♣️,8♦️) - 25(K♥️,10♥️,A♦️)
 1064.  
 1065. Статистика 21, [16.02.19 11:43]
 1066. 83. 24(10♣️,6♣️,8♥️) - 11(K♣️,7♠️)
 1067.  
 1068. Статистика 21, [16.02.19 11:45]
 1069. 84. 23(6♦️,7♣️,J♦️,8♦️) - 15(A♦️,K♥️)
 1070.  
 1071. Статистика 21, [16.02.19 11:47]
 1072. 85. 20(9♣️,A♠️) - 17(8♥️,J♣️,7♣️)
 1073.  
 1074. Статистика 21, [16.02.19 11:49]
 1075. 86. 20(9♦️,A♥️) - 19(7♥️,K♠️,8♦️)
 1076.  
 1077. Статистика 21, [16.02.19 11:51]
 1078. 87. 18(7♦️,A♥️) - 20(10♣️,J♠️,8♣️)
 1079.  
 1080. Статистика 21, [16.02.19 11:53]
 1081. 88. 15(8♦️,7♣️) - 21(A♥️,10♠️)
 1082.  
 1083. Статистика 21, [16.02.19 11:55]
 1084. 89. 19(K♠️,6♦️,9♦️) - 19(10♣️,6♠️,Q♠️)
 1085.  
 1086. Статистика 21, [16.02.19 11:57]
 1087. 90. 24(K♦️,K♣️,J♥️,Q♥️,A♦️) - 11(Q♦️,8♠️)
 1088.  
 1089. Статистика 21, [16.02.19 11:59]
 1090. 91. 21(A♣️,A♦️) - 11(9♦️,J♥️)
 1091.  
 1092. Статистика 21, [16.02.19 12:01]
 1093. 92. 20(Q♠️,K♣️,J♣️,J♠️,6♦️,Q♦️) - 23(9♠️,Q♥️,A♠️)
 1094.  
 1095. Статистика 21, [16.02.19 12:03]
 1096. 93. 22(8♠️,6♠️,8♣️) - 17(6♣️,A♠️)
 1097.  
 1098. Статистика 21, [16.02.19 12:05]
 1099. 94. 18(K♦️,K♥️,Q♠️,7♠️) - 27(6♣️,10♣️,A♣️)
 1100.  
 1101. Статистика 21, [16.02.19 12:07]
 1102. 95. 24(7♣️,8♠️,9♦️) - 15(9♠️,6♠️)
 1103.  
 1104. Статистика 21, [16.02.19 12:09]
 1105. 96. 21(A♦️,A♠️) - 20(A♣️,9♥️)
 1106.  
 1107. Статистика 21, [16.02.19 12:11]
 1108. 97. 17(6♥️,8♥️,Q♦️) - 21(K♦️,Q♠️,Q♥️,A♥️)
 1109.  
 1110. Статистика 21, [16.02.19 12:13]
 1111. 98. 19(10♥️,9♥️) - 22(A♣️,K♥️,7♥️)
 1112.  
 1113. Статистика 21, [16.02.19 12:15]
 1114. 99. 22(7♣️,6♥️,9♥️) - 11(9♠️,J♣️)
 1115.  
 1116. Статистика 21, [16.02.19 12:17]
 1117. 100. 21(A♦️,A♠️) - 16(10♠️,6♣️)
 1118.  
 1119. Статистика 21, [16.02.19 12:19]
 1120. 101. 21(10♠️,A♣️) - 19(10♣️,9♣️)
 1121.  
 1122. Статистика 21, [16.02.19 12:21]
 1123. 102. 19(10♠️,7♣️,J♠️) - 23(Q♦️,Q♠️,9♠️,8♠️)
 1124.  
 1125. Статистика 21, [16.02.19 12:23]
 1126. 103. 25(8♦️,J♥️,6♣️,9♣️) - 5(J♠️,Q♠️)
 1127.  
 1128. Статистика 21, [16.02.19 12:25]
 1129. 104. 21(10♥️,A♥️) - 15(7♦️,8♦️)
 1130.  
 1131. Статистика 21, [16.02.19 12:27]
 1132. 105. 24(7♥️,J♣️,K♠️,A♠️) - 13(10♥️,Q♣️)
 1133.  
 1134. Статистика 21, [16.02.19 12:29]
 1135. 106. 19(10♣️,9♥️) - 21(K♦️,J♥️,8♦️,7♠️)
 1136.  
 1137. Статистика 21, [16.02.19 12:31]
 1138. 107. 18(10♥️,J♠️,6♣️) - 23(J♥️,J♣️,A♠️,8♥️)
 1139.  
 1140. Статистика 21, [16.02.19 12:33]
 1141. 108. 20(A♦️,9♠️) - 17(Q♣️,A♣️,Q♥️)
 1142.  
 1143. Статистика 21, [16.02.19 12:35]
 1144. 109. 17(6♦️,A♥️) - 17(6♥️,A♣️)
 1145.  
 1146. Статистика 21, [16.02.19 12:37]
 1147. 110. 20(K♣️,8♠️,8♦️) - 25(6♠️,K♥️,Q♣️,J♥️,10♣️)
 1148.  
 1149. Статистика 21, [16.02.19 12:39]
 1150. 111. 25(Q♠️,9♣️,K♠️,9♠️) - 14(K♥️,10♠️)
 1151.  
 1152. Статистика 21, [16.02.19 12:41]
 1153. 112. 18(J♣️,6♥️,J♠️,8♥️) - 17(6♦️,K♦️,7♦️)
 1154.  
 1155. Статистика 21, [16.02.19 12:43]
 1156. 113. 21(8♦️,Q♣️,10♥️) - 20(K♥️,9♥️,7♠️)
 1157.  
 1158. Статистика 21, [16.02.19 12:45]
 1159. 114. 23(A♥️,J♠️,10♥️) - 14(10♠️,K♠️)
 1160.  
 1161. Статистика 21, [16.02.19 12:47]
 1162. 115. 20(9♣️,8♦️,Q♦️) - 17(7♥️,6♠️,K♣️)
 1163.  
 1164. Статистика 21, [16.02.19 12:49]
 1165. 116. 18(Q♠️,6♠️,Q♥️,6♦️) - 18(8♥️,10♣️)
 1166.  
 1167. Статистика 21, [16.02.19 12:51]
 1168. 117. 25(A♣️,Q♠️,A♥️) - 18(A♦️,7♦️)
 1169.  
 1170. Статистика 21, [16.02.19 12:53]
 1171. 118. 19(6♠️,K♥️,9♥️) - 17(6♥️,A♥️)
 1172.  
 1173. Статистика 21, [16.02.19 12:55]
 1174. 119. 20(7♦️,Q♠️,10♠️) - 18(10♥️,J♣️,6♦️)
 1175.  
 1176. Статистика 21, [16.02.19 12:57]
 1177. 120. 19(A♥️,8♣️) - 17(K♦️,7♥️,6♠️)
 1178.  
 1179. Статистика 21, [16.02.19 12:59]
 1180. 121. 19(9♦️,6♠️,K♥️) - 22(10♥️,J♥️,Q♥️,7♣️)
 1181.  
 1182. Статистика 21, [16.02.19 13:01]
 1183. 122. 25(A♦️,6♠️,8♦️) - 11(7♣️,K♠️)
 1184.  
 1185. Статистика 21, [16.02.19 13:03]
 1186. 123. 19(J♦️,8♣️,Q♥️,6♥️) - 17(8♠️,9♦️)
 1187.  
 1188. Статистика 21, [16.02.19 13:05]
 1189. 124. 18(Q♣️,K♦️,K♥️,7♣️) - 27(8♥️,6♦️,J♠️,A♣️)
 1190.  
 1191. Статистика 21, [16.02.19 13:07]
 1192. 125. 20(J♥️,6♦️,K♣️,8♣️) - 18(J♦️,10♦️,6♥️)
 1193.  
 1194. Статистика 21, [16.02.19 13:09]
 1195. 126. 24(K♥️,9♥️,Q♦️,8♦️) - 14(8♠️,6♥️)
 1196.  
 1197. Статистика 21, [16.02.19 14:33]
 1198. 18. 20(K♦️,K♥️,6♦️,6♥️) - 20(8♣️,J♦️,10♥️)
 1199. Статистика 21, [16.02.19 05:33]
 1200. 18. 19(K♣️,10♣️,J♥️,Q♦️) - 24(A♥️,J♣️,A♠️)
 1201.  
 1202. Статистика 21, [16.02.19 05:35]
 1203. 19. 19(10♣️,9♠️) - 25(6♥️,9♦️,10♥️)
 1204.  
 1205. Статистика 21, [16.02.19 05:37]
 1206. 20. 18(J♣️,10♣️,6♥️) - 26(9♦️,J♦️,K♣️,A♠️)
 1207.  
 1208. Статистика 21, [16.02.19 05:39]
 1209. 21. 19(9♦️,10♦️) - 20(6♥️,10♠️,K♥️)
 1210.  
 1211. Статистика 21, [16.02.19 05:41]
 1212. 22. 21(8♣️,10♠️,Q♣️) - 19(6♠️,7♣️,6♣️)
 1213.  
 1214. Статистика 21, [16.02.19 05:43]
 1215. 23. 20(10♥️,10♣️) - 17(8♦️,9♠️)
 1216.  
 1217. Статистика 21, [16.02.19 05:45]
 1218. 24. 23(A♠️,Q♣️,9♥️) - 13(9♣️,K♣️)
 1219.  
 1220. Статистика 21, [16.02.19 05:47]
 1221. 25. 19(K♠️,6♠️,6♣️,Q♣️) - 23(J♣️,7♦️,6♥️,8♠️)
 1222.  
 1223. Статистика 21, [16.02.19 05:49]
 1224. 26. 24(6♠️,A♦️,7♣️) - 20(9♠️,A♠️)
 1225.  
 1226. Статистика 21, [16.02.19 05:51]
 1227. 27. 20(9♣️,A♠️) - 21(A♦️,A♣️)
 1228.  
 1229. Статистика 21, [16.02.19 05:53]
 1230. 28. 18(Q♦️,J♦️,J♣️,A♣️) - 18(A♥️,7♠️)
 1231.  
 1232. Статистика 21, [16.02.19 05:55]
 1233. 29. 24(9♥️,7♠️,8♦️) - 10(K♣️,6♠️)
 1234.  
 1235. Статистика 21, [16.02.19 05:57]
 1236. 30. 20(A♦️,6♠️,Q♦️) - 18(9♣️,9♠️)
 1237.  
 1238. Статистика 21, [16.02.19 05:59]
 1239. 31. 19(Q♠️,K♣️,J♦️,10♣️) - 17(A♣️,6♦️)
 1240.  
 1241. Статистика 21, [16.02.19 06:01]
 1242. 32. 20(9♥️,A♣️) - 21(10♠️,J♦️,9♠️)
 1243.  
 1244. Статистика 21, [16.02.19 06:03]
 1245. 33. 20(7♠️,10♠️,Q♣️) - 18(Q♦️,9♥️,6♥️)
 1246.  
 1247. Статистика 21, [16.02.19 06:05]
 1248. 34. 21(K♣️,6♥️,A♣️) - 22(9♠️,Q♠️,10♣️)
 1249.  
 1250. Статистика 21, [16.02.19 06:07]
 1251. 35. 21(10♦️,A♣️) - 13(K♣️,9♣️)
 1252.  
 1253. Статистика 21, [16.02.19 06:09]
 1254. 36. 23(7♥️,6♥️,10♥️) - 15(A♥️,K♦️)
 1255.  
 1256. Статистика 21, [16.02.19 06:11]
 1257. 37. 24(A♠️,J♦️,K♠️,7♥️) - 13(6♥️,7♠️)
 1258.  
 1259. Статистика 21, [16.02.19 06:13]
 1260. 38. 25(10♣️,6♣️,9♣️) - 9(7♦️,J♠️)
 1261.  
 1262. Статистика 21, [16.02.19 06:15]
 1263. 39. 10(6♣️,K♦️) - 21(A♠️,10♦️)
 1264.  
 1265. Статистика 21, [16.02.19 06:17]
 1266. 40. 21(J♦️,Q♦️,9♣️,7♠️) - 24(8♣️,6♥️,10♦️)
 1267.  
 1268. Статистика 21, [16.02.19 06:19]
 1269. 41. 22(8♣️,6♦️,8♠️) - 6(K♣️,J♠️)
 1270.  
 1271. Статистика 21, [16.02.19 06:21]
 1272. 42. 19(J♥️,Q♠️,8♣️,6♦️) - 23(10♦️,K♥️,9♥️)
 1273.  
 1274. Статистика 21, [16.02.19 06:23]
 1275. 43. 21(8♠️,6♥️,7♠️) - 19(J♥️,K♥️,7♥️,6♠️)
 1276.  
 1277. Статистика 21, [16.02.19 06:25]
 1278. 44. 20(9♥️,A♥️) - 22(9♦️,K♣️,9♠️)
 1279.  
 1280. Статистика 21, [16.02.19 06:27]
 1281. 45. 21(8♣️,7♣️,6♥️) - 20(A♥️,Q♠️,6♠️)
 1282.  
 1283. Статистика 21, [16.02.19 06:29]
 1284. 46. 21(A♦️,A♣️) - 10(7♣️,Q♣️)
 1285.  
 1286. Статистика 21, [16.02.19 06:31]
 1287. 47. 21(A♣️,A♦️) - 16(7♦️,9♥️)
 1288.  
 1289. Статистика 21, [16.02.19 06:33]
 1290. 48. 19(9♥️,10♦️) - 17(6♠️,7♠️,K♦️)
 1291.  
 1292. Статистика 21, [16.02.19 06:35]
 1293. 49. 15(7♠️,8♣️) - 21(A♣️,10♦️)
 1294.  
 1295. Статистика 21, [16.02.19 06:37]
 1296. 50. 21(6♠️,6♦️,9♥️) - 18(8♦️,10♦️)
 1297.  
 1298. Статистика 21, [16.02.19 06:39]
 1299. 51. 20(J♠️,J♣️,Q♦️,J♦️,K♣️,7♦️) - 24(7♣️,6♥️,A♥️)
 1300.  
 1301. Статистика 21, [16.02.19 06:41]
 1302. 52. 25(7♥️,J♣️,Q♦️,K♥️,9♠️) - 9(6♦️,Q♠️)
 1303.  
 1304. Статистика 21, [16.02.19 06:43]
 1305. 53. 20(9♠️,J♠️,9♣️) - 21(6♦️,7♣️,J♥️,6♣️)
 1306.  
 1307. Статистика 21, [16.02.19 06:45]
 1308. 54. 26(6♥️,9♦️,A♣️) - 10(7♠️,Q♣️)
 1309.  
 1310. Статистика 21, [16.02.19 06:47]
 1311. 55. 20(A♠️,9♠️) - 19(10♣️,9♥️)
 1312.  
 1313. Статистика 21, [16.02.19 06:49]
 1314. 56. 20(6♣️,K♦️,10♥️) - 22(J♠️,A♣️,9♥️)
 1315.  
 1316. Статистика 21, [16.02.19 06:51]
 1317. 57. 21(A♦️,A♠️) - 14(6♣️,8♣️)
 1318.  
 1319. Статистика 21, [16.02.19 06:53]
 1320. 58. 18(8♥️,7♠️,Q♠️) - 20(6♠️,Q♥️,A♥️)
 1321.  
 1322. Статистика 21, [16.02.19 06:55]
 1323. 59. 26(J♠️,8♥️,7♦️,9♥️) - 17(7♣️,10♣️)
 1324.  
 1325. Статистика 21, [16.02.19 06:57]
 1326. 60. 21(10♥️,A♣️) - 9(Q♥️,6♥️)
 1327.  
 1328. Статистика 21, [16.02.19 06:59]
 1329. 61. 18(J♠️,8♣️,K♦️,K♠️) - 20(7♥️,7♦️,6♣️)
 1330.  
 1331. Статистика 21, [16.02.19 07:01]
 1332. 62. 22(10♣️,K♣️,8♥️) - 13(A♥️,J♦️)
 1333.  
 1334. Статистика 21, [16.02.19 07:03]
 1335. 63. 21(J♥️,9♦️,K♠️,6♦️) - 18(Q♦️,A♥️,J♦️,J♠️)
 1336.  
 1337. Статистика 21, [16.02.19 07:05]
 1338. 64. 19(8♥️,A♠️) - 18(K♣️,K♦️,10♥️)
 1339.  
 1340. Статистика 21, [16.02.19 07:07]
 1341. 65. 14(7♠️,7♥️) - 21(A♥️,A♣️)
 1342.  
 1343. Статистика 21, [16.02.19 07:09]
 1344. 66. 26(9♥️,8♠️,9♦️) - 9(J♠️,7♦️)
 1345.  
 1346. Статистика 21, [16.02.19 07:11]
 1347. 67. 18(10♣️,8♣️) - 20(J♥️,9♥️,9♦️)
 1348.  
 1349. Статистика 21, [16.02.19 07:13]
 1350. 68. 17(A♣️,6♦️) - 20(J♥️,10♦️,8♥️)
 1351.  
 1352. Статистика 21, [16.02.19 07:15]
 1353. 69. 19(A♥️,8♣️) - 20(7♠️,Q♦️,10♦️)
 1354.  
 1355. Статистика 21, [16.02.19 07:17]
 1356. 70. 17(9♠️,K♦️,K♥️) - 20(6♠️,8♣️,6♥️)
 1357.  
 1358. Статистика 21, [16.02.19 07:19]
 1359. 71. 18(8♠️,7♦️,Q♠️) - 19(J♠️,J♦️,K♣️,A♠️)
 1360.  
 1361. Статистика 21, [16.02.19 07:21]
 1362. 72. 19(6♠️,9♣️,K♣️) - 17(7♠️,Q♣️,7♥️)
 1363.  
 1364. Статистика 21, [16.02.19 07:23]
 1365. 73. 19(Q♠️,9♣️,7♠️) - 17(8♥️,J♦️,7♦️)
 1366.  
 1367. Статистика 21, [16.02.19 07:25]
 1368. 74. 28(Q♣️,K♥️,10♠️,A♣️) - 17(7♦️,10♦️)
 1369.  
 1370. Статистика 21, [16.02.19 07:27]
 1371. 75. 20(Q♠️,7♣️,10♠️) - 21(7♥️,Q♦️,A♣️)
 1372.  
 1373. Статистика 21, [16.02.19 07:29]
 1374. 76. 17(A♠️,6♦️) - 18(J♠️,Q♦️,6♥️,7♥️)
 1375.  
 1376. Статистика 21, [16.02.19 07:31]
 1377. 77. 23(8♠️,K♣️,A♦️) - 13(9♣️,K♠️)
 1378.  
 1379. Статистика 21, [16.02.19 07:33]
 1380. 78. 20(K♥️,10♥️,K♠️,J♣️) - 19(A♠️,8♥️)
 1381.  
 1382. Статистика 21, [16.02.19 07:35]
 1383. 79. 27(8♠️,9♥️,10♣️) - 18(A♦️,7♥️)
 1384.  
 1385. Статистика 21, [16.02.19 07:37]
 1386. 80. 27(6♠️,10♣️,A♦️) - 17(10♠️,7♦️)
 1387.  
 1388. Статистика 21, [16.02.19 07:39]
 1389. 81. 22(Q♥️,10♠️,J♥️,7♥️) - 7(Q♣️,K♥️)
 1390.  
 1391. Статистика 21, [16.02.19 07:41]
 1392. 82. 22(8♠️,Q♦️,A♥️) - 12(J♠️,10♠️)
 1393.  
 1394. Статистика 21, [16.02.19 07:43]
 1395. 83. 19(10♠️,9♥️) - 18(Q♣️,J♥️,Q♥️,8♥️,J♣️)
 1396.  
 1397. Статистика 21, [16.02.19 07:45]
 1398. 84. 27(J♠️,K♣️,J♣️,J♦️,6♣️,A♥️) - 14(Q♣️,A♦️)
 1399.  
 1400. Статистика 21, [16.02.19 07:47]
 1401. 85. 22(Q♠️,8♥️,K♥️,7♣️) - 13(7♠️,6♦️)
 1402.  
 1403. Статистика 21, [16.02.19 07:49]
 1404. 86. 23(7♥️,Q♣️,J♠️,J♥️,9♦️) - 18(9♣️,9♥️)
 1405.  
 1406. Статистика 21, [16.02.19 07:51]
 1407. 87. 21(9♥️,Q♠️,J♦️,7♣️) - 17(6♥️,A♥️)
 1408.  
 1409. Статистика 21, [16.02.19 07:53]
 1410. 88. 20(9♦️,A♦️) - 17(6♠️,A♠️)
 1411.  
 1412. Статистика 21, [16.02.19 07:55]
 1413. 89. 22(K♠️,7♦️,J♣️,9♦️) - 12(10♦️,J♦️)
 1414.  
 1415. Статистика 21, [16.02.19 07:57]
 1416. 90. 21(Q♠️,8♠️,6♥️,K♥️) - 17(A♣️,6♠️)
 1417.  
 1418. Статистика 21, [16.02.19 07:59]
 1419. 91. 25(J♠️,8♠️,K♠️,A♠️) - 12(6♦️,6♥️)
 1420.  
 1421. Статистика 21, [16.02.19 08:01]
 1422. 92. 26(9♥️,7♦️,10♣️) - 14(Q♥️,A♠️)
 1423.  
 1424. Статистика 21, [16.02.19 08:03]
 1425. 93. 20(Q♥️,J♥️,9♥️,6♠️) - 26(K♥️,A♣️,A♠️)
 1426.  
 1427. Статистика 21, [16.02.19 08:05]
 1428. 94. 18(10♣️,8♠️) - 23(8♥️,K♠️,J♣️,9♠️)
 1429.  
 1430. Статистика 21, [16.02.19 08:07]
 1431. 95. 24(A♠️,J♠️,J♣️,9♦️) - 7(K♣️,Q♣️)
 1432.  
 1433. Статистика 21, [16.02.19 08:09]
 1434. 96. 20(K♥️,K♠️,6♥️,6♣️) - 18(10♣️,K♣️,K♦️)
 1435.  
 1436. Статистика 21, [16.02.19 08:11]
 1437. 97. 14(7♣️,7♥️) - 21(10♥️,A♣️)
 1438.  
 1439. Статистика 21, [16.02.19 08:13]
 1440. 98. 18(8♥️,6♦️,J♣️,J♦️) - 17(10♥️,Q♥️,K♥️)
 1441.  
 1442. Статистика 21, [16.02.19 08:15]
 1443. 99. 20(8♦️,J♠️,10♣️) - 17(8♣️,6♠️,Q♣️)
 1444.  
 1445. Статистика 21, [16.02.19 08:17]
 1446. 100. 23(Q♠️,10♥️,10♠️) - 12(8♠️,K♥️)
 1447.  
 1448. Статистика 21, [16.02.19 08:19]
 1449. 101. 22(9♥️,6♣️,7♦️) - 13(6♠️,7♣️)
 1450.  
 1451. Статистика 21, [16.02.19 08:21]
 1452. 102. 18(10♣️,8♦️) - 21(A♣️,A♥️)
 1453.  
 1454. Статистика 21, [16.02.19 08:23]
 1455. 103. 20(A♣️,6♦️,Q♥️) - 21(8♥️,J♠️,K♠️,7♦️)
 1456.  
 1457. Статистика 21, [16.02.19 08:25]
 1458. 104. 19(Q♥️,7♣️,Q♣️,6♦️) - 20(J♦️,8♠️,10♣️)
 1459.  
 1460. Статистика 21, [16.02.19 08:27]
 1461. 105. 24(10♠️,7♦️,7♠️) - 14(6♣️,8♣️)
 1462.  
 1463. Статистика 21, [16.02.19 08:29]
 1464. 106. 30(J♥️,9♦️,8♦️,A♥️) - 20(9♥️,A♦️)
 1465.  
 1466. Статистика 21, [16.02.19 08:31]
 1467. 107. 20(10♣️,K♣️,6♠️) - 19(K♠️,6♦️,9♣️)
 1468.  
 1469. Статистика 21, [16.02.19 08:33]
 1470. 108. 17(9♠️,6♣️,J♥️) - 19(6♠️,K♠️,6♥️,Q♣️)
 1471.  
 1472. Статистика 21, [16.02.19 08:35]
 1473. 109. 20(K♦️,10♣️,6♠️) - 19(10♥️,9♦️)
 1474.  
 1475. Статистика 21, [16.02.19 08:37]
 1476. 110. 19(Q♣️,6♣️,7♠️,Q♥️) - 18(A♣️,7♥️)
 1477.  
 1478. Статистика 21, [16.02.19 08:39]
 1479. 111. 28(8♦️,9♣️,A♠️) - 18(10♥️,8♥️)
 1480.  
 1481. Статистика 21, [16.02.19 08:41]
 1482. 112. 22(6♠️,7♥️,9♣️) - 13(10♥️,Q♥️)
 1483.  
 1484. Статистика 21, [16.02.19 08:43]
 1485. 113. 29(J♥️,Q♠️,Q♦️,10♥️,A♣️) - 11(J♦️,9♣️)
 1486.  
 1487. Статистика 21, [16.02.19 08:45]
 1488. 114. 20(Q♣️,10♦️,7♦️) - 19(7♣️,6♥️,6♠️)
 1489.  
 1490. Статистика 21, [16.02.19 08:47]
 1491. 115. 26(A♠️,K♠️,A♥️) - 13(9♥️,K♦️)
 1492.  
 1493. Статистика 21, [16.02.19 08:49]
 1494. 116. 17(10♠️,7♦️) - 23(10♦️,6♣️,7♠️)
 1495.  
 1496. Статистика 21, [16.02.19 09:51]
 1497. 27. 19(9♣️,J♥️,8♣️) - 20(9♥️,K♥️,7♥️)
 1498. Статистика 21, [16.02.19 00:17]
 1499. 10. 27(K♥️,6♠️,Q♠️,Q♣️,A♣️) - 16(6♦️,10♣️)
 1500.  
 1501. Статистика 21, [16.02.19 00:19]
 1502. 11. 25(K♥️,A♣️,10♣️) - 15(8♠️,7♦️)
 1503.  
 1504. Статистика 21, [16.02.19 00:21]
 1505. 12. 25(6♠️,8♦️,A♠️) - 19(8♥️,A♥️)
 1506.  
 1507. Статистика 21, [16.02.19 00:23]
 1508. 13. 18(J♦️,K♣️,K♠️,8♦️) - 20(Q♥️,8♥️,9♣️)
 1509.  
 1510. Статистика 21, [16.02.19 00:25]
 1511. 14. 21(8♦️,Q♠️,6♦️,K♦️) - 19(10♠️,9♥️)
 1512.  
 1513. Статистика 21, [16.02.19 00:27]
 1514. 15. 13(A♠️,J♥️) - 21(A♥️,10♠️)
 1515.  
 1516. Статистика 21, [16.02.19 00:29]
 1517. 16. 27(Q♠️,6♥️,J♥️,7♦️,9♥️) - 6(K♣️,J♦️)
 1518.  
 1519. Статистика 21, [16.02.19 00:31]
 1520. 17. 26(10♠️,Q♦️,J♥️,A♣️) - 13(7♥️,6♥️)
 1521.  
 1522. Статистика 21, [16.02.19 00:33]
 1523. 18. 18(7♦️,J♥️,9♦️) - 18(10♣️,K♣️,J♠️,J♣️)
 1524.  
 1525. Статистика 21, [16.02.19 00:35]
 1526. 19. 27(8♦️,K♣️,K♦️,A♥️) - 11(K♠️,7♣️)
 1527.  
 1528. Статистика 21, [16.02.19 00:37]
 1529. 20. 20(10♣️,10♥️) - 20(6♦️,7♥️,7♠️)
 1530.  
 1531. Статистика 21, [16.02.19 00:39]
 1532. 21. 20(9♠️,A♣️) - 20(6♠️,10♦️,K♦️)
 1533.  
 1534. Статистика 21, [16.02.19 00:41]
 1535. 22. 23(6♥️,J♣️,7♣️,8♦️) - 6(Q♦️,Q♥️)
 1536.  
 1537. Статистика 21, [16.02.19 00:43]
 1538. 23. 18(A♥️,7♦️) - 17(7♣️,10♣️)
 1539.  
 1540. Статистика 21, [16.02.19 00:45]
 1541. 24. 25(7♥️,J♦️,K♠️,J♠️,10♥️) - 17(6♠️,A♥️)
 1542.  
 1543. Статистика 21, [16.02.19 00:47]
 1544. 25. 20(7♠️,J♥️,A♥️) - 20(K♠️,8♦️,8♥️)
 1545.  
 1546. Статистика 21, [16.02.19 00:49]
 1547. 26. 23(7♥️,6♦️,10♣️) - 11(J♠️,9♣️)
 1548.  
 1549. Статистика 21, [16.02.19 00:51]
 1550. 27. 16(J♠️,8♥️,6♥️) - 20(10♠️,Q♠️,7♠️)
 1551.  
 1552. Статистика 21, [16.02.19 00:53]
 1553. 28. 18(9♣️,9♥️) - 21(K♦️,7♣️,10♣️)
 1554.  
 1555. Статистика 21, [16.02.19 00:55]
 1556. 29. 17(Q♣️,6♠️,8♠️) - 19(6♣️,K♦️,9♣️)
 1557.  
 1558. Статистика 21, [16.02.19 00:57]
 1559. 30. 20(Q♠️,K♣️,J♥️,A♦️) - 21(8♥️,Q♣️,K♦️,6♥️)
 1560.  
 1561. Статистика 21, [16.02.19 00:59]
 1562. 31. 20(10♣️,Q♦️,7♦️) - 22(6♥️,6♣️,J♠️,8♦️)
 1563.  
 1564. Статистика 21, [16.02.19 01:01]
 1565. 32. 17(9♦️,8♣️) - 20(6♦️,K♣️,10♣️)
 1566.  
 1567. Статистика 21, [16.02.19 01:03]
 1568. 33. 24(6♠️,9♣️,9♠️) - 18(8♠️,10♦️)
 1569.  
 1570. Статистика 21, [16.02.19 01:05]
 1571. 34. 9(7♦️,J♣️) - 21(A♥️,A♠️)
 1572.  
 1573. Статистика 21, [16.02.19 01:07]
 1574. 35. 18(8♠️,Q♠️,7♥️) - 23(9♦️,Q♥️,J♠️,9♥️)
 1575.  
 1576. Статистика 21, [16.02.19 01:09]
 1577. 36. 26(7♠️,9♠️,J♣️,8♣️) - 17(10♣️,7♦️)
 1578.  
 1579. Статистика 21, [16.02.19 01:11]
 1580. 37. 19(6♣️,J♠️,Q♣️,8♦️) - 23(9♥️,6♦️,8♣️)
 1581.  
 1582. Статистика 21, [16.02.19 01:13]
 1583. 38. 22(K♠️,7♥️,A♥️) - 13(K♣️,9♣️)
 1584.  
 1585. Статистика 21, [16.02.19 01:15]
 1586. 39. 17(9♥️,8♠️) - 20(9♦️,Q♣️,8♥️)
 1587.  
 1588. Статистика 21, [16.02.19 01:17]
 1589. 40. 25(K♣️,K♦️,6♠️,A♦️) - 8(6♥️,J♠️)
 1590.  
 1591. Статистика 21, [16.02.19 01:19]
 1592. 41. 21(7♠️,Q♠️,A♥️) - 17(A♠️,6♥️)
 1593.  
 1594. Статистика 21, [16.02.19 01:21]
 1595. 42. 19(8♣️,9♥️,J♣️) - 19(A♥️,8♠️)
 1596.  
 1597. Статистика 21, [16.02.19 01:23]
 1598. 43. 24(10♦️,Q♠️,J♥️,9♣️) - 8(J♠️,6♠️)
 1599.  
 1600. Статистика 21, [16.02.19 01:25]
 1601. 44. 27(J♦️,6♦️,10♣️,9♠️) - 17(6♣️,A♣️)
 1602.  
 1603. Статистика 21, [16.02.19 01:27]
 1604. 45. 21(K♥️,9♣️,J♣️,K♣️,J♠️) - 18(J♥️,Q♥️,6♦️,7♠️)
 1605.  
 1606. Статистика 21, [16.02.19 01:29]
 1607. 46. 21(K♠️,K♥️,7♠️,6♥️) - 18(K♣️,J♥️,9♣️,Q♥️)
 1608.  
 1609. Статистика 21, [16.02.19 01:31]
 1610. 47. 25(7♠️,A♠️,7♣️) - 12(Q♥️,9♣️)
 1611.  
 1612. Статистика 21, [16.02.19 01:33]
 1613. 48. 25(K♠️,10♥️,Q♠️,8♦️) - 5(J♥️,Q♥️)
 1614.  
 1615. Статистика 21, [16.02.19 01:35]
 1616. 49. 20(10♥️,Q♦️,7♦️) - 19(8♠️,J♥️,6♥️,Q♥️)
 1617.  
 1618. Статистика 21, [16.02.19 01:37]
 1619. 50. 29(A♦️,7♥️,A♠️) - 16(6♦️,10♣️)
 1620.  
 1621. Статистика 21, [16.02.19 01:39]
 1622. 51. 21(Q♦️,A♣️,7♥️) - 19(8♥️,A♠️)
 1623.  
 1624. Статистика 21, [16.02.19 01:41]
 1625. 52. 21(9♣️,Q♦️,Q♣️,6♦️) - 23(J♦️,K♥️,K♣️,6♠️,7♣️)
 1626.  
 1627. Статистика 21, [16.02.19 01:43]
 1628. 53. 19(8♠️,A♣️) - 21(A♥️,A♦️)
 1629.  
 1630. Статистика 21, [16.02.19 01:45]
 1631. 54. 19(7♥️,10♠️,J♣️) - 25(K♦️,10♥️,A♣️)
 1632.  
 1633. Статистика 21, [16.02.19 01:47]
 1634. 55. 10(8♦️,J♥️) - 21(A♠️,10♣️)
 1635.  
 1636. Статистика 21, [16.02.19 01:49]
 1637. 56. 21(6♦️,A♥️,K♠️) - 19(6♣️,9♦️,K♣️)
 1638.  
 1639. Статистика 21, [16.02.19 01:51]
 1640. 57. 24(J♦️,J♠️,J♣️,7♦️,A♣️) - 11(K♣️,7♠️)
 1641.  
 1642. Статистика 21, [16.02.19 01:53]
 1643. 58. 25(6♦️,10♦️,9♦️) - 8(K♦️,K♥️)
 1644.  
 1645. Статистика 21, [16.02.19 01:55]
 1646. 59. 25(8♠️,7♣️,10♠️) - 13(9♥️,K♣️)
 1647.  
 1648. Статистика 21, [16.02.19 01:57]
 1649. 60. 22(7♣️,J♠️,9♠️,K♥️) - 14(A♠️,Q♥️)
 1650.  
 1651. Статистика 21, [16.02.19 01:59]
 1652. 61. 23(J♠️,7♣️,K♦️,10♦️) - 13(A♥️,J♥️)
 1653.  
 1654. Статистика 21, [16.02.19 02:01]
 1655. 62. 16(7♥️,J♦️,7♦️) - 22(8♥️,K♣️,10♠️)
 1656.  
 1657. Статистика 21, [16.02.19 02:03]
 1658. 63. 23(Q♠️,7♦️,K♥️,Q♥️,6♠️) - 12(J♦️,10♥️)
 1659.  
 1660. Статистика 21, [16.02.19 02:05]
 1661. 64. 22(J♥️,J♦️,7♣️,A♥️) - 14(10♦️,K♣️)
 1662.  
 1663. Статистика 21, [16.02.19 02:07]
 1664. 65. 18(K♦️,7♠️,7♥️) - 18(A♣️,7♣️)
 1665.  
 1666. Статистика 21, [16.02.19 02:09]
 1667. 66. 23(Q♦️,9♥️,A♠️) - 14(A♦️,Q♥️)
 1668.  
 1669. Статистика 21, [16.02.19 02:11]
 1670. 67. 19(A♠️,8♠️) - 20(K♣️,Q♠️,Q♥️,10♣️)
 1671.  
 1672. Статистика 21, [16.02.19 02:13]
 1673. 68. 24(K♥️,Q♠️,K♦️,J♦️,A♦️) - 16(6♥️,10♥️)
 1674.  
 1675. Статистика 21, [16.02.19 02:15]
 1676. 69. 19(J♥️,Q♣️,8♠️,6♠️) - 22(A♣️,J♣️,Q♥️,6♣️)
 1677.  
 1678. Статистика 21, [16.02.19 02:17]
 1679. 70. 26(7♠️,8♥️,A♦️) - 19(9♠️,10♠️)
 1680.  
 1681. Статистика 21, [16.02.19 02:19]
 1682. 71. 25(J♥️,6♣️,K♣️,J♠️,A♠️) - 16(7♣️,9♠️)
 1683.  
 1684. Статистика 21, [16.02.19 02:21]
 1685. 72. 26(6♥️,J♥️,6♦️,Q♥️,9♦️) - 6(K♦️,J♣️)
 1686.  
 1687. Статистика 21, [16.02.19 02:23]
 1688. 73. 18(Q♦️,J♥️,Q♣️,6♦️,K♦️) - 20(6♣️,10♠️,K♠️)
 1689.  
 1690. Статистика 21, [16.02.19 02:25]
 1691. 74. 22(7♦️,A♦️,K♦️) - 20(10♣️,10♦️)
 1692.  
 1693. Статистика 21, [16.02.19 02:27]
 1694. 75. 18(K♣️,10♣️,K♥️) - 17(6♠️,A♥️)
 1695.  
 1696. Статистика 21, [16.02.19 02:29]
 1697. 76. 23(J♠️,7♠️,6♦️,8♦️) - 17(7♣️,10♣️)
 1698.  
 1699. Статистика 21, [16.02.19 02:31]
 1700. 77. 18(9♦️,9♣️) - 17(J♦️,A♥️,K♦️)
 1701.  
 1702. Статистика 21, [16.02.19 02:33]
 1703. 78. 24(J♦️,Q♥️,8♣️,A♠️) - 14(K♣️,10♠️)
 1704.  
 1705. Статистика 21, [16.02.19 02:35]
 1706. 79. 17(J♥️,K♥️,A♣️) - 20(7♠️,Q♣️,10♦️)
 1707.  
 1708. Статистика 21, [16.02.19 02:37]
 1709. 80. 24(7♦️,J♥️,K♠️,A♠️) - 6(K♥️,J♠️)
 1710.  
 1711. Статистика 21, [16.02.19 02:39]
 1712. 81. 21(K♣️,8♠️,9♥️) - 19(J♥️,8♦️,9♠️)
 1713.  
 1714. Статистика 21, [16.02.19 02:41]
 1715. 82. 22(A♦️,K♣️,7♥️) - 16(9♥️,7♦️)
 1716.  
 1717. Статистика 21, [16.02.19 02:43]
 1718. 83. 22(K♦️,A♠️,7♥️) - 10(8♣️,J♣️)
 1719.  
 1720. Статистика 21, [16.02.19 02:45]
 1721. 84. 20(10♥️,K♣️,6♠️) - 20(A♣️,9♣️)
 1722.  
 1723. Статистика 21, [16.02.19 02:47]
 1724. 85. 21(Q♦️,7♦️,J♦️,9♦️) - 22(8♠️,6♦️,8♣️)
 1725.  
 1726. Статистика 21, [16.02.19 02:49]
 1727. 86. 19(10♥️,9♥️) - 18(8♦️,Q♣️,7♦️)
 1728.  
 1729. Статистика 21, [16.02.19 02:51]
 1730. 87. 18(K♣️,Q♣️,A♦️) - 25(6♣️,K♥️,J♥️,K♠️,9♠️)
 1731.  
 1732. Статистика 21, [16.02.19 02:53]
 1733. 88. 21(Q♦️,8♦️,10♥️) - 22(9♠️,J♣️,J♥️,9♦️)
 1734.  
 1735. Статистика 21, [16.02.19 02:55]
 1736. 89. 19(9♠️,J♣️,8♠️) - 19(A♥️,8♦️)
 1737.  
 1738. Статистика 21, [16.02.19 02:57]
 1739. 90. 23(6♣️,7♦️,10♠️) - 12(K♠️,8♠️)
 1740.  
 1741. Статистика 21, [16.02.19 02:59]
 1742. 91. 23(J♣️,7♣️,6♦️,8♥️) - 13(10♥️,Q♣️)
 1743.  
 1744. Статистика 21, [16.02.19 03:01]
 1745. 92. 21(Q♦️,6♦️,K♥️,J♠️,6♣️) - 20(A♠️,9♦️)
 1746.  
 1747. Статистика 21, [16.02.19 03:03]
 1748. 93. 21(6♦️,6♣️,J♣️,7♣️) - 23(7♦️,7♥️,9♥️)
 1749.  
 1750. Статистика 21, [16.02.19 03:05]
 1751. 94. 19(6♠️,K♠️,9♦️) - 24(9♣️,K♣️,Q♦️,8♣️)
 1752.  
 1753. Статистика 21, [16.02.19 03:07]
 1754. 95. 21(A♥️,A♦️) - 15(A♠️,K♦️)
 1755.  
 1756. Статистика 21, [16.02.19 03:09]
 1757. 96. 24(K♥️,9♥️,A♥️) - 18(7♠️,A♦️)
 1758.  
 1759. Статистика 21, [16.02.19 03:11]
 1760. 97. 20(7♥️,9♠️,K♣️) - 18(J♦️,8♠️,8♥️)
 1761.  
 1762. Статистика 21, [16.02.19 03:13]
 1763. 98. 8(6♠️,J♥️) - 21(A♣️,10♦️)
 1764.  
 1765. Статистика 21, [16.02.19 03:15]
 1766. 99. 21(10♥️,K♦️,7♣️) - 17(6♦️,J♦️,6♥️,Q♦️)
 1767.  
 1768. Статистика 21, [16.02.19 03:17]
 1769. 100. 23(9♥️,K♥️,10♣️) - 16(9♦️,7♣️)
 1770.  
 1771. Статистика 21, [16.02.19 03:19]
 1772. 101. 24(J♠️,8♦️,7♦️,7♥️) - 13(A♦️,J♦️)
 1773.  
 1774. Статистика 21, [16.02.19 03:21]
 1775. 102. 18(A♠️,7♣️) - 23(Q♣️,10♥️,Q♦️,7♦️)
 1776.  
 1777. Статистика 21, [16.02.19 03:23]
 1778. 103. 24(10♣️,7♥️,7♠️) - 10(6♥️,K♥️)
 1779.  
 1780. Статистика 21, [16.02.19 03:25]
 1781. 104. 24(J♠️,Q♥️,7♣️,Q♣️,9♣️) - 13(Q♠️,10♥️)
 1782.  
 1783. Статистика 21, [16.02.19 03:27]
 1784. 105. 25(6♦️,9♥️,10♦️) - 12(K♠️,8♣️)
 1785.  
 1786. Статистика 21, [16.02.19 03:29]
 1787. 106. 16(8♠️,K♥️,K♣️) - 22(Q♣️,10♦️,9♥️)
 1788.  
 1789. Статистика 21, [16.02.19 03:31]
 1790. 107. 24(10♠️,J♦️,Q♦️,9♥️) - 12(8♦️,K♦️)
 1791.  
 1792. Статистика 21, [16.02.19 03:33]
 1793. 108. 20(8♥️,8♦️,K♦️) - 25(J♦️,J♣️,10♥️,A♠️)
 1794.  
 1795. Статистика 21, [16.02.19 05:57]
 1796. 30. 20(A♦️,6♠️,Q♦️) - 18(9♣️,9♠️)
 1797. Статистика 21, [15.02.19 17:55]
 1798. 119. 23(J♦️,6♦️,8♦️,7♣️) - 12(8♣️,K♣️)
 1799.  
 1800. Статистика 21, [15.02.19 17:57]
 1801. 120. 26(J♠️,K♥️,10♥️,10♠️) - 12(J♣️,10♣️)
 1802.  
 1803. Статистика 21, [15.02.19 17:59]
 1804. 121. 17(9♦️,8♣️) - 21(Q♥️,8♠️,10♦️)
 1805.  
 1806. Статистика 21, [15.02.19 18:01]
 1807. 122. 21(10♥️,A♦️) - 20(9♥️,A♠️)
 1808.  
 1809. Статистика 21, [15.02.19 18:03]
 1810. 123. 19(Q♣️,6♦️,10♥️) - 18(9♣️,J♦️,Q♠️,K♦️)
 1811.  
 1812. Статистика 21, [15.02.19 18:05]
 1813. 124. 18(Q♣️,A♠️,K♣️) - 21(7♥️,K♠️,J♥️,8♥️)
 1814.  
 1815. Статистика 21, [15.02.19 18:07]
 1816. 125. 19(6♦️,10♥️,Q♠️) - 27(Q♦️,8♠️,J♠️,Q♥️,A♥️)
 1817.  
 1818. Статистика 21, [15.02.19 18:09]
 1819. 126. 20(A♦️,9♦️) - 17(7♥️,10♦️)
 1820.  
 1821. Статистика 21, [15.02.19 18:11]
 1822. 127. 20(7♠️,Q♠️,10♣️) - 19(Q♣️,6♠️,K♥️,6♥️)
 1823.  
 1824. Статистика 21, [15.02.19 18:13]
 1825. 128. 19(6♣️,Q♣️,10♣️) - 22(7♦️,7♣️,8♦️)
 1826.  
 1827. Статистика 21, [15.02.19 18:15]
 1828. 129. 19(9♥️,7♣️,Q♥️) - 17(10♣️,7♠️)
 1829.  
 1830. Статистика 21, [15.02.19 18:17]
 1831. 130. 16(10♦️,Q♦️,Q♥️) - 18(8♥️,K♠️,6♣️)
 1832.  
 1833. Статистика 21, [15.02.19 18:19]
 1834. 131. 21(8♥️,J♦️,A♠️) - 18(Q♦️,6♣️,9♦️)
 1835.  
 1836. Статистика 21, [15.02.19 18:21]
 1837. 132. 20(8♥️,6♠️,6♣️) - 23(9♦️,7♦️,7♠️)
 1838.  
 1839. Статистика 21, [15.02.19 18:23]
 1840. 133. 19(6♠️,7♥️,K♥️,J♠️) - 22(A♠️,J♦️,9♠️)
 1841.  
 1842. Статистика 21, [15.02.19 18:25]
 1843. 134. 17(8♦️,9♠️) - 24(K♣️,K♦️,6♦️,10♥️)
 1844.  
 1845. Статистика 21, [15.02.19 18:27]
 1846. 135. 18(A♥️,K♣️,Q♥️) - 18(10♦️,6♠️,J♠️)
 1847.  
 1848. Статистика 21, [15.02.19 18:29]
 1849. 136. 23(J♠️,6♦️,Q♠️,J♥️,10♥️) - 11(7♥️,K♣️)
 1850.  
 1851. Статистика 21, [15.02.19 18:31]
 1852. 137. 20(J♣️,K♠️,6♣️,8♥️) - 17(7♣️,10♠️)
 1853.  
 1854. Статистика 21, [15.02.19 18:33]
 1855. 138. 21(Q♥️,10♠️,8♣️) - 18(10♣️,8♦️)
 1856.  
 1857. Статистика 21, [15.02.19 18:35]
 1858. 139. 20(K♣️,7♣️,9♥️) - 22(6♣️,6♠️,10♣️)
 1859.  
 1860. Статистика 21, [15.02.19 18:37]
 1861. 140. 23(7♠️,K♠️,J♥️,10♦️) - 5(J♣️,Q♦️)
 1862.  
 1863. Статистика 21, [15.02.19 18:39]
 1864. 141. 20(J♥️,7♥️,A♠️) - 25(A♥️,K♠️,10♦️)
 1865.  
 1866. Статистика 21, [15.02.19 18:41]
 1867. 142. 19(8♦️,A♥️) - 19(10♥️,9♣️)
 1868.  
 1869. Статистика 21, [15.02.19 18:43]
 1870. 143. 20(10♠️,J♦️,8♣️) - 17(9♥️,8♥️)
 1871.  
 1872. Статистика 21, [15.02.19 18:45]
 1873. 144. 18(A♥️,7♥️) - 19(10♥️,J♥️,7♦️)
 1874.  
 1875. Статистика 21, [15.02.19 18:47]
 1876. 145. 21(10♦️,A♣️) - 18(7♦️,A♥️)
 1877.  
 1878. Статистика 21, [15.02.19 18:49]
 1879. 146. 26(8♦️,7♥️,Q♠️,8♣️) - 19(9♥️,10♦️)
 1880.  
 1881. Статистика 21, [15.02.19 18:51]
 1882. 147. 20(10♣️,8♠️,J♣️) - 19(10♦️,9♦️)
 1883.  
 1884. Статистика 21, [15.02.19 18:53]
 1885. 148. 19(J♣️,8♥️,9♣️) - 27(J♠️,10♣️,K♠️,A♠️)
 1886.  
 1887. Статистика 21, [15.02.19 18:55]
 1888. 149. 24(8♠️,J♠️,7♣️,7♠️) - 19(9♦️,10♥️)
 1889.  
 1890. Статистика 21, [15.02.19 18:57]
 1891. 0. 22(J♣️,Q♠️,9♥️,8♣️) - 16(7♣️,9♠️)
 1892.  
 1893. Статистика 21, [15.02.19 18:59]
 1894. 1. 21(J♠️,8♦️,A♣️) - 25(K♥️,A♦️,10♠️)
 1895.  
 1896. Статистика 21, [15.02.19 19:01]
 1897. 2. 20(8♦️,8♠️,K♣️) - 21(J♠️,J♦️,10♦️,7♠️)
 1898.  
 1899. Статистика 21, [15.02.19 19:03]
 1900. 3. 23(Q♣️,7♥️,J♠️,A♣️) - 13(J♦️,A♥️)
 1901.  
 1902. Статистика 21, [15.02.19 19:05]
 1903. 4. 20(10♣️,10♠️) - 17(6♣️,A♥️)
 1904.  
 1905. Статистика 21, [15.02.19 19:07]
 1906. 5. 20(8♠️,6♠️,6♥️) - 18(8♦️,10♠️)
 1907.  
 1908. Статистика 21, [15.02.19 19:09]
 1909. 6. 22(A♥️,K♠️,7♥️) - 15(9♥️,6♥️)
 1910.  
 1911. Статистика 21, [15.02.19 19:11]
 1912. 7. 18(A♥️,7♣️) - 18(J♠️,9♥️,7♦️)
 1913.  
 1914. Статистика 21, [15.02.19 19:13]
 1915. 8. 18(8♣️,K♦️,6♣️) - 25(J♠️,A♠️,Q♣️,9♠️)
 1916.  
 1917. Статистика 21, [15.02.19 19:15]
 1918. 9. 25(10♣️,K♦️,A♠️) - 19(10♥️,9♥️)
 1919.  
 1920. Статистика 21, [15.02.19 19:17]
 1921. 10. 21(A♦️,10♠️) - 13(10♦️,Q♥️)
 1922.  
 1923. Статистика 21, [15.02.19 19:19]
 1924. 11. 22(9♥️,6♠️,7♣️) - 14(6♣️,8♦️)
 1925.  
 1926. Статистика 21, [15.02.19 19:21]
 1927. 12. 19(J♦️,K♠️,10♥️,Q♥️) - 21(J♥️,6♣️,6♠️,7♦️)
 1928.  
 1929. Статистика 21, [15.02.19 19:23]
 1930. 13. 24(9♣️,7♣️,8♠️) - 9(J♠️,7♥️)
 1931.  
 1932. Статистика 21, [15.02.19 19:25]
 1933. 14. 18(9♣️,9♦️) - 21(9♠️,J♣️,10♣️)
 1934.  
 1935. Статистика 21, [15.02.19 19:27]
 1936. 15. 20(10♦️,7♠️,Q♣️) - 18(9♣️,J♠️,7♥️)
 1937.  
 1938. Статистика 21, [15.02.19 19:29]
 1939. 16. 24(J♥️,K♣️,9♦️,9♥️) - 14(8♥️,6♦️)
 1940.  
 1941. Статистика 21, [15.02.19 19:31]
 1942. 17. 21(J♣️,8♠️,8♣️,Q♠️) - 20(A♣️,9♦️)
 1943.  
 1944. Статистика 21, [15.02.19 19:33]
 1945. 18. 18(8♠️,6♠️,K♣️) - 21(10♠️,K♦️,7♦️)
 1946.  
 1947. Статистика 21, [15.02.19 19:35]
 1948. 19. 25(7♣️,10♦️,8♣️) - 16(9♠️,7♠️)
 1949.  
 1950. Статистика 21, [15.02.19 19:37]
 1951. 20. 26(Q♥️,Q♣️,K♠️,8♠️,8♥️) - 15(6♥️,9♣️)
 1952.  
 1953. Статистика 21, [15.02.19 19:39]
 1954. 21. 20(Q♦️,9♣️,8♠️) - 20(10♦️,K♣️,6♠️)
 1955.  
 1956. Статистика 21, [15.02.19 19:41]
 1957. 22. 18(Q♥️,Q♦️,8♦️,K♠️) - 17(6♥️,7♠️,K♦️)
 1958.  
 1959. Статистика 21, [15.02.19 19:43]
 1960. 23. 23(10♦️,7♣️,6♥️) - 16(6♠️,10♣️)
 1961.  
 1962. Статистика 21, [15.02.19 19:45]
 1963. 24. 20(10♠️,6♥️,K♥️) - 18(7♣️,A♦️)
 1964.  
 1965. Статистика 21, [15.02.19 19:47]
 1966. 25. 25(8♥️,6♣️,A♦️) - 12(J♥️,10♥️)
 1967.  
 1968. Статистика 21, [15.02.19 19:49]
 1969. 26. 21(K♦️,K♠️,7♠️,Q♣️,Q♦️) - 26(7♣️,9♦️,10♦️)
 1970.  
 1971. Статистика 21, [15.02.19 19:51]
 1972. 27. 23(K♦️,10♥️,J♠️,7♣️) - 12(8♥️,K♣️)
 1973.  
 1974. Статистика 21, [15.02.19 19:53]
 1975. 28. 21(J♠️,8♥️,J♥️,9♣️) - 19(Q♥️,9♥️,7♥️)
 1976.  
 1977. Статистика 21, [15.02.19 19:55]
 1978. 29. 23(9♣️,Q♠️,A♣️) - 11(K♠️,7♣️)
 1979.  
 1980. Статистика 21, [15.02.19 19:57]
 1981. 30. 24(7♠️,8♥️,9♣️) - 9(7♦️,J♦️)
 1982.  
 1983. Статистика 21, [15.02.19 19:59]
 1984. 31. 20(J♦️,9♦️,6♣️,Q♥️) - 22(K♦️,8♠️,Q♦️,7♣️)
 1985.  
 1986. Статистика 21, [15.02.19 20:01]
 1987. 32. 22(Q♥️,K♥️,8♥️,7♣️) - 10(K♠️,6♥️)
 1988.  
 1989. Статистика 21, [15.02.19 20:03]
 1990. 33. 22(6♣️,7♥️,9♦️) - 11(8♠️,Q♥️)
 1991.  
 1992. Статистика 21, [15.02.19 20:05]
 1993. 34. 29(6♣️,6♦️,J♣️,K♦️,A♠️) - 12(9♣️,Q♦️)
 1994.  
 1995. Статистика 21, [15.02.19 20:07]
 1996. 35. 25(6♣️,9♣️,10♠️) - 10(6♥️,K♦️)
 1997.  
 1998. Статистика 21, [15.02.19 20:09]
 1999. 36. 18(10♥️,6♦️,J♥️) - 22(A♦️,K♠️,7♠️)
 2000.  
 2001. Статистика 21, [15.02.19 20:11]
 2002. 37. 27(8♦️,6♣️,Q♥️,10♠️) - 11(J♦️,9♠️)
 2003.  
 2004. Статистика 21, [15.02.19 20:13]
 2005. 38. 19(A♥️,8♠️) - 19(6♥️,Q♠️,10♣️)
 2006.  
 2007. Статистика 21, [15.02.19 20:15]
 2008. 39. 25(6♥️,7♦️,K♥️,8♠️) - 15(A♠️,K♠️)
 2009.  
 2010. Статистика 21, [15.02.19 20:17]
 2011. 40. 23(8♥️,6♦️,9♣️) - 10(Q♦️,7♥️)
 2012.  
 2013. Статистика 21, [15.02.19 20:19]
 2014. 41. 19(8♥️,A♥️) - 19(9♣️,10♣️)
 2015.  
 2016. Статистика 21, [15.02.19 20:21]
 2017. 42. 20(K♥️,6♠️,7♥️,Q♦️) - 22(J♦️,8♠️,Q♠️,9♦️)
 2018.  
 2019. Статистика 21, [15.02.19 20:23]
 2020. 43. 24(8♣️,6♦️,10♣️) - 12(J♣️,10♦️)
 2021.  
 2022. Статистика 21, [15.02.19 20:25]
 2023. 44. 27(Q♠️,Q♥️,K♥️,6♣️,A♠️) - 15(7♠️,8♠️)
 2024.  
 2025. Статистика 21, [15.02.19 20:27]
 2026. 45. 21(10♥️,J♥️,9♣️) - 26(8♦️,8♠️,10♣️)
 2027.  
 2028. Статистика 21, [15.02.19 20:29]
 2029. 46. 18(6♣️,8♣️,K♥️) - 21(7♣️,J♣️,K♠️,8♠️)
 2030.  
 2031. Статистика 21, [15.02.19 20:31]
 2032. 47. 17(Q♦️,10♦️,K♠️) - 18(6♠️,K♣️,8♦️)
 2033.  
 2034. Статистика 21, [15.02.19 20:33]
 2035. 48. 24(7♥️,6♦️,A♣️) - 20(9♥️,A♥️)
 2036.  
 2037. Статистика 21, [15.02.19 20:35]
 2038. 49. 19(J♠️,K♠️,Q♠️,10♠️) - 19(8♦️,A♦️)
 2039.  
 2040. Статистика 21, [15.02.19 20:37]
 2041. 50. 9(Q♠️,6♦️) - 21(A♠️,A♥️)
 2042.  
 2043. Статистика 21, [15.02.19 20:39]
 2044. 51. 18(Q♠️,6♥️,6♦️,Q♥️) - 19(6♣️,6♠️,7♣️)
 2045.  
 2046. Статистика 21, [15.02.19 20:41]
 2047. 52. 25(10♠️,7♥️,8♠️) - 18(8♥️,10♣️)
 2048.  
 2049. Статистика 21, [15.02.19 20:43]
 2050. 53. 18(Q♥️,K♦️,A♠️) - 18(6♦️,9♦️,Q♦️)
 2051.  
 2052. Статистика 21, [15.02.19 20:45]
 2053. 54. 23(10♦️,6♥️,7♠️) - 16(10♥️,6♠️)
 2054.  
 2055. Статистика 21, [15.02.19 20:47]
 2056. 55. 20(A♦️,6♣️,Q♣️) - 18(J♥️,7♥️,9♦️)
 2057.  
 2058. Статистика 21, [15.02.19 20:49]
 2059. 56. 17(Q♣️,Q♥️,K♦️,7♠️) - 17(8♦️,7♥️,J♠️)
 2060.  
 2061. Статистика 21, [15.02.19 20:51]
 2062. 57. 21(8♣️,9♣️,K♦️) - 20(7♦️,Q♣️,10♦️)
 2063.  
 2064. Статистика 21, [15.02.19 20:53]
 2065. 58. 21(Q♥️,6♥️,K♣️,8♥️) - 19(9♣️,10♠️)
 2066.  
 2067. Статистика 21, [15.02.19 20:55]
 2068. 59. 19(J♦️,K♣️,Q♥️,6♣️,K♥️) - 20(6♥️,8♥️,6♠️)
 2069.  
 2070. Статистика 21, [15.02.19 20:57]
 2071. 60. 20(9♠️,A♣️) - 19(6♣️,J♦️,A♠️)
 2072.  
 2073. Статистика 21, [15.02.19 20:59]
 2074. 61. 18(A♥️,Q♣️,J♥️,J♣️) - 17(7♣️,7♦️,Q♦️)
 2075.  
 2076. Статистика 21, [15.02.19 21:01]
 2077. 62. 22(9♠️,Q♣️,10♥️) - 7(K♣️,Q♦️)
 2078.  
 2079. Статистика 21, [15.02.19 21:03]
 2080. 63. 21(J♦️,8♣️,A♦️) - 21(8♠️,Q♦️,10♠️)
 2081.  
 2082. Статистика 21, [15.02.19 21:05]
 2083. 64. 22(K♦️,Q♥️,9♥️,6♦️) - 10(8♠️,J♥️)
 2084.  
 2085. Статистика 21, [15.02.19 21:07]
 2086. 65. 19(7♠️,7♣️,Q♣️,J♥️) - 19(J♠️,J♣️,7♦️,8♦️)
 2087.  
 2088. Статистика 21, [15.02.19 21:09]
 2089. 66. 19(K♣️,7♠️,8♠️) - 25(K♠️,10♣️,A♦️)
 2090.  
 2091. Статистика 21, [15.02.19 21:11]
 2092. 67. 20(9♠️,A♦️) - 18(8♠️,10♥️)
 2093.  
 2094. Статистика 21, [16.02.19 00:15]
 2095. 9. 18(A♦️,7♦️) - 19(10♦️,6♣️,Q♣️)
 2096. Статистика 21, [15.02.19 13:11]
 2097. 127. 21(A♠️,10♥️) - 6(Q♥️,Q♦️)
 2098.  
 2099. Статистика 21, [15.02.19 13:13]
 2100. 128. 19(Q♠️,6♠️,10♥️) - 18(8♦️,10♣️)
 2101.  
 2102. Статистика 21, [15.02.19 13:15]
 2103. 129. 21(10♠️,A♦️) - 19(9♠️,10♥️)
 2104.  
 2105. Статистика 21, [15.02.19 13:17]
 2106. 130. 18(6♣️,J♦️,10♥️) - 26(7♥️,Q♠️,J♣️,Q♥️,A♠️)
 2107.  
 2108. Статистика 21, [15.02.19 13:19]
 2109. 131. 23(A♣️,Q♥️,9♣️) - 7(Q♦️,K♦️)
 2110.  
 2111. Статистика 21, [15.02.19 13:21]
 2112. 132. 19(9♣️,K♠️,6♦️) - 17(7♥️,10♥️)
 2113.  
 2114. Статистика 21, [15.02.19 13:23]
 2115. 133. 21(8♣️,K♥️,Q♥️,6♥️) - 20(Q♦️,A♠️,6♦️)
 2116.  
 2117. Статистика 21, [15.02.19 13:25]
 2118. 134. 18(9♣️,9♠️) - 17(6♠️,A♥️)
 2119.  
 2120. Статистика 21, [15.02.19 13:27]
 2121. 135. 21(A♣️,A♥️) - 20(A♠️,9♦️)
 2122.  
 2123. Статистика 21, [15.02.19 13:29]
 2124. 136. 18(7♥️,A♦️) - 24(Q♦️,J♣️,10♣️,9♣️)
 2125.  
 2126. Статистика 21, [15.02.19 13:29]
 2127. [Переслано из 21 Bets VIP]
 2128. Игра №134 - перебор игрока НЕТ, перебор НЕТ (риск)✅135 голд👍
 2129.  
 2130. Статистика 21, [15.02.19 13:29]
 2131. [Переслано из 21 Bets VIP]
 2132. С игры №135 - ТУЗ игроку и дилеру!✅голд👍👍
 2133.  
 2134. Статистика 21, [15.02.19 13:31]
 2135. 137. 17(J♦️,6♠️,9♠️) - 17(10♣️,7♠️)
 2136.  
 2137. Статистика 21, [15.02.19 13:33]
 2138. 138. 21(9♥️,J♠️,10♥️) - 17(Q♣️,7♣️,7♥️)
 2139.  
 2140. Статистика 21, [15.02.19 13:35]
 2141. [Переслано из 21 Bets VIP]
 2142. Игра №138 - тотал МЕНЬШЕ 38.5!✅
 2143.  
 2144. Статистика 21, [15.02.19 13:35]
 2145. 139. 24(7♦️,7♠️,10♣️) - 18(A♣️,7♥️)
 2146.  
 2147. Статистика 21, [15.02.19 13:37]
 2148. 140. 19(7♦️,J♥️,10♦️) - 19(10♥️,9♥️)
 2149.  
 2150. Статистика 21, [15.02.19 13:39]
 2151. 141. 23(10♥️,7♥️,6♥️) - 17(A♠️,6♣️)
 2152.  
 2153. Статистика 21, [15.02.19 13:41]
 2154. 142. 25(9♠️,10♥️,6♦️) - 14(Q♠️,A♠️)
 2155.  
 2156. Статистика 21, [15.02.19 13:43]
 2157. 143. 18(J♠️,8♥️,8♦️) - 17(7♣️,10♦️)
 2158.  
 2159. Статистика 21, [15.02.19 13:45]
 2160. 144. 21(A♦️,A♠️) - 5(J♠️,Q♦️)
 2161.  
 2162. Статистика 21, [15.02.19 13:46]
 2163. [Переслано из 21 Bets VIP]
 2164. С игры №144 - 1-3!!! Игра №144 - перебор игрока НЕТ, перебор НЕТ (риск)✅голд👍
 2165.  
 2166. Статистика 21, [15.02.19 13:47]
 2167. 145. 23(6♥️,9♥️,8♣️) - 16(10♠️,6♠️)
 2168.  
 2169. Статистика 21, [15.02.19 13:49]
 2170. 146. 20(A♥️,9♥️) - 19(10♠️,K♣️,J♠️,Q♠️)
 2171.  
 2172. Статистика 21, [15.02.19 13:51]
 2173. 147. 21(10♦️,A♣️) - 12(K♦️,8♣️)
 2174.  
 2175. Статистика 21, [15.02.19 13:53]
 2176. 148. 22(K♣️,10♣️,8♣️) - 13(Q♣️,10♦️)
 2177.  
 2178. Статистика 21, [15.02.19 13:54]
 2179. [Переслано из 21 Bets VIP]
 2180. С игры №147 - 1-3!!! Игра №147 - перебор игрока НЕТ, перебор НЕТ (риск)✅21 раздача👍
 2181.  
 2182. Статистика 21, [15.02.19 13:55]
 2183. [Переслано из 21 Bets VIP]
 2184. Игра №147 - трефа дилеру✅
 2185.  
 2186. Статистика 21, [15.02.19 13:55]
 2187. 149. 21(A♣️,10♣️) - 13(Q♠️,10♠️)
 2188.  
 2189. Статистика 21, [15.02.19 13:57]
 2190. 0. 19(8♣️,Q♥️,8♦️) - 19(A♦️,K♠️,K♣️)
 2191.  
 2192. Статистика 21, [15.02.19 13:59]
 2193. 1. 28(A♣️,6♥️,A♠️) - 10(8♣️,J♠️)
 2194.  
 2195. Статистика 21, [15.02.19 14:01]
 2196. 2. 18(10♦️,8♠️) - 21(A♦️,A♥️)
 2197.  
 2198. Статистика 21, [15.02.19 14:03]
 2199. 3. 23(Q♣️,9♦️,K♦️,7♦️) - 13(9♥️,K♣️)
 2200.  
 2201. Статистика 21, [15.02.19 14:05]
 2202. 4. 21(Q♦️,A♠️,7♠️) - 18(6♦️,10♣️,J♣️)
 2203.  
 2204. Статистика 21, [15.02.19 14:07]
 2205. 5. 23(6♠️,10♣️,7♥️) - 5(J♠️,Q♥️)
 2206.  
 2207. Статистика 21, [15.02.19 14:09]
 2208. 6. 17(A♦️,6♦️) - 19(8♣️,J♥️,9♠️)
 2209.  
 2210. Статистика 21, [15.02.19 14:11]
 2211. 7. 18(Q♥️,8♥️,Q♣️,J♣️,J♥️) - 17(6♥️,Q♦️,8♦️)
 2212.  
 2213. Статистика 21, [15.02.19 14:13]
 2214. 8. 22(6♦️,K♦️,K♥️,8♠️) - 5(J♦️,Q♠️)
 2215.  
 2216. Статистика 21, [15.02.19 14:15]
 2217. 9. 21(Q♠️,J♥️,7♥️,9♦️) - 23(9♠️,6♠️,8♠️)
 2218.  
 2219. Статистика 21, [15.02.19 14:17]
 2220. 10. 25(10♣️,7♥️,8♥️) - 12(K♠️,8♣️)
 2221.  
 2222. Статистика 21, [15.02.19 14:19]
 2223. 11. 21(Q♥️,8♣️,10♦️) - 23(6♠️,7♣️,10♥️)
 2224.  
 2225. Статистика 21, [15.02.19 14:21]
 2226. 12. 23(Q♥️,10♥️,10♦️) - 19(8♣️,A♥️)
 2227.  
 2228. Статистика 21, [15.02.19 14:23]
 2229. 13. 25(J♦️,7♦️,6♦️,10♠️) - 19(A♠️,8♠️)
 2230.  
 2231. Статистика 21, [15.02.19 14:25]
 2232. 14. 21(J♠️,7♦️,K♥️,J♥️,6♦️) - 17(8♣️,9♠️)
 2233.  
 2234. Статистика 21, [15.02.19 14:27]
 2235. 15. 22(6♣️,Q♠️,K♣️,9♥️) - 13(A♠️,J♠️)
 2236.  
 2237. Статистика 21, [15.02.19 14:29]
 2238. 16. 28(10♠️,7♦️,A♦️) - 15(9♠️,6♦️)
 2239.  
 2240. Статистика 21, [15.02.19 14:31]
 2241. 17. 18(J♥️,10♣️,6♣️) - 25(J♣️,J♠️,Q♦️,8♥️,10♠️)
 2242.  
 2243. Статистика 21, [15.02.19 14:33]
 2244. 18. 20(A♣️,9♥️) - 22(J♦️,6♠️,Q♥️,K♠️,7♦️)
 2245.  
 2246. Статистика 21, [15.02.19 14:35]
 2247. 19. 25(9♠️,6♥️,10♥️) - 9(Q♣️,6♠️)
 2248.  
 2249. Статистика 21, [15.02.19 14:37]
 2250. 20. 24(A♥️,7♦️,6♠️) - 11(J♠️,9♣️)
 2251.  
 2252. Статистика 21, [15.02.19 14:39]
 2253. 21. 19(7♠️,K♦️,8♣️) - 17(A♥️,6♣️)
 2254.  
 2255. Статистика 21, [15.02.19 14:41]
 2256. 22. 21(8♦️,K♥️,Q♦️,6♠️) - 24(K♦️,10♥️,10♦️)
 2257.  
 2258. Статистика 21, [15.02.19 14:43]
 2259. 23. 17(K♦️,Q♥️,8♣️,J♠️) - 21(8♠️,7♠️,6♦️)
 2260.  
 2261. Статистика 21, [15.02.19 14:45]
 2262. 24. 25(Q♠️,A♦️,A♥️) - 12(8♠️,K♠️)
 2263.  
 2264. Статистика 21, [15.02.19 14:47]
 2265. 25. 22(10♦️,8♣️,K♦️) - 10(7♠️,Q♥️)
 2266.  
 2267. Статистика 21, [15.02.19 14:49]
 2268. 26. 19(7♥️,Q♦️,9♦️) - 21(K♣️,6♥️,A♠️)
 2269.  
 2270. Статистика 21, [15.02.19 14:51]
 2271. 27. 20(7♥️,K♥️,9♠️) - 20(6♣️,Q♠️,A♣️)
 2272.  
 2273. Статистика 21, [15.02.19 14:53]
 2274. 28. 20(10♣️,Q♠️,7♣️) - 20(A♦️,9♠️)
 2275.  
 2276. Статистика 21, [15.02.19 14:55]
 2277. 29. 23(10♦️,J♣️,J♥️,9♦️) - 17(A♦️,6♣️)
 2278.  
 2279. Статистика 21, [15.02.19 14:57]
 2280. 30. 21(9♠️,K♠️,8♠️) - 21(K♣️,10♦️,7♦️)
 2281.  
 2282. Статистика 21, [15.02.19 14:59]
 2283. 31. 26(9♣️,7♥️,10♦️) - 14(Q♠️,A♣️)
 2284.  
 2285. Статистика 21, [15.02.19 15:01]
 2286. 32. 17(Q♦️,A♣️,Q♣️) - 24(7♠️,8♣️,9♠️)
 2287.  
 2288. Статистика 21, [15.02.19 15:03]
 2289. 33. 23(6♦️,J♥️,7♣️,8♦️) - 19(A♥️,8♣️)
 2290.  
 2291. Статистика 21, [15.02.19 15:05]
 2292. 34. 26(6♥️,7♦️,J♥️,A♥️) - 18(9♣️,9♦️)
 2293.  
 2294. Статистика 21, [15.02.19 15:07]
 2295. 35. 25(6♥️,A♦️,8♥️) - 12(9♠️,Q♥️)
 2296.  
 2297. Статистика 21, [15.02.19 15:09]
 2298. 36. 19(Q♥️,J♣️,J♠️,6♠️,6♥️) - 21(8♠️,7♣️,6♣️)
 2299.  
 2300. Статистика 21, [15.02.19 15:11]
 2301. 37. 23(8♠️,6♠️,9♥️) - 9(Q♦️,6♦️)
 2302.  
 2303. Статистика 21, [15.02.19 15:13]
 2304. 38. 24(6♠️,K♥️,Q♠️,A♣️) - 10(Q♦️,7♠️)
 2305.  
 2306. Статистика 21, [15.02.19 15:15]
 2307. 39. 23(8♠️,K♠️,A♥️) - 11(7♠️,K♥️)
 2308.  
 2309. Статистика 21, [15.02.19 15:17]
 2310. 40. 17(K♣️,10♣️,Q♦️) - 17(J♠️,J♦️,J♥️,A♣️)
 2311.  
 2312. Статистика 21, [15.02.19 15:19]
 2313. 41. 23(Q♠️,A♥️,9♦️) - 19(A♣️,8♣️)
 2314.  
 2315. Статистика 21, [15.02.19 15:21]
 2316. 42. 22(6♥️,7♥️,9♥️) - 19(9♣️,10♠️)
 2317.  
 2318. Статистика 21, [15.02.19 15:23]
 2319. 43. 23(10♠️,6♦️,7♣️) - 11(8♥️,Q♦️)
 2320.  
 2321. Статистика 21, [15.02.19 15:25]
 2322. 44. 27(7♣️,7♦️,J♥️,A♥️) - 11(7♠️,K♥️)
 2323.  
 2324. Статистика 21, [15.02.19 15:27]
 2325. 45. 23(Q♣️,Q♦️,8♠️,Q♥️,6♠️) - 13(J♠️,A♦️)
 2326.  
 2327. Статистика 21, [15.02.19 15:29]
 2328. 46. 24(K♥️,9♥️,A♠️) - 13(6♠️,7♣️)
 2329.  
 2330. Статистика 21, [15.02.19 15:31]
 2331. 47. 21(7♥️,Q♥️,Q♠️,8♠️) - 17(9♥️,8♦️)
 2332.  
 2333. Статистика 21, [15.02.19 15:33]
 2334. 48. 18(9♦️,9♥️) - 25(K♥️,K♦️,6♠️,A♥️)
 2335.  
 2336. Статистика 21, [15.02.19 15:35]
 2337. 49. 21(J♠️,J♥️,7♣️,K♠️,6♣️) - 17(8♥️,9♦️)
 2338.  
 2339. Статистика 21, [15.02.19 15:37]
 2340. 50. 19(6♥️,J♣️,A♥️) - 18(K♠️,Q♣️,9♦️,J♥️)
 2341.  
 2342. Статистика 21, [15.02.19 15:39]
 2343. 51. 16(9♦️,7♦️) - 19(7♣️,K♦️,8♣️)
 2344.  
 2345. Статистика 21, [15.02.19 15:41]
 2346. 52. 19(A♥️,8♠️) - 24(6♠️,10♦️,8♦️)
 2347.  
 2348. Статистика 21, [15.02.19 15:43]
 2349. 53. 21(Q♥️,10♥️,8♦️) - 20(10♣️,J♣️,8♠️)
 2350.  
 2351. Статистика 21, [15.02.19 15:45]
 2352. 54. 22(K♣️,10♣️,8♠️) - 12(8♥️,K♦️)
 2353.  
 2354. Статистика 21, [15.02.19 15:47]
 2355. 55. 19(J♥️,6♣️,A♠️) - 18(9♦️,K♣️,Q♦️,J♦️)
 2356.  
 2357. Статистика 21, [15.02.19 15:49]
 2358. 56. 19(Q♣️,7♦️,6♦️,Q♦️) - 20(10♦️,J♠️,8♣️)
 2359.  
 2360. Статистика 21, [15.02.19 15:51]
 2361. 57. 27(Q♥️,K♦️,9♠️,A♣️) - 13(A♠️,J♥️)
 2362.  
 2363. Статистика 21, [15.02.19 15:53]
 2364. 58. 23(J♠️,8♦️,7♦️,6♥️) - 18(7♣️,A♣️)
 2365.  
 2366. Статистика 21, [15.02.19 15:55]
 2367. 59. 18(7♥️,A♣️) - 17(A♦️,6♣️)
 2368.  
 2369. Статистика 21, [15.02.19 15:57]
 2370. 60. 22(K♥️,A♥️,7♣️) - 6(J♣️,K♦️)
 2371.  
 2372. Статистика 21, [15.02.19 15:59]
 2373. 61. 29(J♥️,8♦️,8♠️,A♥️) - 19(10♥️,9♠️)
 2374.  
 2375. Статистика 21, [15.02.19 16:01]
 2376. 62. 24(Q♣️,Q♠️,6♥️,K♦️,8♦️) - 5(J♥️,Q♦️)
 2377.  
 2378. Статистика 21, [15.02.19 16:03]
 2379. 63. 19(8♥️,Q♣️,8♠️) - 18(7♣️,9♣️,J♣️)
 2380.  
 2381. Статистика 21, [15.02.19 16:05]
 2382. 64. 22(K♠️,J♠️,7♦️,9♣️) - 14(8♥️,6♦️)
 2383.  
 2384. Статистика 21, [15.02.19 16:07]
 2385. 65. 20(9♦️,A♥️) - 17(10♠️,7♣️)
 2386.  
 2387. Статистика 21, [15.02.19 16:09]
 2388. 66. 24(7♥️,9♦️,8♠️) - 16(7♠️,9♥️)
 2389.  
 2390. Статистика 21, [15.02.19 16:11]
 2391. 67. 21(Q♣️,6♦️,J♠️,10♣️) - 24(Q♦️,9♣️,J♦️,10♥️)
 2392.  
 2393. Статистика 21, [15.02.19 16:13]
 2394. 68. 21(K♥️,10♦️,7♠️) - 21(Q♣️,J♥️,6♥️,K♠️,6♦️)
 2395.  
 2396. Статистика 21, [15.02.19 16:16]
 2397. 69. 22(8♥️,J♠️,J♦️,10♠️) - 9(Q♥️,6♣️)
 2398.  
 2399. Статистика 21, [15.02.19 17:53]
 2400. 118. 19(J♣️,K♦️,K♥️,9♥️) - 18(8♥️,10♦️)
 2401. Статистика 21, [15.02.19 07:51]
 2402. 87. 23(7♦️,K♣️,6♥️,6♠️) - 18(8♥️,10♠️)
 2403.  
 2404. Статистика 21, [15.02.19 07:53]
 2405. 88. 18(7♣️,7♦️,K♣️) - 17(K♠️,10♥️,Q♣️)
 2406.  
 2407. Статистика 21, [15.02.19 07:55]
 2408. 89. 19(6♠️,9♦️,K♦️) - 24(J♠️,6♦️,8♣️,8♦️)
 2409.  
 2410. Статистика 21, [15.02.19 07:57]
 2411. 90. 18(9♦️,9♥️) - 17(8♣️,9♣️)
 2412.  
 2413. Статистика 21, [15.02.19 07:59]
 2414. 91. 16(Q♣️,9♦️,K♦️) - 17(K♣️,7♣️,K♥️,J♥️)
 2415.  
 2416. Статистика 21, [15.02.19 08:01]
 2417. 92. 21(J♦️,10♣️,J♥️,7♦️) - 23(K♣️,Q♥️,8♦️,8♣️)
 2418.  
 2419. Статистика 21, [15.02.19 08:03]
 2420. 93. 18(J♦️,10♠️,6♠️) - 17(A♠️,6♣️)
 2421.  
 2422. Статистика 21, [15.02.19 08:05]
 2423. 94. 18(7♥️,J♣️,9♠️) - 24(9♥️,K♥️,A♦️)
 2424.  
 2425. Статистика 21, [15.02.19 08:07]
 2426. 95. 27(A♠️,6♥️,10♠️) - 9(J♣️,7♥️)
 2427.  
 2428. Статистика 21, [15.02.19 08:09]
 2429. 96. 20(6♥️,10♥️,K♣️) - 17(J♣️,8♣️,7♥️)
 2430.  
 2431. Статистика 21, [15.02.19 08:11]
 2432. 97. 29(10♣️,8♥️,A♦️) - 10(J♦️,8♦️)
 2433.  
 2434. Статистика 21, [15.02.19 08:13]
 2435. 98. 17(K♣️,10♣️,Q♣️) - 21(8♣️,7♠️,6♥️)
 2436.  
 2437. Статистика 21, [15.02.19 08:15]
 2438. 99. 21(6♥️,6♦️,9♦️) - 17(K♦️,10♠️,Q♦️)
 2439.  
 2440. Статистика 21, [15.02.19 08:17]
 2441. 100. 20(K♦️,8♥️,8♠️) - 20(A♣️,9♣️)
 2442.  
 2443. Статистика 21, [15.02.19 08:19]
 2444. 101. 19(7♠️,6♥️,6♣️) - 27(7♦️,9♥️,A♥️)
 2445.  
 2446. Статистика 21, [15.02.19 08:21]
 2447. 102. 6(J♥️,K♥️) - 21(A♥️,10♦️)
 2448.  
 2449. Статистика 21, [15.02.19 08:23]
 2450. 103. 25(8♦️,6♣️,A♠️) - 8(6♥️,J♣️)
 2451.  
 2452. Статистика 21, [15.02.19 08:25]
 2453. 104. 19(J♥️,8♦️,9♦️) - 18(8♥️,Q♣️,7♥️)
 2454.  
 2455. Статистика 21, [15.02.19 08:27]
 2456. 105. 14(Q♣️,A♣️) - 21(A♦️,10♠️)
 2457.  
 2458. Статистика 21, [15.02.19 08:29]
 2459. 106. 17(9♦️,6♣️,J♥️) - 21(7♦️,7♣️,7♥️)
 2460.  
 2461. Статистика 21, [15.02.19 08:31]
 2462. 107. 27(J♥️,9♠️,6♦️,10♦️) - 13(J♠️,A♣️)
 2463.  
 2464. Статистика 21, [15.02.19 08:33]
 2465. 108. 17(Q♣️,K♥️,10♦️) - 19(J♥️,8♦️,9♥️)
 2466.  
 2467. Статистика 21, [15.02.19 08:35]
 2468. 109. 15(9♥️,6♦️) - 21(A♣️,10♣️)
 2469.  
 2470. Статистика 21, [15.02.19 08:37]
 2471. 110. 20(9♠️,7♥️,K♣️) - 20(6♣️,K♠️,10♣️)
 2472.  
 2473. Статистика 21, [15.02.19 08:39]
 2474. 111. 25(J♥️,9♣️,6♦️,8♥️) - 13(J♠️,A♦️)
 2475.  
 2476. Статистика 21, [15.02.19 08:41]
 2477. 112. 19(9♠️,10♦️) - 19(6♦️,J♠️,7♦️,K♦️)
 2478.  
 2479. Статистика 21, [15.02.19 08:43]
 2480. 113. 19(6♦️,10♠️,Q♣️) - 17(9♥️,K♥️,K♦️)
 2481.  
 2482. Статистика 21, [15.02.19 08:45]
 2483. 114. 20(10♠️,K♣️,Q♣️,Q♥️) - 18(8♠️,10♦️)
 2484.  
 2485. Статистика 21, [15.02.19 08:47]
 2486. 115. 22(Q♠️,7♣️,Q♣️,9♥️) - 16(10♠️,6♥️)
 2487.  
 2488. Статистика 21, [15.02.19 08:49]
 2489. 116. 22(J♦️,10♥️,J♣️,8♣️) - 13(7♥️,6♦️)
 2490.  
 2491. Статистика 21, [15.02.19 08:51]
 2492. 117. 22(K♦️,Q♣️,K♥️,A♠️) - 10(J♦️,8♠️)
 2493.  
 2494. Статистика 21, [15.02.19 08:53]
 2495. 118. 20(6♣️,7♥️,7♠️) - 20(Q♣️,Q♠️,K♣️,10♠️)
 2496.  
 2497. Статистика 21, [15.02.19 08:55]
 2498. 119. 20(K♦️,7♠️,9♥️) - 23(Q♠️,Q♥️,8♠️,9♦️)
 2499.  
 2500. Статистика 21, [15.02.19 08:57]
 2501. 120. 23(Q♦️,10♦️,10♠️) - 14(8♦️,6♦️)
 2502.  
 2503. Статистика 21, [15.02.19 08:59]
 2504. 1. 24(J♥️,7♣️,K♦️,A♦️) - 16(9♦️,7♦️)
 2505.  
 2506. Статистика 21, [15.02.19 09:01]
 2507. 2. 19(10♦️,9♦️) - 17(J♠️,J♦️,Q♣️,10♥️)
 2508.  
 2509. Статистика 21, [15.02.19 09:03]
 2510. 3. 22(9♥️,Q♥️,10♥️) - 18(10♠️,8♦️)
 2511.  
 2512. Статистика 21, [15.02.19 09:05]
 2513. 4. 23(7♠️,9♠️,7♥️) - 18(8♠️,10♠️)
 2514.  
 2515. Статистика 21, [15.02.19 09:07]
 2516. 5. 18(8♠️,Q♠️,7♠️) - 19(K♥️,7♣️,8♦️)
 2517.  
 2518. Статистика 21, [15.02.19 09:09]
 2519. 6. 22(Q♦️,J♦️,8♦️,9♣️) - 10(Q♣️,7♠️)
 2520.  
 2521. Статистика 21, [15.02.19 09:11]
 2522. 7. 20(A♣️,9♦️) - 19(Q♥️,K♥️,6♠️,6♣️)
 2523.  
 2524. Статистика 21, [15.02.19 09:13]
 2525. 8. 25(8♥️,7♠️,10♥️) - 9(Q♣️,6♥️)
 2526.  
 2527. Статистика 21, [15.02.19 09:15]
 2528. 9. 21(10♥️,A♥️) - 13(9♠️,K♦️)
 2529.  
 2530. Статистика 21, [15.02.19 09:17]
 2531. 10. 21(J♦️,9♦️,10♣️) - 18(7♦️,A♠️)
 2532.  
 2533. Статистика 21, [15.02.19 09:19]
 2534. 11. 20(8♥️,9♥️,Q♦️) - 18(8♣️,10♠️)
 2535.  
 2536. Статистика 21, [15.02.19 09:21]
 2537. 12. 22(8♣️,K♠️,10♣️) - 17(6♠️,A♦️)
 2538.  
 2539. Статистика 21, [15.02.19 09:23]
 2540. 13. 24(6♦️,K♥️,K♣️,10♦️) - 15(8♥️,7♥️)
 2541.  
 2542. Статистика 21, [15.02.19 09:25]
 2543. 14. 22(J♥️,K♠️,7♠️,9♥️) - 13(J♦️,A♥️)
 2544.  
 2545. Статистика 21, [15.02.19 09:27]
 2546. 15. 25(10♣️,K♦️,A♦️) - 8(K♥️,K♣️)
 2547.  
 2548. Статистика 21, [15.02.19 09:29]
 2549. 16. 17(Q♣️,7♠️,Q♥️,K♦️) - 17(J♣️,K♣️,Q♦️,8♣️)
 2550.  
 2551. Статистика 21, [15.02.19 09:31]
 2552. 17. 27(9♦️,8♥️,10♣️) - 15(8♦️,7♥️)
 2553.  
 2554. Статистика 21, [15.02.19 09:33]
 2555. 18. 20(8♣️,Q♣️,J♣️,7♦️) - 24(Q♠️,8♥️,K♣️,9♦️)
 2556.  
 2557. Статистика 21, [15.02.19 09:35]
 2558. 19. 22(Q♦️,K♠️,K♦️,A♠️) - 13(K♣️,9♦️)
 2559.  
 2560. Статистика 21, [15.02.19 09:37]
 2561. 20. 18(8♦️,6♠️,K♣️) - 20(J♦️,7♥️,J♠️,9♦️)
 2562.  
 2563. Статистика 21, [15.02.19 09:39]
 2564. 21. 22(Q♥️,J♦️,7♣️,10♣️) - 18(9♣️,9♥️)
 2565.  
 2566. Статистика 21, [15.02.19 09:41]
 2567. 22. 19(6♦️,6♣️,7♠️) - 17(6♠️,A♠️)
 2568.  
 2569. Статистика 21, [15.02.19 09:43]
 2570. 23. 18(J♠️,J♥️,A♣️,Q♣️) - 17(8♣️,9♦️)
 2571.  
 2572. Статистика 21, [15.02.19 09:45]
 2573. 24. 12(9♣️,Q♠️) - 21(A♦️,A♠️)
 2574.  
 2575. Статистика 21, [15.02.19 09:47]
 2576. 25. 24(K♣️,9♣️,A♦️) - 10(J♥️,8♣️)
 2577.  
 2578. Статистика 21, [15.02.19 09:49]
 2579. 26. 20(J♦️,7♥️,Q♥️,J♠️,6♠️) - 22(K♦️,8♠️,Q♣️,7♣️)
 2580.  
 2581. Статистика 21, [15.02.19 09:51]
 2582. 27. 26(K♦️,9♥️,Q♣️,10♣️) - 14(Q♦️,A♥️)
 2583.  
 2584. Статистика 21, [15.02.19 09:53]
 2585. 28. 23(Q♥️,6♣️,Q♣️,A♥️) - 18(8♣️,10♦️)
 2586.  
 2587. Статистика 21, [15.02.19 09:55]
 2588. 29. 19(6♠️,6♦️,7♣️) - 21(J♦️,10♣️,9♦️)
 2589.  
 2590. Статистика 21, [15.02.19 09:57]
 2591. 30. 28(6♣️,Q♠️,K♠️,K♦️,A♣️) - 11(8♥️,Q♥️)
 2592.  
 2593. Статистика 21, [15.02.19 09:59]
 2594. 31. 19(A♥️,8♠️) - 21(J♥️,J♦️,8♥️,9♣️)
 2595.  
 2596. Статистика 21, [15.02.19 10:01]
 2597. 32. 20(K♥️,Q♦️,7♦️,6♦️) - 20(10♥️,K♣️,6♥️)
 2598.  
 2599. Статистика 21, [15.02.19 10:03]
 2600. 33. 21(6♣️,9♣️,6♠️) - 20(6♦️,7♥️,7♦️)
 2601.  
 2602. Статистика 21, [15.02.19 10:05]
 2603. 34. 26(A♠️,6♠️,9♠️) - 17(A♦️,6♦️)
 2604.  
 2605. Статистика 21, [15.02.19 10:07]
 2606. 35. 24(A♣️,6♦️,7♦️) - 20(A♠️,9♣️)
 2607.  
 2608. Статистика 21, [15.02.19 10:09]
 2609. 36. 27(J♣️,9♣️,Q♣️,J♠️,A♦️) - 14(7♣️,7♦️)
 2610.  
 2611. Статистика 21, [15.02.19 10:11]
 2612. 37. 19(8♠️,A♥️) - 18(Q♦️,K♦️,A♣️)
 2613.  
 2614. Статистика 21, [15.02.19 10:13]
 2615. 38. 26(9♣️,K♥️,Q♣️,10♠️) - 5(Q♥️,J♥️)
 2616.  
 2617. Статистика 21, [15.02.19 10:15]
 2618. 39. 19(J♣️,6♦️,A♣️) - 25(Q♣️,K♦️,9♣️,9♦️)
 2619.  
 2620. Статистика 21, [15.02.19 10:17]
 2621. 40. 22(K♥️,10♥️,8♦️) - 16(9♥️,7♠️)
 2622.  
 2623. Статистика 21, [15.02.19 10:19]
 2624. 41. 9(6♠️,Q♣️) - 21(A♦️,10♣️)
 2625.  
 2626. Статистика 21, [15.02.19 10:21]
 2627. 42. 24(6♣️,7♠️,Q♥️,8♦️) - 20(A♥️,9♣️)
 2628.  
 2629. Статистика 21, [15.02.19 10:23]
 2630. 43. 18(10♦️,8♣️) - 22(6♥️,8♦️,J♣️,6♠️)
 2631.  
 2632. Статистика 21, [15.02.19 10:25]
 2633. 44. 18(10♦️,8♦️) - 21(7♣️,J♣️,6♦️,6♣️)
 2634.  
 2635. Статистика 21, [15.02.19 10:27]
 2636. 45. 18(J♣️,Q♣️,7♣️,6♠️) - 24(7♥️,9♥️,8♣️)
 2637.  
 2638. Статистика 21, [15.02.19 10:29]
 2639. 46. 19(8♥️,J♠️,9♠️) - 21(8♠️,7♥️,6♣️)
 2640.  
 2641. Статистика 21, [15.02.19 10:31]
 2642. 47. 12(Q♣️,9♣️) - 21(10♦️,A♦️)
 2643.  
 2644. Статистика 21, [15.02.19 10:33]
 2645. 48. 20(Q♦️,Q♥️,J♦️,K♥️,8♥️) - 18(6♣️,J♥️,6♥️,K♠️)
 2646.  
 2647. Статистика 21, [15.02.19 10:35]
 2648. 49. 22(10♠️,K♠️,8♠️) - 10(K♦️,6♠️)
 2649.  
 2650. Статистика 21, [15.02.19 10:37]
 2651. 50. 27(8♣️,8♥️,A♥️) - 19(8♠️,A♦️)
 2652.  
 2653. Статистика 21, [15.02.19 10:39]
 2654. 51. 22(9♦️,Q♦️,10♥️) - 15(6♥️,9♠️)
 2655.  
 2656. Статистика 21, [15.02.19 10:41]
 2657. 52. 20(J♦️,Q♠️,9♦️,6♥️) - 17(8♠️,9♣️)
 2658.  
 2659. Статистика 21, [15.02.19 10:43]
 2660. 53. 26(J♠️,6♦️,8♣️,10♥️) - 8(K♣️,K♦️)
 2661.  
 2662. Статистика 21, [15.02.19 10:45]
 2663. 54. 21(Q♣️,A♦️,7♣️) - 20(9♣️,A♠️)
 2664.  
 2665. Статистика 21, [15.02.19 10:47]
 2666. 55. 28(10♥️,7♦️,A♠️) - 10(K♦️,6♠️)
 2667.  
 2668. Статистика 21, [15.02.19 10:49]
 2669. 56. 17(9♣️,J♥️,6♠️) - 23(K♥️,8♦️,A♠️)
 2670.  
 2671. Статистика 21, [15.02.19 10:51]
 2672. 57. 20(6♥️,K♣️,10♥️) - 17(Q♥️,A♣️,Q♣️)
 2673.  
 2674. Статистика 21, [15.02.19 10:53]
 2675. 58. 27(10♣️,J♣️,K♣️,A♦️) - 11(Q♦️,8♠️)
 2676.  
 2677. Статистика 21, [15.02.19 10:55]
 2678. 59. 20(10♥️,Q♠️,K♠️,Q♣️) - 19(9♥️,10♣️)
 2679.  
 2680. Статистика 21, [15.02.19 10:57]
 2681. 60. 21(J♥️,9♠️,10♦️) - 19(7♥️,6♣️,6♠️)
 2682.  
 2683. Статистика 21, [15.02.19 10:59]
 2684. 61. 19(10♦️,9♦️) - 25(A♦️,K♦️,10♠️)
 2685.  
 2686. Статистика 21, [15.02.19 11:01]
 2687. 62. 25(K♣️,9♣️,Q♣️,9♥️) - 6(K♥️,J♦️)
 2688.  
 2689. Статистика 21, [15.02.19 11:03]
 2690. 63. 18(K♥️,J♥️,8♦️,K♦️) - 17(6♣️,A♦️)
 2691.  
 2692. Статистика 21, [15.02.19 11:05]
 2693. 64. 19(7♠️,6♥️,6♠️) - 18(J♦️,10♣️,6♣️)
 2694.  
 2695. Статистика 21, [15.02.19 11:07]
 2696. 65. 20(K♠️,6♣️,10♠️) - 17(6♠️,J♠️,9♥️)
 2697.  
 2698. Статистика 21, [15.02.19 13:09]
 2699. 126. 19(6♣️,10♦️,Q♠️) - 19(J♦️,K♦️,9♥️,K♥️)
 2700. Статистика 21, [14.02.19 23:47]
 2701. 145. 19(8♣️,A♣️) - 21(10♥️,K♣️,7♣️)
 2702.  
 2703. Статистика 21, [14.02.19 23:49]
 2704. 146. 19(Q♣️,7♠️,J♠️,7♦️) - 23(J♥️,8♦️,J♣️,A♦️)
 2705.  
 2706. Статистика 21, [14.02.19 23:51]
 2707. 147. 26(9♣️,6♦️,Q♥️,8♠️) - 8(J♥️,6♣️)
 2708.  
 2709. Статистика 21, [14.02.19 23:53]
 2710. 148. 19(9♦️,10♦️) - 27(K♥️,J♠️,10♥️,A♥️)
 2711.  
 2712. Статистика 21, [14.02.19 23:55]
 2713. 149. 22(8♣️,8♠️,6♣️) - 18(7♠️,A♠️)
 2714.  
 2715. Статистика 21, [14.02.19 23:57]
 2716. 0. 22(9♠️,J♣️,A♦️) - 15(8♠️,7♦️)
 2717.  
 2718. Статистика 21, [14.02.19 23:59]
 2719. 1. 15(8♥️,7♣️) - 21(A♣️,10♥️)
 2720.  
 2721. Статистика 21, [15.02.19 00:01]
 2722. 2. 18(10♦️,8♠️) - 18(6♠️,6♦️,K♥️,J♥️)
 2723.  
 2724. Статистика 21, [15.02.19 00:03]
 2725. 3. 18(8♠️,6♦️,K♠️) - 23(7♥️,7♣️,9♥️)
 2726.  
 2727. Статистика 21, [15.02.19 00:05]
 2728. 4. 20(8♥️,9♣️,Q♠️) - 18(8♦️,10♠️)
 2729.  
 2730. Статистика 21, [15.02.19 00:07]
 2731. 5. 19(J♦️,7♦️,10♠️) - 17(K♣️,10♣️,Q♦️)
 2732.  
 2733. Статистика 21, [15.02.19 00:09]
 2734. 6. 25(Q♣️,6♥️,7♠️,9♥️) - 4(J♠️,J♥️)
 2735.  
 2736. Статистика 21, [15.02.19 00:11]
 2737. 7. 22(A♥️,Q♥️,8♥️) - 19(8♦️,A♦️)
 2738.  
 2739. Статистика 21, [15.02.19 00:13]
 2740. 8. 26(K♦️,8♥️,K♣️,10♣️) - 11(7♣️,K♠️)
 2741.  
 2742. Статистика 21, [15.02.19 00:15]
 2743. 9. 25(8♥️,8♦️,9♥️) - 16(10♦️,6♦️)
 2744.  
 2745. Статистика 21, [15.02.19 00:17]
 2746. 10. 20(Q♠️,A♥️,6♦️) - 18(7♦️,Q♥️,8♠️)
 2747.  
 2748. Статистика 21, [15.02.19 00:19]
 2749. 11. 21(J♠️,7♠️,6♦️,6♥️) - 20(J♣️,A♠️,7♦️)
 2750.  
 2751. Статистика 21, [15.02.19 00:21]
 2752. 12. 19(J♦️,6♠️,A♣️) - 24(8♦️,8♠️,8♥️)
 2753.  
 2754. Статистика 21, [15.02.19 00:23]
 2755. 13. 22(J♥️,J♦️,K♦️,10♥️,K♥️) - 17(A♠️,6♠️)
 2756.  
 2757. Статистика 21, [15.02.19 00:25]
 2758. 14. 19(8♥️,J♦️,9♥️) - 20(6♠️,Q♠️,A♦️)
 2759.  
 2760. Статистика 21, [15.02.19 00:27]
 2761. 15. 22(J♠️,A♥️,9♠️) - 9(Q♣️,6♠️)
 2762.  
 2763. Статистика 21, [15.02.19 00:29]
 2764. 16. 18(Q♦️,K♣️,9♣️,J♦️) - 24(6♣️,7♣️,A♠️)
 2765.  
 2766. Статистика 21, [15.02.19 00:31]
 2767. 17. 17(J♠️,6♠️,9♠️) - 19(K♥️,7♥️,K♦️,K♣️)
 2768.  
 2769. Статистика 21, [15.02.19 00:33]
 2770. 18. 29(7♠️,K♥️,7♦️,A♣️) - 14(10♠️,K♠️)
 2771.  
 2772. Статистика 21, [15.02.19 00:35]
 2773. 19. 23(8♦️,8♠️,7♠️) - 20(9♥️,A♥️)
 2774.  
 2775. Статистика 21, [15.02.19 00:37]
 2776. 20. 26(10♥️,7♣️,9♥️) - 13(6♠️,7♦️)
 2777.  
 2778. Статистика 21, [15.02.19 00:39]
 2779. 21. 13(Q♣️,10♠️) - 21(10♣️,A♦️)
 2780.  
 2781. Статистика 21, [15.02.19 00:41]
 2782. 22. 21(Q♣️,8♣️,Q♥️,7♦️) - 24(9♠️,6♣️,9♥️)
 2783.  
 2784. Статистика 21, [15.02.19 00:43]
 2785. 23. 14(7♣️,7♠️) - 21(A♠️,10♥️)
 2786.  
 2787. Статистика 21, [15.02.19 00:45]
 2788. 24. 23(J♠️,6♠️,K♠️,Q♥️,8♠️) - 11(9♦️,J♣️)
 2789.  
 2790. Статистика 21, [15.02.19 00:47]
 2791. 25. 5(J♣️,Q♥️) - 21(A♥️,A♠️)
 2792.  
 2793. Статистика 21, [15.02.19 00:49]
 2794. 26. 19(8♦️,8♣️,Q♥️) - 19(K♣️,9♦️,6♦️)
 2795.  
 2796. Статистика 21, [15.02.19 00:51]
 2797. 27. 23(6♦️,9♦️,8♦️) - 19(A♠️,8♠️)
 2798.  
 2799. Статистика 21, [15.02.19 00:53]
 2800. 28. 18(7♦️,A♥️) - 24(7♣️,8♦️,9♦️)
 2801.  
 2802. Статистика 21, [15.02.19 00:55]
 2803. 29. 19(K♠️,9♣️,6♥️) - 18(10♥️,8♠️)
 2804.  
 2805. Статистика 21, [15.02.19 00:57]
 2806. 30. 24(6♣️,J♣️,J♥️,K♦️,10♣️) - 15(8♥️,7♣️)
 2807.  
 2808. Статистика 21, [15.02.19 00:59]
 2809. 31. 17(J♣️,7♥️,8♠️) - 18(Q♥️,A♦️,K♠️)
 2810.  
 2811. Статистика 21, [15.02.19 01:01]
 2812. 32. 17(7♥️,7♠️,Q♥️) - 17(6♠️,A♦️)
 2813.  
 2814. Статистика 21, [15.02.19 01:03]
 2815. 33. 24(Q♦️,K♦️,6♠️,A♠️) - 13(7♠️,6♥️)
 2816.  
 2817. Статистика 21, [15.02.19 01:05]
 2818. 34. 21(10♠️,A♣️) - 13(6♥️,7♦️)
 2819.  
 2820. Статистика 21, [15.02.19 01:07]
 2821. 35. 24(7♦️,A♠️,6♠️) - 4(J♠️,J♣️)
 2822.  
 2823. Статистика 21, [15.02.19 01:09]
 2824. 36. 11(K♣️,7♠️) - 21(A♥️,A♦️)
 2825.  
 2826. Статистика 21, [15.02.19 01:11]
 2827. 37. 23(6♣️,9♥️,8♣️) - 11(J♦️,9♣️)
 2828.  
 2829. Статистика 21, [15.02.19 01:13]
 2830. 38. 18(6♦️,9♠️,Q♠️) - 18(10♦️,8♥️)
 2831.  
 2832. Статистика 21, [15.02.19 01:15]
 2833. 39. 23(K♣️,A♣️,8♠️) - 14(A♥️,Q♦️)
 2834.  
 2835. Статистика 21, [15.02.19 01:17]
 2836. 40. 5(J♦️,Q♥️) - 21(A♥️,A♠️)
 2837.  
 2838. Статистика 21, [15.02.19 01:19]
 2839. 41. 18(Q♣️,9♣️,6♥️) - 19(6♣️,6♠️,7♥️)
 2840.  
 2841. Статистика 21, [15.02.19 01:21]
 2842. 42. 22(K♦️,7♣️,A♣️) - 17(A♦️,6♦️)
 2843.  
 2844. Статистика 21, [15.02.19 01:23]
 2845. 43. 17(A♣️,6♣️) - 25(10♠️,6♦️,9♥️)
 2846.  
 2847. Статистика 21, [15.02.19 01:25]
 2848. 44. 26(9♠️,6♥️,A♣️) - 13(A♦️,J♣️)
 2849.  
 2850. Статистика 21, [15.02.19 01:27]
 2851. 45. 19(K♦️,6♥️,9♦️) - 17(10♦️,7♥️)
 2852.  
 2853. Статистика 21, [15.02.19 01:29]
 2854. 46. 20(8♦️,J♣️,K♦️,6♦️) - 18(Q♦️,7♠️,8♣️)
 2855.  
 2856. Статистика 21, [15.02.19 01:31]
 2857. 47. 24(Q♠️,Q♦️,9♦️,9♥️) - 19(8♦️,A♦️)
 2858.  
 2859. Статистика 21, [15.02.19 01:33]
 2860. 48. 26(7♥️,10♥️,9♥️) - 19(10♠️,9♠️)
 2861.  
 2862. Статистика 21, [15.02.19 01:35]
 2863. 49. 19(9♥️,10♥️) - 22(8♦️,Q♣️,A♣️)
 2864.  
 2865. Статистика 21, [15.02.19 01:37]
 2866. 50. 20(9♥️,Q♦️,8♠️) - 18(10♣️,8♣️)
 2867.  
 2868. Статистика 21, [15.02.19 01:39]
 2869. 51. 21(Q♣️,8♦️,K♠️,J♥️,K♥️) - 22(Q♠️,10♦️,9♥️)
 2870.  
 2871. Статистика 21, [15.02.19 01:41]
 2872. 52. 21(Q♠️,K♦️,K♠️,10♠️) - 21(J♦️,A♣️,8♣️)
 2873.  
 2874. Статистика 21, [15.02.19 01:43]
 2875. 53. 19(8♣️,A♠️) - 26(Q♠️,9♥️,Q♣️,A♣️)
 2876.  
 2877. Статистика 21, [15.02.19 01:45]
 2878. 54. 27(9♠️,9♥️,9♦️) - 12(10♦️,J♠️)
 2879.  
 2880. Статистика 21, [15.02.19 01:47]
 2881. 55. 18(10♥️,8♣️) - 17(A♥️,Q♦️,Q♥️)
 2882.  
 2883. Статистика 21, [15.02.19 01:49]
 2884. 56. 25(9♥️,7♠️,9♦️) - 5(Q♣️,J♥️)
 2885.  
 2886. Статистика 21, [15.02.19 01:51]
 2887. 57. 19(8♥️,J♥️,Q♠️,6♥️) - 19(A♠️,8♣️)
 2888.  
 2889. Статистика 21, [15.02.19 01:53]
 2890. 58. 19(K♥️,6♦️,9♥️) - 22(A♥️,Q♠️,8♣️)
 2891.  
 2892. Статистика 21, [15.02.19 01:55]
 2893. 59. 22(J♦️,J♠️,A♣️,7♥️) - 9(6♦️,Q♠️)
 2894.  
 2895. Статистика 21, [15.02.19 01:57]
 2896. 60. 26(9♣️,9♦️,8♣️) - 13(K♠️,9♥️)
 2897.  
 2898. Статистика 21, [15.02.19 01:59]
 2899. 61. 23(8♥️,7♦️,J♦️,6♥️) - 12(Q♣️,9♥️)
 2900.  
 2901. Статистика 21, [15.02.19 02:01]
 2902. 62. 13(10♠️,Q♠️) - 21(A♣️,A♠️)
 2903.  
 2904. Статистика 21, [15.02.19 02:03]
 2905. 63. 20(9♣️,A♠️) - 20(K♣️,K♦️,6♣️,6♦️)
 2906.  
 2907. Статистика 21, [15.02.19 02:05]
 2908. 64. 24(8♦️,8♣️,8♠️) - 13(6♦️,7♦️)
 2909.  
 2910. Статистика 21, [15.02.19 02:07]
 2911. 65. 23(J♥️,J♦️,A♦️,8♦️) - 18(10♣️,8♠️)
 2912.  
 2913. Статистика 21, [15.02.19 02:09]
 2914. 66. 19(7♥️,J♣️,6♣️,K♠️) - 20(J♥️,8♥️,Q♠️,7♠️)
 2915.  
 2916. Статистика 21, [15.02.19 02:11]
 2917. 67. 21(10♦️,A♠️) - 14(Q♣️,A♦️)
 2918.  
 2919. Статистика 21, [15.02.19 02:13]
 2920. 68. 23(J♥️,9♦️,J♠️,10♦️) - 20(10♥️,10♣️)
 2921.  
 2922. Статистика 21, [15.02.19 02:15]
 2923. 69. 25(K♦️,10♥️,J♦️,9♦️) - 18(7♥️,A♦️)
 2924.  
 2925. Статистика 21, [15.02.19 02:17]
 2926. 70. 17(9♦️,6♥️,J♥️) - 17(7♦️,6♣️,K♦️)
 2927.  
 2928. Статистика 21, [15.02.19 02:19]
 2929. 71. 18(8♠️,K♣️,6♥️) - 17(8♦️,J♥️,7♠️)
 2930.  
 2931. Статистика 21, [15.02.19 02:21]
 2932. 72. 23(6♠️,7♥️,10♣️) - 10(J♦️,8♣️)
 2933.  
 2934. Статистика 21, [15.02.19 02:23]
 2935. 73. 19(10♣️,9♥️) - 18(J♦️,10♥️,6♣️)
 2936.  
 2937. Статистика 21, [15.02.19 02:25]
 2938. 74. 20(Q♣️,Q♥️,8♦️,J♣️,K♥️) - 23(J♠️,K♠️,Q♦️,Q♠️,A♥️)
 2939.  
 2940. Статистика 21, [15.02.19 02:27]
 2941. 75. 19(A♣️,J♦️,6♠️) - 20(8♣️,K♥️,8♠️)
 2942.  
 2943. Статистика 21, [15.02.19 02:29]
 2944. 76. 18(6♦️,Q♦️,9♦️) - 17(8♣️,9♥️)
 2945.  
 2946. Статистика 21, [15.02.19 02:31]
 2947. 77. 24(6♠️,Q♣️,6♣️,9♦️) - 12(10♥️,J♣️)
 2948.  
 2949. Статистика 21, [15.02.19 02:33]
 2950. 78. 23(K♠️,A♥️,8♦️) - 17(9♥️,8♠️)
 2951.  
 2952. Статистика 21, [15.02.19 02:35]
 2953. 79. 23(Q♠️,7♥️,K♣️,9♦️) - 8(6♥️,J♥️)
 2954.  
 2955. Статистика 21, [15.02.19 02:37]
 2956. 80. 23(J♥️,A♠️,10♣️) - 16(7♥️,9♦️)
 2957.  
 2958. Статистика 21, [15.02.19 02:39]
 2959. 81. 21(Q♥️,10♦️,8♦️) - 20(J♦️,10♠️,8♠️)
 2960.  
 2961. Статистика 21, [15.02.19 02:41]
 2962. 82. 24(8♦️,7♥️,9♣️) - 4(J♦️,J♥️)
 2963.  
 2964. Статистика 21, [15.02.19 02:43]
 2965. 83. 21(Q♠️,9♥️,9♠️) - 24(K♣️,7♦️,Q♣️,10♠️)
 2966.  
 2967. Статистика 21, [15.02.19 02:45]
 2968. 84. 23(6♠️,7♠️,K♦️,6♥️) - 9(6♦️,Q♥️)
 2969.  
 2970. Статистика 21, [15.02.19 02:47]
 2971. 85. 24(8♥️,9♠️,7♣️) - 18(7♥️,A♥️)
 2972.  
 2973. Статистика 21, [15.02.19 02:49]
 2974. 86. 20(10♥️,6♣️,K♥️) - 19(A♥️,K♠️,K♦️)
 2975.  
 2976. Статистика 21, [15.02.19 02:51]
 2977. 87. 20(A♦️,6♥️,Q♦️) - 19(9♠️,10♠️)
 2978.  
 2979. Статистика 21, [15.02.19 02:53]
 2980. 88. 23(K♣️,9♠️,10♥️) - 14(8♣️,6♣️)
 2981.  
 2982. Статистика 21, [15.02.19 02:55]
 2983. 89. 19(6♣️,K♥️,9♣️) - 17(J♣️,J♦️,7♣️,6♦️)
 2984.  
 2985. Статистика 21, [15.02.19 02:57]
 2986. 90. 11(9♣️,J♣️) - 21(10♥️,A♥️)
 2987.  
 2988. Статистика 21, [15.02.19 02:59]
 2989. 91. 22(6♥️,9♣️,7♠️) - 15(A♣️,K♦️)
 2990.  
 2991. Статистика 21, [15.02.19 03:01]
 2992. 92. 24(A♥️,6♣️,7♥️) - 10(8♣️,J♦️)
 2993.  
 2994. Статистика 21, [15.02.19 03:03]
 2995. 93. 23(7♠️,J♣️,6♠️,8♥️) - 14(K♦️,10♣️)
 2996.  
 2997. Статистика 21, [15.02.19 07:49]
 2998. 86. 21(6♥️,6♣️,9♥️) - 18(Q♦️,7♥️,8♦️)
 2999. Статистика 21, [17.02.19 20:13]
 3000. 38. 24(10♠️,Q♥️,A♠️) - 15(K♣️,A♥️)
 3001.  
 3002. Статистика 21, [17.02.19 20:15]
 3003. 39. 20(6♥️,Q♠️,K♣️,7♣️) - 17(6♠️,7♥️,J♦️,J♣️)
 3004.  
 3005. Статистика 21, [17.02.19 20:17]
 3006. 40. 25(8♣️,8♥️,9♣️) - 8(J♠️,6♣️)
 3007.  
 3008. Статистика 21, [17.02.19 20:19]
 3009. 41. 24(J♣️,6♦️,9♠️,7♠️) - 12(K♦️,8♦️)
 3010.  
 3011. Статистика 21, [17.02.19 20:21]
 3012. 42. 19(9♦️,10♥️) - 19(8♣️,7♠️,K♣️)
 3013.  
 3014. Статистика 21, [17.02.19 20:23]
 3015. 43. 19(10♥️,9♥️) - 21(A♣️,J♣️,8♠️)
 3016.  
 3017. Статистика 21, [17.02.19 20:25]
 3018. 44. 19(9♠️,10♥️) - 18(A♠️,7♠️)
 3019.  
 3020. Статистика 21, [17.02.19 20:27]
 3021. 45. 18(10♦️,8♥️) - 18(A♠️,7♣️)
 3022.  
 3023. Статистика 21, [17.02.19 20:29]
 3024. 46. 21(8♥️,K♠️,9♠️) - 19(9♥️,10♠️)
 3025.  
 3026. Статистика 21, [17.02.19 20:31]
 3027. 47. 18(10♣️,J♥️,6♦️) - 25(8♠️,8♦️,9♠️)
 3028.  
 3029. Статистика 21, [17.02.19 20:33]
 3030. 48. 25(K♠️,7♥️,K♥️,10♦️) - 13(7♦️,6♠️)
 3031.  
 3032. Статистика 21, [17.02.19 20:35]
 3033. 49. 18(10♣️,8♦️) - 23(10♥️,Q♥️,10♦️)
 3034.  
 3035. Статистика 21, [17.02.19 20:37]
 3036. 50. 22(8♦️,Q♠️,A♦️) - 10(8♥️,J♠️)
 3037.  
 3038. Статистика 21, [17.02.19 20:39]
 3039. 51. 21(J♠️,K♥️,7♣️,J♥️,6♥️) - 20(6♠️,Q♣️,A♠️)
 3040.  
 3041. Статистика 21, [17.02.19 20:41]
 3042. 52. 18(9♣️,9♦️) - 25(K♦️,10♣️,A♦️)
 3043.  
 3044. Статистика 21, [17.02.19 20:43]
 3045. 53. 17(J♥️,8♣️,7♥️) - 26(9♥️,6♣️,A♥️)
 3046.  
 3047. Статистика 21, [17.02.19 20:45]
 3048. 54. 20(Q♠️,7♣️,7♥️,Q♦️) - 18(8♦️,10♥️)
 3049.  
 3050. Статистика 21, [17.02.19 20:47]
 3051. 55. 18(K♣️,Q♠️,A♠️) - 18(6♥️,10♥️,J♣️)
 3052.  
 3053. Статистика 21, [17.02.19 20:49]
 3054. 56. 27(A♥️,Q♥️,Q♠️,10♦️) - 19(A♦️,8♥️)
 3055.  
 3056. Статистика 21, [17.02.19 20:51]
 3057. 57. 27(7♣️,10♥️,10♠️) - 5(J♠️,Q♠️)
 3058.  
 3059. Статистика 21, [17.02.19 20:53]
 3060. 58. 23(6♣️,9♣️,8♥️) - 11(Q♣️,8♣️)
 3061.  
 3062. Статистика 21, [17.02.19 20:55]
 3063. 59. 19(A♣️,8♥️) - 19(J♣️,7♠️,10♠️)
 3064.  
 3065. Статистика 21, [17.02.19 20:57]
 3066. 60. 22(Q♦️,J♦️,6♠️,A♦️) - 12(K♦️,8♣️)
 3067.  
 3068. Статистика 21, [17.02.19 20:59]
 3069. 61. 25(8♣️,8♠️,9♣️) - 16(7♠️,9♥️)
 3070.  
 3071. Статистика 21, [17.02.19 21:01]
 3072. 62. 18(8♠️,7♠️,Q♣️) - 21(6♣️,9♣️,6♦️)
 3073.  
 3074. Статистика 21, [17.02.19 21:03]
 3075. 63. 23(K♠️,Q♦️,6♥️,10♥️) - 9(7♣️,J♣️)
 3076.  
 3077. Статистика 21, [17.02.19 21:05]
 3078. 64. 19(7♦️,Q♠️,9♦️) - 17(J♦️,6♦️,9♥️)
 3079.  
 3080. Статистика 21, [17.02.19 21:07]
 3081. 65. 22(7♦️,7♥️,8♠️) - 8(6♠️,J♥️)
 3082.  
 3083. Статистика 21, [17.02.19 21:09]
 3084. 66. 19(Q♥️,6♦️,10♠️) - 19(8♣️,A♣️)
 3085.  
 3086. Статистика 21, [17.02.19 21:11]
 3087. 67. 24(K♥️,J♦️,A♠️,7♦️) - 9(Q♣️,6♠️)
 3088.  
 3089. Статистика 21, [17.02.19 21:13]
 3090. 68. 27(8♥️,8♠️,A♣️) - 17(9♣️,8♣️)
 3091.  
 3092. Статистика 21, [17.02.19 21:15]
 3093. 69. 25(Q♣️,Q♥️,A♥️,8♠️) - 10(6♥️,K♥️)
 3094.  
 3095. Статистика 21, [17.02.19 21:17]
 3096. 70. 24(8♠️,6♥️,10♠️) - 6(J♦️,K♥️)
 3097.  
 3098. Статистика 21, [17.02.19 21:19]
 3099. 71. 29(J♥️,Q♠️,9♦️,K♦️,A♥️) - 18(A♣️,7♦️)
 3100.  
 3101. Статистика 21, [17.02.19 21:21]
 3102. 72. 24(9♠️,6♣️,9♣️) - 18(10♥️,8♦️)
 3103.  
 3104. Статистика 21, [17.02.19 21:23]
 3105. 73. 20(10♦️,Q♥️,7♣️) - 17(Q♠️,Q♦️,7♦️,K♥️)
 3106.  
 3107. Статистика 21, [17.02.19 21:25]
 3108. 74. 19(A♥️,8♦️) - 19(Q♣️,7♣️,9♥️)
 3109.  
 3110. Статистика 21, [17.02.19 21:27]
 3111. 75. 22(7♣️,Q♣️,J♠️,10♣️) - 12(K♦️,8♣️)
 3112.  
 3113. Статистика 21, [17.02.19 21:29]
 3114. 76. 23(6♥️,7♠️,J♦️,8♥️) - 14(7♥️,7♦️)
 3115.  
 3116. Статистика 21, [17.02.19 21:31]
 3117. 77. 18(7♠️,A♠️) - 22(10♥️,K♣️,8♥️)
 3118.  
 3119. Статистика 21, [17.02.19 21:33]
 3120. 78. 26(8♥️,J♥️,6♥️,Q♣️,7♦️) - 20(9♠️,A♣️)
 3121.  
 3122. Статистика 21, [17.02.19 21:35]
 3123. 79. 23(8♦️,K♣️,A♦️) - 9(6♠️,Q♥️)
 3124.  
 3125. Статистика 21, [17.02.19 21:37]
 3126. 80. 21(7♦️,8♦️,Q♠️,Q♦️) - 23(9♥️,6♠️,8♣️)
 3127.  
 3128. Статистика 21, [17.02.19 21:39]
 3129. 81. 25(J♥️,7♣️,7♠️,9♠️) - 14(6♥️,8♦️)
 3130.  
 3131. Статистика 21, [17.02.19 21:41]
 3132. 82. 26(K♦️,J♥️,10♣️,10♠️) - 11(K♠️,7♠️)
 3133.  
 3134. Статистика 21, [17.02.19 21:43]
 3135. 83. 20(A♠️,Q♥️,6♥️) - 19(A♥️,8♠️)
 3136.  
 3137. Статистика 21, [17.02.19 21:45]
 3138. 84. 17(6♣️,Q♥️,8♥️) - 22(J♣️,A♦️,9♠️)
 3139.  
 3140. Статистика 21, [17.02.19 21:47]
 3141. 85. 18(J♥️,6♦️,K♦️,J♣️,K♣️) - 17(10♦️,7♠️)
 3142.  
 3143. Статистика 21, [17.02.19 21:49]
 3144. 86. 20(J♣️,A♣️,7♦️) - 18(8♥️,10♦️)
 3145.  
 3146. Статистика 21, [17.02.19 21:51]
 3147. 87. 22(J♠️,10♦️,10♥️) - 11(K♦️,7♥️)
 3148.  
 3149. Статистика 21, [17.02.19 21:53]
 3150. 88. 20(J♦️,9♥️,9♦️) - 17(K♦️,J♥️,A♦️)
 3151.  
 3152. Статистика 21, [17.02.19 21:55]
 3153. 89. 21(9♣️,K♣️,8♠️) - 18(10♠️,8♦️)
 3154.  
 3155. Статистика 21, [17.02.19 21:57]
 3156. 90. 25(K♠️,A♦️,K♣️,6♠️) - 20(10♣️,10♦️)
 3157.  
 3158. Статистика 21, [17.02.19 21:59]
 3159. 91. 12(6♥️,6♦️) - 21(10♥️,A♥️)
 3160.  
 3161. Статистика 21, [17.02.19 22:01]
 3162. 92. 20(J♣️,9♣️,J♠️,7♣️) - 19(A♦️,8♠️)
 3163.  
 3164. Статистика 21, [17.02.19 22:03]
 3165. 93. 21(K♥️,6♥️,K♦️,7♠️) - 18(8♥️,10♣️)
 3166.  
 3167. Статистика 21, [17.02.19 22:05]
 3168. 94. 20(6♦️,7♣️,7♠️) - 21(J♠️,6♥️,K♦️,9♣️)
 3169.  
 3170. Статистика 21, [17.02.19 22:07]
 3171. 95. 17(6♠️,A♠️) - 18(Q♦️,A♦️,K♠️)
 3172.  
 3173. Статистика 21, [17.02.19 22:09]
 3174. 96. 29(J♣️,6♥️,J♥️,J♦️,6♣️,A♦️) - 19(9♣️,10♣️)
 3175.  
 3176. Статистика 21, [17.02.19 22:11]
 3177. 97. 21(9♠️,J♦️,10♠️) - 17(A♣️,6♦️)
 3178.  
 3179. Статистика 21, [17.02.19 22:13]
 3180. 98. 19(Q♥️,10♣️,6♦️) - 20(Q♦️,9♠️,8♠️)
 3181.  
 3182. Статистика 21, [17.02.19 22:15]
 3183. 99. 24(7♦️,J♠️,K♥️,A♣️) - 17(A♠️,6♠️)
 3184.  
 3185. Статистика 21, [17.02.19 22:17]
 3186. 100. 18(8♥️,6♠️,K♣️) - 25(9♣️,7♣️,9♦️)
 3187.  
 3188. Статистика 21, [17.02.19 22:19]
 3189. 101. 18(10♣️,6♦️,J♣️) - 22(J♠️,7♣️,Q♣️,10♠️)
 3190.  
 3191. Статистика 21, [17.02.19 22:21]
 3192. 102. 25(Q♦️,9♥️,Q♠️,10♠️) - 13(6♣️,7♥️)
 3193.  
 3194. Статистика 21, [17.02.19 22:23]
 3195. 103. 20(A♦️,9♠️) - 23(K♣️,9♥️,10♥️)
 3196.  
 3197. Статистика 21, [17.02.19 22:25]
 3198. 104. 20(K♣️,8♣️,8♦️) - 20(9♦️,A♠️)
 3199.  
 3200. Статистика 21, [17.02.19 22:27]
 3201. 105. 27(10♠️,J♠️,K♦️,J♦️,9♣️) - 12(8♥️,K♥️)
 3202.  
 3203. Статистика 21, [17.02.19 22:29]
 3204. 106. 20(Q♦️,Q♠️,10♠️,K♦️) - 21(K♠️,6♥️,A♥️)
 3205.  
 3206. Статистика 21, [17.02.19 22:31]
 3207. 107. 19(10♣️,9♣️) - 18(J♠️,10♠️,6♣️)
 3208.  
 3209. Статистика 21, [17.02.19 22:33]
 3210. 108. 25(10♥️,K♠️,A♦️) - 7(Q♠️,K♦️)
 3211.  
 3212. Статистика 21, [17.02.19 22:35]
 3213. 109. 20(6♣️,K♦️,J♠️,8♦️) - 26(6♦️,10♥️,10♠️)
 3214.  
 3215. Статистика 21, [17.02.19 22:37]
 3216. 110. 21(A♦️,10♠️) - 5(Q♦️,J♥️)
 3217.  
 3218. Статистика 21, [17.02.19 22:39]
 3219. 111. 26(9♣️,7♠️,10♥️) - 13(K♥️,9♥️)
 3220.  
 3221. Статистика 21, [17.02.19 22:41]
 3222. 112. 21(9♦️,Q♠️,9♥️) - 17(A♥️,Q♥️,Q♣️)
 3223.  
 3224. Статистика 21, [17.02.19 22:43]
 3225. 113. 21(7♥️,6♠️,8♥️) - 18(7♠️,J♠️,9♦️)
 3226.  
 3227. Статистика 21, [17.02.19 22:45]
 3228. 114. 18(7♠️,J♦️,Q♦️,J♠️,K♠️) - 18(10♥️,8♠️)
 3229.  
 3230. Статистика 21, [17.02.19 22:47]
 3231. 115. 20(9♠️,7♣️,K♦️) - 23(7♥️,6♦️,10♠️)
 3232.  
 3233. Статистика 21, [17.02.19 22:49]
 3234. 116. 19(Q♣️,J♥️,A♣️,Q♦️) - 21(J♣️,8♠️,J♠️,9♠️)
 3235.  
 3236. Статистика 21, [17.02.19 22:51]
 3237. 117. 22(A♦️,J♠️,Q♦️,6♥️) - 18(7♣️,A♠️)
 3238.  
 3239. Статистика 21, [17.02.19 22:53]
 3240. 118. 17(6♠️,A♥️) - 23(7♥️,K♣️,K♥️,8♥️)
 3241.  
 3242. Статистика 21, [17.02.19 22:55]
 3243. 119. 19(9♣️,10♠️) - 21(A♥️,A♦️)
 3244.  
 3245. Статистика 21, [17.02.19 22:57]
 3246. 120. 19(8♣️,A♠️) - 24(8♥️,8♦️,8♠️)
 3247.  
 3248. Статистика 21, [17.02.19 22:59]
 3249. 121. 19(9♠️,K♣️,6♦️) - 22(10♦️,J♠️,Q♣️,7♠️)
 3250.  
 3251. Статистика 21, [17.02.19 23:01]
 3252. 122. 21(J♠️,8♥️,A♣️) - 21(7♠️,7♥️,7♣️)
 3253.  
 3254. Статистика 21, [17.02.19 23:03]
 3255. 123. 20(7♠️,Q♠️,10♥️) - 23(J♣️,7♣️,6♣️,8♦️)
 3256.  
 3257. Статистика 21, [17.02.19 23:05]
 3258. 124. 20(K♣️,K♥️,9♠️,Q♦️) - 21(K♠️,A♦️,6♥️)
 3259.  
 3260. Статистика 21, [17.02.19 23:07]
 3261. 125. 21(Q♦️,10♦️,8♦️) - 23(10♠️,K♦️,J♥️,7♣️)
 3262.  
 3263. Статистика 21, [17.02.19 23:09]
 3264. 126. 21(K♦️,6♦️,A♣️) - 19(Q♥️,9♦️,7♦️)
 3265.  
 3266. Статистика 21, [17.02.19 23:11]
 3267. 127. 25(8♣️,7♠️,10♥️) - 11(8♦️,Q♦️)
 3268.  
 3269. Статистика 21, [17.02.19 23:13]
 3270. 128. 21(6♠️,A♠️,K♣️) - 18(10♥️,8♠️)
 3271.  
 3272. Статистика 21, [17.02.19 23:15]
 3273. 129. 23(7♠️,6♥️,10♣️) - 16(9♥️,7♣️)
 3274.  
 3275. Статистика 21, [17.02.19 23:17]
 3276. 130. 19(Q♠️,Q♦️,J♠️,A♠️) - 17(A♦️,6♣️)
 3277.  
 3278. Статистика 21, [17.02.19 23:19]
 3279. 131. 17(7♦️,10♠️) - 26(9♥️,Q♥️,Q♦️,A♠️)
 3280.  
 3281. Статистика 21, [17.02.19 23:21]
 3282. 132. 20(A♠️,J♦️,7♣️) - 17(7♠️,10♣️)
 3283.  
 3284. Статистика 21, [17.02.19 23:23]
 3285. 133. 21(8♥️,Q♥️,J♣️,8♠️) - 20(A♠️,9♥️)
 3286.  
 3287. Статистика 21, [17.02.19 23:25]
 3288. 134. 23(7♦️,6♦️,10♣️) - 14(K♣️,10♠️)
 3289.  
 3290. Статистика 21, [17.02.19 23:27]
 3291. 135. 19(10♣️,9♥️) - 24(6♥️,10♠️,8♣️)
 3292.  
 3293. Статистика 21, [17.02.19 23:53]
 3294. 148. 21(A♣️,A♥️) - 13(Q♦️,10♣️)
 3295.  
 3296. Статистика 21, [17.02.19 23:55]
 3297. 149. 20(K♣️,9♠️,7♥️) - 19(Q♣️,8♦️,8♥️)
 3298. Статистика 21, [17.02.19 16:51]
 3299. 87. 18(7♦️,A♣️) - 17(K♦️,10♦️,Q♣️)
 3300.  
 3301. Статистика 21, [17.02.19 16:53]
 3302. 88. 21(6♦️,6♥️,9♣️) - 19(10♥️,9♠️)
 3303.  
 3304. Статистика 21, [17.02.19 16:55]
 3305. 89. 26(8♥️,10♥️,8♦️) - 8(6♦️,J♠️)
 3306.  
 3307. Статистика 21, [17.02.19 16:57]
 3308. 90. 15(8♦️,7♠️) - 21(A♠️,10♥️)
 3309.  
 3310. Статистика 21, [17.02.19 16:59]
 3311. 91. 21(K♦️,6♠️,A♠️) - 17(J♠️,J♣️,10♣️,Q♥️)
 3312.  
 3313. Статистика 21, [17.02.19 17:01]
 3314. 92. 25(10♠️,8♦️,7♥️) - 16(9♣️,7♣️)
 3315.  
 3316. Статистика 21, [17.02.19 17:03]
 3317. 93. 17(6♠️,A♠️) - 19(10♣️,6♦️,Q♦️)
 3318.  
 3319. Статистика 21, [17.02.19 17:05]
 3320. 94. 22(9♦️,J♦️,A♥️) - 19(10♠️,9♠️)
 3321.  
 3322. Статистика 21, [17.02.19 17:07]
 3323. 95. 20(10♣️,J♠️,8♥️) - 21(Q♥️,10♠️,8♠️)
 3324.  
 3325. Статистика 21, [17.02.19 17:09]
 3326. 96. 23(8♥️,7♥️,8♦️) - 12(Q♥️,9♠️)
 3327.  
 3328. Статистика 21, [17.02.19 17:11]
 3329. 97. 22(10♦️,K♠️,8♦️) - 10(Q♣️,7♥️)
 3330.  
 3331. Статистика 21, [17.02.19 17:13]
 3332. 98. 21(A♥️,A♣️) - 12(10♥️,J♠️)
 3333.  
 3334. Статистика 21, [17.02.19 17:15]
 3335. 99. 20(K♥️,9♦️,7♣️) - 26(9♥️,7♠️,10♣️)
 3336.  
 3337. Статистика 21, [17.02.19 17:17]
 3338. 100. 24(6♠️,A♠️,7♦️) - 18(7♠️,A♦️)
 3339.  
 3340. Статистика 21, [17.02.19 17:19]
 3341. 101. 25(K♦️,J♣️,8♠️,A♣️) - 10(7♣️,Q♣️)
 3342.  
 3343. Статистика 21, [17.02.19 17:21]
 3344. 102. 26(10♥️,7♥️,9♠️) - 6(J♦️,K♠️)
 3345.  
 3346. Статистика 21, [17.02.19 17:23]
 3347. 103. 22(A♥️,K♠️,7♦️) - 8(J♣️,6♦️)
 3348.  
 3349. Статистика 21, [17.02.19 17:25]
 3350. 104. 20(9♥️,K♥️,7♠️) - 19(7♦️,Q♣️,6♦️,Q♥️)
 3351.  
 3352. Статистика 21, [17.02.19 17:27]
 3353. 105. 18(6♥️,J♦️,10♠️) - 20(6♦️,Q♣️,A♣️)
 3354.  
 3355. Статистика 21, [17.02.19 17:29]
 3356. 106. 23(J♦️,10♣️,A♦️) - 4(J♥️,J♠️)
 3357.  
 3358. Статистика 21, [17.02.19 17:31]
 3359. 107. 21(J♠️,9♣️,10♠️) - 18(8♦️,6♥️,K♥️)
 3360.  
 3361. Статистика 21, [17.02.19 17:33]
 3362. 108. 26(J♥️,Q♦️,K♥️,K♠️,Q♥️,10♣️) - 18(8♥️,10♠️)
 3363.  
 3364. Статистика 21, [17.02.19 17:35]
 3365. 109. 25(K♠️,A♠️,10♣️) - 19(8♥️,A♥️)
 3366.  
 3367. Статистика 21, [17.02.19 17:37]
 3368. 110. 19(9♣️,10♠️) - 21(10♦️,A♣️)
 3369.  
 3370. Статистика 21, [17.02.19 17:39]
 3371. 111. 22(10♥️,J♦️,10♠️) - 9(6♦️,Q♣️)
 3372.  
 3373. Статистика 21, [17.02.19 17:41]
 3374. 112. 20(J♣️,7♥️,A♣️) - 19(10♥️,9♦️)
 3375.  
 3376. Статистика 21, [17.02.19 17:43]
 3377. 113. 24(6♥️,9♠️,9♣️) - 20(A♥️,9♥️)
 3378.  
 3379. Статистика 21, [17.02.19 17:45]
 3380. 114. 18(8♥️,10♥️) - 25(Q♣️,A♣️,A♦️)
 3381.  
 3382. Статистика 21, [17.02.19 17:47]
 3383. 115. 18(6♠️,K♥️,8♣️) - 26(J♦️,9♣️,K♣️,A♣️)
 3384.  
 3385. Статистика 21, [17.02.19 17:49]
 3386. 116. 17(7♠️,10♣️) - 26(6♠️,9♣️,A♦️)
 3387.  
 3388. Статистика 21, [17.02.19 17:51]
 3389. 117. 20(9♥️,K♠️,7♠️) - 19(9♦️,6♣️,K♥️)
 3390.  
 3391. Статистика 21, [17.02.19 17:53]
 3392. 118. 18(8♠️,J♦️,8♥️) - 20(Q♦️,6♦️,A♣️)
 3393.  
 3394. Статистика 21, [17.02.19 17:55]
 3395. 119. 19(6♠️,J♠️,7♠️,K♠️) - 25(8♣️,8♥️,9♥️)
 3396.  
 3397. Статистика 21, [17.02.19 17:57]
 3398. 120. 22(10♠️,J♦️,Q♣️,7♣️) - 12(8♠️,K♣️)
 3399.  
 3400. Статистика 21, [17.02.19 17:59]
 3401. 121. 17(9♥️,8♦️) - 19(6♣️,J♥️,J♠️,9♣️)
 3402.  
 3403. Статистика 21, [17.02.19 18:01]
 3404. 122. 20(10♣️,10♦️) - 20(7♦️,K♠️,9♥️)
 3405.  
 3406. Статистика 21, [17.02.19 18:03]
 3407. 123. 25(6♦️,8♣️,A♦️) - 9(7♦️,J♣️)
 3408.  
 3409. Статистика 21, [17.02.19 18:05]
 3410. 124. 29(A♠️,K♠️,Q♠️,A♣️) - 13(K♥️,9♥️)
 3411.  
 3412. Статистика 21, [17.02.19 18:07]
 3413. 125. 22(9♠️,J♠️,A♠️) - 6(Q♣️,Q♥️)
 3414.  
 3415. Статистика 21, [17.02.19 18:09]
 3416. 126. 17(7♦️,8♥️,J♥️) - 21(8♠️,Q♦️,10♥️)
 3417.  
 3418. Статистика 21, [17.02.19 18:11]
 3419. 127. 23(A♦️,K♣️,J♣️,6♣️) - 12(9♣️,Q♦️)
 3420.  
 3421. Статистика 21, [17.02.19 18:13]
 3422. 128. 22(6♦️,Q♣️,J♠️,A♦️) - 10(K♣️,6♣️)
 3423.  
 3424. Статистика 21, [17.02.19 18:15]
 3425. 129. 18(6♠️,J♣️,Q♦️,7♦️) - 17(10♥️,7♥️)
 3426.  
 3427. Статистика 21, [17.02.19 18:17]
 3428. 130. 22(9♣️,K♠️,Q♥️,6♠️) - 17(10♦️,7♥️)
 3429.  
 3430. Статистика 21, [17.02.19 18:19]
 3431. 131. 21(10♦️,A♣️) - 21(A♦️,A♠️)
 3432.  
 3433. Статистика 21, [17.02.19 18:21]
 3434. 132. 21(A♣️,A♥️) - 16(10♠️,6♥️)
 3435.  
 3436. Статистика 21, [17.02.19 18:23]
 3437. 133. 18(K♦️,7♥️,7♠️) - 26(J♣️,K♥️,10♠️,10♦️)
 3438.  
 3439. Статистика 21, [17.02.19 18:25]
 3440. 134. 28(10♣️,7♦️,A♦️) - 12(Q♣️,9♠️)
 3441.  
 3442. Статистика 21, [17.02.19 18:27]
 3443. 135. 20(8♣️,8♦️,K♥️) - 24(A♣️,J♦️,J♥️,9♣️)
 3444.  
 3445. Статистика 21, [17.02.19 18:29]
 3446. 136. 24(A♦️,Q♠️,10♦️) - 9(Q♦️,6♦️)
 3447.  
 3448. Статистика 21, [17.02.19 18:31]
 3449. 137. 20(K♦️,6♣️,J♥️,8♣️) - 18(7♦️,Q♣️,J♦️,6♥️)
 3450.  
 3451. Статистика 21, [17.02.19 18:33]
 3452. 138. 21(Q♣️,J♠️,Q♠️,K♠️,9♣️) - 17(A♥️,K♥️,J♣️)
 3453.  
 3454. Статистика 21, [17.02.19 18:35]
 3455. 139. 19(8♦️,7♣️,K♦️) - 17(8♠️,9♣️)
 3456.  
 3457. Статистика 21, [17.02.19 18:37]
 3458. 140. 19(A♣️,8♠️) - 18(Q♥️,8♦️,Q♦️,K♣️)
 3459.  
 3460. Статистика 21, [17.02.19 18:39]
 3461. 141. 25(7♣️,10♥️,8♣️) - 15(8♠️,7♦️)
 3462.  
 3463. Статистика 21, [17.02.19 18:41]
 3464. 142. 18(6♦️,9♦️,Q♣️) - 17(9♥️,8♣️)
 3465.  
 3466. Статистика 21, [17.02.19 18:43]
 3467. 143. 20(7♦️,K♥️,6♠️,Q♠️) - 18(7♥️,J♣️,9♠️)
 3468.  
 3469. Статистика 21, [17.02.19 18:45]
 3470. 144. 19(10♥️,9♦️) - 20(9♥️,Q♦️,8♦️)
 3471.  
 3472. Статистика 21, [17.02.19 18:47]
 3473. 145. 23(6♣️,10♣️,7♣️) - 19(9♦️,10♥️)
 3474.  
 3475. Статистика 21, [17.02.19 18:49]
 3476. 146. 19(A♦️,8♥️) - 25(K♥️,10♥️,A♣️)
 3477.  
 3478. Статистика 21, [17.02.19 18:51]
 3479. 147. 19(J♠️,8♦️,6♣️,Q♦️) - 19(10♠️,9♠️)
 3480.  
 3481. Статистика 21, [17.02.19 18:53]
 3482. 148. 20(Q♣️,A♦️,J♠️,K♦️) - 26(9♠️,6♠️,A♥️)
 3483.  
 3484. Статистика 21, [17.02.19 18:55]
 3485. 149. 17(10♥️,K♣️,Q♦️) - 22(7♠️,6♣️,9♠️)
 3486.  
 3487. Статистика 21, [17.02.19 18:57]
 3488. 0. 20(J♣️,Q♦️,9♥️,6♥️) - 22(10♦️,6♠️,6♣️)
 3489.  
 3490. Статистика 21, [17.02.19 18:59]
 3491. 1. 23(6♥️,10♠️,7♦️) - 14(7♥️,7♣️)
 3492.  
 3493. Статистика 21, [17.02.19 19:01]
 3494. 2. 18(6♣️,Q♥️,9♥️) - 22(8♠️,Q♦️,A♥️)
 3495.  
 3496. Статистика 21, [17.02.19 19:03]
 3497. 3. 21(J♠️,Q♠️,7♠️,J♦️,Q♣️,K♦️) - 20(10♥️,10♦️)
 3498.  
 3499. Статистика 21, [17.02.19 19:05]
 3500. 4. 17(10♥️,7♥️) - 17(K♣️,J♠️,A♠️)
 3501.  
 3502. Статистика 21, [17.02.19 19:07]
 3503. 5. 26(10♦️,K♣️,J♣️,10♣️) - 13(7♣️,6♥️)
 3504.  
 3505. Статистика 21, [17.02.19 19:09]
 3506. 6. 22(A♦️,Q♠️,8♠️) - 14(8♦️,6♦️)
 3507.  
 3508. Статистика 21, [17.02.19 19:11]
 3509. 7. 24(8♣️,7♥️,9♠️) - 12(10♦️,J♥️)
 3510.  
 3511. Статистика 21, [17.02.19 19:13]
 3512. 8. 21(9♣️,6♣️,6♦️) - 22(8♠️,7♥️,7♠️)
 3513.  
 3514. Статистика 21, [17.02.19 19:15]
 3515. 9. 18(A♠️,7♦️) - 17(A♣️,6♥️)
 3516.  
 3517. Статистика 21, [17.02.19 19:17]
 3518. 10. 22(A♠️,K♣️,7♥️) - 11(J♠️,9♠️)
 3519.  
 3520. Статистика 21, [17.02.19 19:19]
 3521. 11. 25(6♥️,J♦️,10♣️,7♥️) - 20(A♠️,9♦️)
 3522.  
 3523. Статистика 21, [17.02.19 19:21]
 3524. 12. 21(K♥️,J♣️,K♠️,A♣️) - 19(8♠️,Q♥️,8♥️)
 3525.  
 3526. Статистика 21, [17.02.19 19:23]
 3527. 13. 19(A♣️,8♦️) - 24(Q♣️,7♥️,K♠️,10♠️)
 3528.  
 3529. Статистика 21, [17.02.19 19:25]
 3530. 14. 24(9♦️,J♦️,Q♥️,10♠️) - 16(6♣️,10♦️)
 3531.  
 3532. Статистика 21, [17.02.19 19:27]
 3533. 15. 25(10♣️,7♦️,8♣️) - 4(J♦️,J♠️)
 3534.  
 3535. Статистика 21, [17.02.19 19:29]
 3536. 16. 22(K♦️,7♣️,A♠️) - 16(10♦️,6♦️)
 3537.  
 3538. Статистика 21, [17.02.19 19:31]
 3539. 17. 23(8♣️,K♥️,A♥️) - 12(J♣️,10♥️)
 3540.  
 3541. Статистика 21, [17.02.19 19:33]
 3542. 18. 23(A♠️,K♣️,8♥️) - 5(Q♥️,J♠️)
 3543.  
 3544. Статистика 21, [17.02.19 19:35]
 3545. 19. 24(7♥️,J♠️,K♥️,A♣️) - 10(6♣️,K♦️)
 3546.  
 3547. Статистика 21, [17.02.19 19:37]
 3548. 20. 18(8♣️,6♠️,K♣️) - 18(7♦️,A♥️)
 3549.  
 3550. Статистика 21, [17.02.19 19:39]
 3551. 21. 25(9♦️,7♥️,9♠️) - 5(Q♥️,J♦️)
 3552.  
 3553. Статистика 21, [17.02.19 19:41]
 3554. 22. 20(9♦️,9♠️,J♥️) - 19(10♣️,9♣️)
 3555.  
 3556. Статистика 21, [17.02.19 19:43]
 3557. 23. 19(6♦️,7♠️,J♠️,K♠️) - 23(10♥️,6♥️,7♣️)
 3558.  
 3559. Статистика 21, [17.02.19 19:45]
 3560. 24. 19(8♥️,A♠️) - 17(K♥️,6♠️,K♣️,Q♠️)
 3561.  
 3562. Статистика 21, [17.02.19 19:47]
 3563. 25. 19(Q♦️,K♥️,Q♠️,9♠️) - 19(6♣️,J♠️,K♠️,7♣️)
 3564.  
 3565. Статистика 21, [17.02.19 19:49]
 3566. 26. 18(Q♥️,Q♠️,K♦️,8♠️) - 18(9♥️,9♠️)
 3567.  
 3568. Статистика 21, [17.02.19 19:51]
 3569. 27. 20(10♣️,10♦️) - 27(7♦️,9♣️,A♣️)
 3570.  
 3571. Статистика 21, [17.02.19 19:53]
 3572. 28. 21(7♥️,K♣️,K♥️,6♣️) - 18(J♥️,K♠️,9♥️,Q♦️)
 3573.  
 3574. Статистика 21, [17.02.19 19:55]
 3575. 29. 25(Q♥️,Q♠️,Q♣️,6♣️,J♣️,8♦️) - 14(7♠️,7♣️)
 3576.  
 3577. Статистика 21, [17.02.19 19:57]
 3578. 30. 21(J♦️,J♠️,6♠️,A♦️) - 17(7♠️,10♣️)
 3579.  
 3580. Статистика 21, [17.02.19 19:59]
 3581. 31. 18(K♣️,K♦️,10♦️) - 26(7♣️,9♦️,10♣️)
 3582.  
 3583. Статистика 21, [17.02.19 20:01]
 3584. 32. 22(K♦️,9♥️,9♠️) - 4(J♥️,J♦️)
 3585.  
 3586. Статистика 21, [17.02.19 20:03]
 3587. 33. 20(Q♠️,6♠️,A♠️) - 18(10♦️,6♣️,J♣️)
 3588.  
 3589. Статистика 21, [17.02.19 20:05]
 3590. 34. 23(J♦️,8♦️,6♣️,7♦️) - 9(6♦️,Q♥️)
 3591.  
 3592. Статистика 21, [17.02.19 20:07]
 3593. 35. 19(J♣️,9♥️,8♣️) - 25(6♣️,10♦️,9♦️)
 3594.  
 3595. Статистика 21, [17.02.19 20:11]
 3596. 37. 19(7♣️,9♠️,Q♠️) - 27(8♠️,6♠️,J♥️,A♥️)
 3597. Статистика 21, [17.02.19 11:35]
 3598. 79. 20(10♣️,10♦️) - 20(A♠️,9♣️)
 3599.  
 3600. Статистика 21, [17.02.19 11:37]
 3601. 80. 21(10♣️,A♣️) - 14(A♥️,Q♦️)
 3602.  
 3603. Статистика 21, [17.02.19 11:39]
 3604. 81. 23(10♣️,J♣️,J♠️,9♦️) - 14(K♦️,10♠️)
 3605.  
 3606. Статистика 21, [17.02.19 11:41]
 3607. 82. 18(8♣️,K♦️,6♥️) - 19(K♥️,9♠️,6♠️)
 3608.  
 3609. Статистика 21, [17.02.19 11:43]
 3610. 83. 22(J♥️,A♣️,9♦️) - 10(J♦️,8♥️)
 3611.  
 3612. Статистика 21, [17.02.19 11:45]
 3613. 84. 20(9♣️,A♠️) - 17(6♠️,K♦️,7♥️)
 3614.  
 3615. Статистика 21, [17.02.19 11:47]
 3616. 85. 21(6♣️,K♥️,A♦️) - 17(6♦️,A♣️)
 3617.  
 3618. Статистика 21, [17.02.19 11:49]
 3619. 86. 21(10♦️,A♦️) - 16(9♠️,7♥️)
 3620.  
 3621. Статистика 21, [17.02.19 11:51]
 3622. 87. 20(10♦️,7♦️,Q♠️) - 18(J♣️,J♦️,Q♦️,A♠️)
 3623.  
 3624. Статистика 21, [17.02.19 11:53]
 3625. 88. 17(9♦️,8♥️) - 24(10♦️,K♥️,10♥️)
 3626.  
 3627. Статистика 21, [17.02.19 11:55]
 3628. 89. 23(10♥️,6♠️,7♣️) - 10(8♠️,J♠️)
 3629.  
 3630. Статистика 21, [17.02.19 11:57]
 3631. 90. 20(9♠️,A♥️) - 19(8♦️,6♠️,J♥️,Q♣️)
 3632.  
 3633. Статистика 21, [17.02.19 11:59]
 3634. 91. 20(A♥️,9♣️) - 17(8♥️,J♣️,7♠️)
 3635.  
 3636. Статистика 21, [17.02.19 12:01]
 3637. 92. 22(8♣️,7♠️,7♣️) - 12(6♥️,6♣️)
 3638.  
 3639. Статистика 21, [17.02.19 12:03]
 3640. 93. 20(A♥️,9♦️) - 21(Q♠️,J♥️,8♣️,8♥️)
 3641.  
 3642. Статистика 21, [17.02.19 12:05]
 3643. 94. 26(7♦️,Q♥️,6♦️,10♠️) - 12(10♦️,J♠️)
 3644.  
 3645. Статистика 21, [17.02.19 12:07]
 3646. 95. 20(10♣️,10♥️) - 20(8♣️,6♥️,6♦️)
 3647.  
 3648. Статистика 21, [17.02.19 12:09]
 3649. 96. 22(6♣️,J♦️,6♦️,8♥️) - 19(8♠️,A♣️)
 3650.  
 3651. Статистика 21, [17.02.19 12:11]
 3652. 97. 25(8♥️,7♥️,10♦️) - 17(6♥️,A♣️)
 3653.  
 3654. Статистика 21, [17.02.19 12:13]
 3655. 98. 24(K♣️,10♦️,10♥️) - 13(9♦️,K♠️)
 3656.  
 3657. Статистика 21, [17.02.19 12:15]
 3658. 99. 19(8♥️,A♠️) - 25(7♥️,9♥️,9♣️)
 3659.  
 3660. Статистика 21, [17.02.19 12:17]
 3661. 100. 25(A♣️,K♦️,10♠️) - 14(6♣️,8♣️)
 3662.  
 3663. Статистика 21, [17.02.19 12:19]
 3664. 101. 17(J♦️,7♣️,8♣️) - 18(6♠️,9♣️,Q♠️)
 3665.  
 3666. Статистика 21, [17.02.19 12:21]
 3667. 102. 9(Q♣️,6♠️) - 21(10♥️,A♦️)
 3668.  
 3669. Статистика 21, [17.02.19 12:23]
 3670. 103. 24(A♣️,K♣️,9♠️) - 18(8♦️,10♣️)
 3671.  
 3672. Статистика 21, [17.02.19 12:25]
 3673. 104. 18(A♥️,7♣️) - 19(6♠️,8♦️,J♣️,Q♣️)
 3674.  
 3675. Статистика 21, [17.02.19 12:27]
 3676. 105. 11(Q♠️,8♦️) - 21(10♠️,A♠️)
 3677.  
 3678. Статистика 21, [17.02.19 12:29]
 3679. 106. 20(6♦️,7♥️,Q♠️,K♠️) - 19(J♥️,A♥️,6♣️)
 3680.  
 3681. Статистика 21, [17.02.19 12:31]
 3682. 107. 18(A♦️,7♣️) - 23(6♦️,8♣️,9♣️)
 3683.  
 3684. Статистика 21, [17.02.19 12:33]
 3685. 108. 25(A♣️,Q♣️,A♦️) - 18(8♣️,10♠️)
 3686.  
 3687. Статистика 21, [17.02.19 12:35]
 3688. 109. 18(10♥️,8♣️) - 25(7♥️,8♥️,10♠️)
 3689.  
 3690. Статистика 21, [17.02.19 12:37]
 3691. 110. 24(6♥️,7♦️,A♣️) - 16(6♠️,10♦️)
 3692.  
 3693. Статистика 21, [17.02.19 12:39]
 3694. 111. 22(9♠️,J♥️,J♠️,Q♥️,6♣️) - 19(10♦️,9♥️)
 3695.  
 3696. Статистика 21, [17.02.19 12:41]
 3697. 112. 23(J♥️,7♥️,6♥️,8♦️) - 14(8♥️,6♠️)
 3698.  
 3699. Статистика 21, [17.02.19 12:43]
 3700. 113. 24(Q♠️,J♦️,K♦️,K♥️,A♦️) - 14(K♠️,10♥️)
 3701.  
 3702. Статистика 21, [17.02.19 12:45]
 3703. 114. 22(Q♠️,7♥️,Q♦️,9♥️) - 6(J♥️,K♥️)
 3704.  
 3705. Статистика 21, [17.02.19 12:47]
 3706. 115. 19(7♠️,9♣️,Q♥️) - 21(9♠️,K♣️,8♣️)
 3707.  
 3708. Статистика 21, [17.02.19 12:49]
 3709. 116. 19(10♥️,Q♠️,6♥️) - 20(10♠️,6♦️,K♠️)
 3710.  
 3711. Статистика 21, [17.02.19 12:51]
 3712. 117. 20(J♣️,10♠️,8♠️) - 17(J♠️,A♦️,K♣️)
 3713.  
 3714. Статистика 21, [17.02.19 12:53]
 3715. 118. 25(K♦️,K♥️,6♦️,A♥️) - 9(J♥️,7♦️)
 3716.  
 3717. Статистика 21, [17.02.19 12:55]
 3718. 119. 25(6♦️,A♠️,8♠️) - 14(A♥️,Q♠️)
 3719.  
 3720. Статистика 21, [17.02.19 12:57]
 3721. 120. 21(A♣️,10♥️) - 20(A♠️,9♣️)
 3722.  
 3723. Статистика 21, [17.02.19 12:59]
 3724. 121. 28(7♦️,10♣️,A♣️) - 13(10♦️,Q♥️)
 3725.  
 3726. Статистика 21, [17.02.19 13:01]
 3727. 122. 18(6♦️,6♣️,6♥️) - 17(9♣️,8♣️)
 3728.  
 3729. Статистика 21, [17.02.19 13:03]
 3730. 123. 19(Q♠️,10♣️,6♦️) - 17(8♣️,7♠️,J♣️)
 3731.  
 3732. Статистика 21, [17.02.19 13:05]
 3733. 124. 17(Q♥️,10♣️,K♦️) - 21(9♠️,Q♠️,9♥️)
 3734.  
 3735. Статистика 21, [17.02.19 13:07]
 3736. 125. 18(J♠️,6♦️,10♦️) - 17(6♠️,9♦️,J♦️)
 3737.  
 3738. Статистика 21, [17.02.19 13:09]
 3739. 126. 21(A♥️,10♥️) - 10(6♣️,K♣️)
 3740.  
 3741. Статистика 21, [17.02.19 13:11]
 3742. 127. 18(J♠️,9♣️,7♣️) - 18(Q♣️,6♠️,6♥️,Q♦️)
 3743.  
 3744. Статистика 21, [17.02.19 13:13]
 3745. 128. 17(K♦️,6♠️,7♣️) - 21(Q♣️,6♥️,Q♠️,9♣️)
 3746.  
 3747. Статистика 21, [17.02.19 13:15]
 3748. 129. 19(J♣️,8♠️,K♦️,Q♦️,J♥️) - 25(10♦️,K♥️,A♣️)
 3749.  
 3750. Статистика 21, [17.02.19 13:17]
 3751. 130. 17(8♦️,9♠️) - 20(10♣️,J♥️,8♥️)
 3752.  
 3753. Статистика 21, [17.02.19 13:19]
 3754. 131. 19(9♣️,10♠️) - 18(Q♦️,8♠️,7♥️)
 3755.  
 3756. Статистика 21, [17.02.19 13:21]
 3757. 132. 20(A♦️,9♥️) - 26(J♣️,6♦️,K♠️,K♦️,10♠️)
 3758.  
 3759. Статистика 21, [17.02.19 13:23]
 3760. 133. 21(8♦️,9♥️,K♦️) - 23(9♠️,Q♦️,J♠️,9♦️)
 3761.  
 3762. Статистика 21, [17.02.19 13:25]
 3763. 134. 23(10♥️,Q♣️,K♦️,6♠️) - 16(7♠️,9♠️)
 3764.  
 3765. Статистика 21, [17.02.19 13:27]
 3766. 135. 21(J♣️,6♥️,Q♣️,K♥️,6♠️) - 20(A♠️,9♠️)
 3767.  
 3768. Статистика 21, [17.02.19 13:29]
 3769. 136. 21(A♣️,Q♥️,7♦️) - 17(8♠️,7♣️,J♥️)
 3770.  
 3771. Статистика 21, [17.02.19 13:31]
 3772. 137. 18(7♥️,A♠️) - 20(6♣️,10♠️,K♦️)
 3773.  
 3774. Статистика 21, [17.02.19 13:33]
 3775. 138. 24(Q♥️,K♠️,Q♦️,6♦️,8♦️) - 14(8♠️,6♥️)
 3776.  
 3777. Статистика 21, [17.02.19 13:35]
 3778. 139. 24(K♣️,A♣️,9♥️) - 17(6♣️,A♥️)
 3779.  
 3780. Статистика 21, [17.02.19 13:37]
 3781. 140. 24(9♦️,K♠️,A♠️) - 10(J♠️,8♦️)
 3782.  
 3783. Статистика 21, [17.02.19 13:39]
 3784. 141. 21(Q♥️,J♦️,9♦️,7♠️) - 17(8♣️,9♥️)
 3785.  
 3786. Статистика 21, [17.02.19 13:41]
 3787. 142. 19(J♥️,7♣️,J♣️,6♥️,J♦️) - 21(Q♦️,10♠️,8♦️)
 3788.  
 3789. Статистика 21, [17.02.19 13:43]
 3790. 143. 20(9♥️,A♥️) - 17(8♦️,Q♥️,6♦️)
 3791.  
 3792. Статистика 21, [17.02.19 13:45]
 3793. 144. 20(K♠️,6♥️,7♥️,Q♥️) - 21(K♣️,8♥️,9♣️)
 3794.  
 3795. Статистика 21, [17.02.19 13:47]
 3796. 145. 22(K♣️,8♦️,6♥️,K♥️) - 11(8♥️,Q♠️)
 3797.  
 3798. Статистика 21, [17.02.19 13:49]
 3799. 146. 19(Q♥️,6♣️,10♦️) - 24(Q♣️,A♥️,10♠️)
 3800.  
 3801. Статистика 21, [17.02.19 13:51]
 3802. 147. 19(6♣️,7♠️,J♠️,K♠️) - 20(7♣️,Q♥️,10♣️)
 3803.  
 3804. Статистика 21, [17.02.19 13:53]
 3805. 148. 18(9♠️,9♣️) - 18(8♠️,K♦️,6♦️)
 3806.  
 3807. Статистика 21, [17.02.19 13:55]
 3808. 149. 26(A♠️,K♠️,A♦️) - 14(7♦️,7♣️)
 3809.  
 3810. Статистика 21, [17.02.19 13:57]
 3811. 0. 23(J♦️,7♦️,8♦️,6♦️) - 18(9♠️,9♣️)
 3812.  
 3813. Статистика 21, [17.02.19 13:59]
 3814. 1. 19(9♠️,J♦️,8♦️) - 17(8♥️,9♥️)
 3815.  
 3816. Статистика 21, [17.02.19 14:01]
 3817. 2. 19(7♦️,J♦️,10♠️) - 18(A♥️,7♠️)
 3818.  
 3819. Статистика 21, [17.02.19 14:03]
 3820. 3. 10(6♣️,K♣️) - 21(A♣️,A♥️)
 3821.  
 3822. Статистика 21, [17.02.19 14:05]
 3823. 4. 8(6♥️,J♠️) - 21(10♥️,A♦️)
 3824.  
 3825. Статистика 21, [17.02.19 14:07]
 3826. 5. 18(9♥️,7♠️,J♦️) - 22(K♠️,8♣️,10♥️)
 3827.  
 3828. Статистика 21, [17.02.19 14:09]
 3829. 6. 18(6♦️,6♠️,6♣️) - 18(8♦️,7♠️,Q♥️)
 3830.  
 3831. Статистика 21, [17.02.19 14:11]
 3832. 7. 9(6♥️,Q♠️) - 21(A♥️,A♦️)
 3833.  
 3834. Статистика 21, [17.02.19 14:13]
 3835. 8. 23(10♣️,J♠️,A♠️) - 16(9♦️,7♣️)
 3836.  
 3837. Статистика 21, [17.02.19 14:15]
 3838. 9. 21(7♦️,Q♦️,A♣️) - 26(J♣️,6♠️,8♣️,10♦️)
 3839.  
 3840. Статистика 21, [17.02.19 14:17]
 3841. 10. 24(6♥️,Q♣️,K♦️,J♦️,Q♠️,6♦️) - 14(10♦️,K♠️)
 3842.  
 3843. Статистика 21, [17.02.19 14:19]
 3844. 11. 18(J♣️,9♣️,7♦️) - 17(8♣️,Q♥️,6♦️)
 3845.  
 3846. Статистика 21, [17.02.19 14:21]
 3847. 12. 24(K♥️,9♦️,K♦️,7♦️) - 20(9♥️,A♠️)
 3848.  
 3849. Статистика 21, [17.02.19 14:23]
 3850. 13. 27(8♦️,10♦️,9♣️) - 8(J♥️,6♥️)
 3851.  
 3852. Статистика 21, [17.02.19 14:25]
 3853. 14. 7(K♥️,Q♦️) - 21(A♠️,10♠️)
 3854.  
 3855. Статистика 21, [17.02.19 14:27]
 3856. 15. 18(J♣️,7♦️,7♣️,J♠️) - 18(A♥️,7♥️)
 3857.  
 3858. Статистика 21, [17.02.19 14:29]
 3859. 16. 19(A♥️,8♠️) - 25(8♦️,6♦️,A♠️)
 3860.  
 3861. Статистика 21, [17.02.19 14:31]
 3862. 17. 22(J♦️,10♣️,K♠️,6♣️) - 12(6♥️,6♦️)
 3863.  
 3864. Статистика 21, [17.02.19 14:33]
 3865. 18. 25(8♦️,7♦️,10♣️) - 13(6♠️,7♠️)
 3866.  
 3867. Статистика 21, [17.02.19 14:35]
 3868. 19. 18(K♥️,Q♠️,A♣️) - 18(K♠️,7♥️,7♦️)
 3869.  
 3870. Статистика 21, [17.02.19 14:37]
 3871. 20. 19(6♦️,K♥️,9♠️) - 22(A♦️,Q♣️,8♠️)
 3872.  
 3873. Статистика 21, [17.02.19 14:39]
 3874. 21. 19(7♦️,10♥️,J♥️) - 23(Q♣️,J♠️,9♦️,9♣️)
 3875.  
 3876. Статистика 21, [17.02.19 14:41]
 3877. 22. 19(Q♥️,6♥️,10♣️) - 20(7♥️,J♦️,A♣️)
 3878.  
 3879. Статистика 21, [17.02.19 14:43]
 3880. 23. 19(J♣️,A♠️,6♦️) - 18(8♣️,7♥️,Q♣️)
 3881.  
 3882. Статистика 21, [17.02.19 14:45]
 3883. 24. 19(8♣️,A♠️) - 24(6♣️,7♦️,A♦️)
 3884.  
 3885. Статистика 21, [17.02.19 14:47]
 3886. 25. 23(8♠️,Q♥️,Q♠️,9♥️) - 13(J♦️,A♣️)
 3887.  
 3888. Статистика 21, [17.02.19 14:49]
 3889. 26. 18(A♣️,7♥️) - 23(8♥️,K♦️,A♠️)
 3890.  
 3891. Статистика 21, [17.02.19 14:51]
 3892. 27. 19(J♠️,10♠️,7♣️) - 20(J♥️,9♣️,9♥️)
 3893.  
 3894. Статистика 21, [17.02.19 16:49]
 3895. 86. 19(8♣️,A♦️) - 19(Q♠️,8♠️,8♥️)
 3896. Статистика 21, [17.02.19 04:33]
 3897. 138. 26(J♣️,7♥️,J♥️,6♦️,9♦️) - 12(9♥️,Q♥️)
 3898.  
 3899. Статистика 21, [17.02.19 04:35]
 3900. 139. 18(Q♠️,9♣️,6♥️) - 25(K♣️,10♥️,A♦️)
 3901.  
 3902. Статистика 21, [17.02.19 04:37]
 3903. 140. 18(7♦️,7♥️,K♣️) - 18(8♥️,K♠️,6♠️)
 3904.  
 3905. Статистика 21, [17.02.19 04:39]
 3906. 141. 21(8♣️,Q♥️,10♣️) - 27(Q♦️,J♥️,J♦️,J♠️,7♦️,A♠️)
 3907.  
 3908. Статистика 21, [17.02.19 04:41]
 3909. 142. 23(K♦️,J♣️,6♣️,A♣️) - 19(A♠️,8♣️)
 3910.  
 3911. Статистика 21, [17.02.19 04:43]
 3912. 143. 22(8♣️,A♥️,Q♥️) - 13(K♣️,9♠️)
 3913.  
 3914. Статистика 21, [17.02.19 04:45]
 3915. 144. 28(Q♠️,J♣️,9♣️,K♣️,10♣️) - 9(Q♣️,6♥️)
 3916.  
 3917. Статистика 21, [17.02.19 04:47]
 3918. 145. 19(J♠️,J♣️,6♣️,9♠️) - 23(K♠️,8♦️,K♦️,7♥️)
 3919.  
 3920. Статистика 21, [17.02.19 04:49]
 3921. 146. 21(A♥️,A♣️) - 10(Q♦️,7♠️)
 3922.  
 3923. Статистика 21, [17.02.19 04:51]
 3924. 147. 18(K♥️,10♦️,K♦️) - 22(7♣️,J♥️,J♣️,A♣️)
 3925.  
 3926. Статистика 21, [17.02.19 04:53]
 3927. 148. 29(K♦️,K♥️,10♠️,A♦️) - 18(9♣️,9♦️)
 3928.  
 3929. Статистика 21, [17.02.19 04:55]
 3930. 149. 19(K♦️,J♦️,Q♥️,6♦️,K♣️) - 24(9♦️,K♠️,Q♠️,8♣️)
 3931.  
 3932. Статистика 21, [17.02.19 04:57]
 3933. 0. 11(7♥️,K♦️) - 21(A♥️,A♦️)
 3934.  
 3935. Статистика 21, [17.02.19 04:59]
 3936. 1. 18(K♠️,6♥️,8♦️) - 23(K♥️,A♦️,8♣️)
 3937.  
 3938. Статистика 21, [17.02.19 05:01]
 3939. 2. 17(Q♣️,Q♦️,A♥️) - 17(10♣️,7♦️)
 3940.  
 3941. Статистика 21, [17.02.19 05:03]
 3942. 3. 20(K♣️,9♥️,7♠️) - 26(6♥️,10♠️,10♦️)
 3943.  
 3944. Статистика 21, [17.02.19 05:05]
 3945. 4. 27(9♠️,9♦️,9♣️) - 14(Q♠️,A♠️)
 3946.  
 3947. Статистика 21, [17.02.19 05:07]
 3948. 5. 18(7♠️,9♥️,J♦️) - 24(J♠️,8♣️,6♣️,8♦️)
 3949.  
 3950. Статистика 21, [17.02.19 05:09]
 3951. 6. 20(9♦️,A♠️) - 18(Q♥️,8♣️,7♦️)
 3952.  
 3953. Статистика 21, [17.02.19 05:11]
 3954. 7. 19(A♠️,K♠️,K♣️) - 24(J♦️,Q♦️,A♣️,8♥️)
 3955.  
 3956. Статистика 21, [17.02.19 05:13]
 3957. 8. 27(Q♥️,7♦️,J♦️,K♥️,A♣️) - 6(J♣️,K♣️)
 3958.  
 3959. Статистика 21, [17.02.19 05:15]
 3960. 9. 25(9♦️,6♠️,10♦️) - 17(7♦️,10♣️)
 3961.  
 3962. Статистика 21, [17.02.19 05:17]
 3963. 10. 26(7♦️,7♣️,K♦️,8♥️) - 12(Q♦️,9♦️)
 3964.  
 3965. Статистика 21, [17.02.19 05:19]
 3966. 11. 28(10♥️,7♣️,A♠️) - 5(J♦️,Q♦️)
 3967.  
 3968. Статистика 21, [17.02.19 05:21]
 3969. 12. 23(10♠️,Q♥️,10♥️) - 4(J♣️,J♦️)
 3970.  
 3971. Статистика 21, [17.02.19 05:23]
 3972. 13. 9(Q♥️,6♦️) - 21(10♣️,A♥️)
 3973.  
 3974. Статистика 21, [17.02.19 05:25]
 3975. 14. 18(8♦️,J♥️,8♠️) - 18(10♣️,J♦️,6♥️)
 3976.  
 3977. Статистика 21, [17.02.19 05:27]
 3978. 15. 21(J♠️,7♣️,K♥️,8♦️) - 18(Q♣️,A♦️,K♦️)
 3979.  
 3980. Статистика 21, [17.02.19 05:29]
 3981. 16. 21(10♥️,J♦️,9♦️) - 26(J♥️,Q♣️,Q♦️,8♥️,10♦️)
 3982.  
 3983. Статистика 21, [17.02.19 05:31]
 3984. 17. 18(10♥️,8♥️) - 18(6♦️,Q♦️,J♦️,7♥️)
 3985.  
 3986. Статистика 21, [17.02.19 05:33]
 3987. 18. 23(10♣️,6♦️,7♦️) - 16(8♥️,8♦️)
 3988.  
 3989. Статистика 21, [17.02.19 05:35]
 3990. 19. 21(K♠️,6♣️,7♠️,K♥️) - 22(J♦️,7♣️,Q♠️,10♦️)
 3991.  
 3992. Статистика 21, [17.02.19 05:37]
 3993. 20. 21(J♦️,6♥️,7♣️,6♣️) - 22(8♥️,K♠️,10♥️)
 3994.  
 3995. Статистика 21, [17.02.19 05:39]
 3996. 21. 24(9♦️,7♣️,8♠️) - 16(10♠️,6♦️)
 3997.  
 3998. Статистика 21, [17.02.19 05:41]
 3999. 22. 22(K♥️,8♠️,10♠️) - 9(J♣️,7♥️)
 4000.  
 4001. Статистика 21, [17.02.19 05:43]
 4002. 23. 24(7♣️,10♠️,7♥️) - 13(J♥️,A♥️)
 4003.  
 4004. Статистика 21, [17.02.19 05:45]
 4005. 24. 23(6♦️,8♠️,9♠️) - 5(J♥️,Q♣️)
 4006.  
 4007. Статистика 21, [17.02.19 05:47]
 4008. 25. 20(9♣️,A♦️) - 18(9♠️,9♥️)
 4009.  
 4010. Статистика 21, [17.02.19 05:49]
 4011. 26. 26(6♠️,J♥️,8♣️,10♠️) - 20(9♣️,A♦️)
 4012.  
 4013. Статистика 21, [17.02.19 05:51]
 4014. 27. 21(7♣️,8♦️,6♣️) - 18(K♠️,6♦️,Q♣️,Q♦️,J♠️)
 4015.  
 4016. Статистика 21, [17.02.19 05:53]
 4017. 28. 20(6♥️,K♠️,10♦️) - 19(A♣️,8♥️)
 4018.  
 4019. Статистика 21, [17.02.19 05:55]
 4020. 29. 23(J♣️,J♥️,8♦️,A♠️) - 17(9♠️,8♠️)
 4021.  
 4022. Статистика 21, [17.02.19 05:57]
 4023. 30. 25(A♠️,J♥️,Q♠️,9♣️) - 17(10♣️,7♠️)
 4024.  
 4025. Статистика 21, [17.02.19 05:59]
 4026. 31. 21(K♠️,6♣️,A♠️) - 20(A♥️,9♠️)
 4027.  
 4028. Статистика 21, [17.02.19 06:01]
 4029. 32. 20(10♠️,6♠️,K♦️) - 20(Q♦️,Q♠️,6♦️,8♦️)
 4030.  
 4031. Статистика 21, [17.02.19 06:03]
 4032. 33. 19(J♣️,8♣️,J♠️,7♦️) - 17(6♣️,A♣️)
 4033.  
 4034. Статистика 21, [17.02.19 06:05]
 4035. 34. 20(9♠️,A♣️) - 20(10♠️,10♥️)
 4036.  
 4037. Статистика 21, [17.02.19 06:07]
 4038. 35. 26(8♥️,6♠️,Q♠️,9♥️) - 13(Q♥️,10♦️)
 4039.  
 4040. Статистика 21, [17.02.19 06:09]
 4041. 36. 23(J♦️,J♥️,9♥️,Q♠️,7♦️) - 11(8♠️,Q♣️)
 4042.  
 4043. Статистика 21, [17.02.19 06:11]
 4044. 37. 23(8♠️,7♦️,8♣️) - 13(K♦️,9♥️)
 4045.  
 4046. Статистика 21, [17.02.19 06:13]
 4047. 38. 19(6♦️,9♥️,K♥️) - 22(Q♠️,10♠️,J♣️,7♣️)
 4048.  
 4049. Статистика 21, [17.02.19 06:15]
 4050. 39. 18(7♦️,A♠️) - 24(K♦️,9♦️,Q♦️,8♦️)
 4051.  
 4052. Статистика 21, [17.02.19 06:17]
 4053. 40. 21(8♣️,Q♦️,10♣️) - 18(8♦️,J♥️,8♠️)
 4054.  
 4055. Статистика 21, [17.02.19 06:19]
 4056. 41. 18(A♦️,7♣️) - 20(8♦️,Q♥️,9♦️)
 4057.  
 4058. Статистика 21, [17.02.19 06:21]
 4059. 42. 21(A♦️,10♦️) - 6(J♠️,K♦️)
 4060.  
 4061. Статистика 21, [17.02.19 06:23]
 4062. 43. 19(6♥️,Q♥️,10♥️) - 17(9♠️,8♥️)
 4063.  
 4064. Статистика 21, [17.02.19 06:25]
 4065. 44. 26(8♥️,9♦️,9♠️) - 20(A♦️,9♥️)
 4066.  
 4067. Статистика 21, [17.02.19 06:27]
 4068. 45. 13(9♦️,K♠️) - 21(A♠️,10♦️)
 4069.  
 4070. Статистика 21, [17.02.19 06:29]
 4071. 46. 20(8♥️,Q♣️,9♣️) - 19(Q♠️,7♠️,9♥️)
 4072.  
 4073. Статистика 21, [17.02.19 06:31]
 4074. 47. 22(7♦️,K♦️,A♠️) - 16(10♦️,6♥️)
 4075.  
 4076. Статистика 21, [17.02.19 06:33]
 4077. 48. 25(Q♦️,Q♥️,6♥️,J♦️,A♥️) - 10(J♠️,8♣️)
 4078.  
 4079. Статистика 21, [17.02.19 06:35]
 4080. 49. 23(K♥️,K♣️,9♦️,6♦️) - 16(7♥️,9♣️)
 4081.  
 4082. Статистика 21, [17.02.19 06:37]
 4083. 50. 19(Q♠️,7♥️,Q♣️,J♦️,K♦️) - 18(A♠️,7♣️)
 4084.  
 4085. Статистика 21, [17.02.19 06:39]
 4086. 51. 21(8♥️,Q♠️,Q♦️,7♠️) - 24(Q♣️,9♥️,K♥️,8♦️)
 4087.  
 4088. Статистика 21, [17.02.19 06:41]
 4089. 52. 19(10♠️,7♥️,J♥️) - 26(K♠️,K♦️,8♦️,10♦️)
 4090.  
 4091. Статистика 21, [17.02.19 06:43]
 4092. 53. 18(8♦️,10♠️) - 23(J♣️,6♥️,6♣️,9♠️)
 4093.  
 4094. Статистика 21, [17.02.19 06:45]
 4095. 54. 24(Q♦️,A♥️,10♣️) - 18(7♦️,A♣️)
 4096.  
 4097. Статистика 21, [17.02.19 06:47]
 4098. 55. 24(Q♦️,J♥️,J♦️,6♣️,Q♣️,J♠️,6♠️) - 19(9♦️,10♦️)
 4099.  
 4100. Статистика 21, [17.02.19 06:49]
 4101. 56. 19(Q♠️,J♠️,6♣️,K♦️,K♠️) - 23(K♣️,A♥️,8♣️)
 4102.  
 4103. Статистика 21, [17.02.19 06:51]
 4104. 57. 22(J♠️,6♠️,Q♦️,Q♣️,8♣️) - 15(9♠️,6♦️)
 4105.  
 4106. Статистика 21, [17.02.19 06:53]
 4107. 58. 21(6♥️,6♦️,J♠️,7♥️) - 23(K♠️,8♣️,A♦️)
 4108.  
 4109. Статистика 21, [17.02.19 06:55]
 4110. 59. 21(10♦️,A♠️) - 19(A♥️,8♠️)
 4111.  
 4112. Статистика 21, [17.02.19 06:57]
 4113. 60. 22(K♥️,8♣️,10♠️) - 14(Q♥️,A♠️)
 4114.  
 4115. Статистика 21, [17.02.19 06:59]
 4116. 61. 17(10♣️,K♦️,Q♦️) - 24(10♠️,Q♥️,A♦️)
 4117.  
 4118. Статистика 21, [17.02.19 07:01]
 4119. 62. 23(6♦️,9♣️,8♠️) - 14(10♣️,K♦️)
 4120.  
 4121. Статистика 21, [17.02.19 07:03]
 4122. 63. 20(7♠️,10♦️,Q♦️) - 17(10♥️,7♣️)
 4123.  
 4124. Статистика 21, [17.02.19 07:05]
 4125. 64. 25(Q♠️,A♥️,A♠️) - 12(K♠️,8♥️)
 4126.  
 4127. Статистика 21, [17.02.19 07:06]
 4128. 25 вряд 😱😱😱
 4129. @bets_21
 4130.  
 4131. Статистика 21, [17.02.19 07:07]
 4132. 65. 20(7♠️,J♣️,Q♥️,8♥️) - 18(J♠️,6♦️,10♦️)
 4133.  
 4134. Статистика 21, [17.02.19 07:09]
 4135. 66. 20(6♣️,6♥️,8♥️) - 23(10♦️,J♠️,Q♠️,8♠️)
 4136.  
 4137. Статистика 21, [17.02.19 07:11]
 4138. 67. 20(A♠️,9♦️) - 23(Q♠️,A♦️,J♥️,7♥️)
 4139.  
 4140. Статистика 21, [17.02.19 07:13]
 4141. 68. 27(7♣️,9♣️,A♦️) - 10(Q♦️,7♥️)
 4142.  
 4143. Статистика 21, [17.02.19 07:15]
 4144. 69. 28(8♦️,J♦️,Q♣️,K♣️,A♥️) - 17(10♠️,7♣️)
 4145.  
 4146. Статистика 21, [17.02.19 07:17]
 4147. 70. 13(Q♠️,6♦️,K♦️) - 16(10♠️,6♥️)
 4148.  
 4149. Статистика 21, [17.02.19 07:29]
 4150. Технические работы на сервере
 4151.  
 4152. Статистика 21, [17.02.19 07:33]
 4153. 77. 20(10♦️,10♠️) - 24(9♣️,7♠️,8♦️)
 4154.  
 4155. Статистика 21, [17.02.19 07:33]
 4156. 78. 24(6♣️,A♠️,7♦️) - 15(K♥️,A♣️)
 4157.  
 4158. Статистика 21, [17.02.19 07:35]
 4159. 79. 25(Q♦️,J♠️,J♥️,7♦️,A♣️) - 18(8♠️,10♠️)
 4160.  
 4161. Статистика 21, [17.02.19 07:37]
 4162. 80. 20(K♦️,6♦️,7♦️,Q♥️) - 18(8♠️,10♥️)
 4163.  
 4164. Статистика 21, [17.02.19 07:39]
 4165. 81. 18(8♣️,K♣️,J♠️,K♦️) - 17(7♦️,J♣️,J♦️,6♥️)
 4166.  
 4167. Статистика 21, [17.02.19 07:41]
 4168. 82. 21(K♣️,7♠️,10♠️) - 20(Q♠️,6♦️,A♦️)
 4169.  
 4170. Статистика 21, [17.02.19 07:43]
 4171. 83. 20(A♥️,6♥️,Q♥️) - 20(7♣️,K♦️,9♣️)
 4172.  
 4173. Статистика 21, [17.02.19 07:45]
 4174. 84. 22(10♣️,K♠️,8♥️) - 7(K♦️,Q♣️)
 4175.  
 4176. Статистика 21, [17.02.19 07:47]
 4177. 85. 21(K♦️,K♥️,6♥️,7♦️) - 17(8♣️,6♠️,Q♥️)
 4178.  
 4179. Статистика 21, [17.02.19 07:49]
 4180. 86. 23(Q♠️,A♣️,9♦️) - 9(J♦️,7♠️)
 4181.  
 4182. Статистика 21, [17.02.19 07:51]
 4183. 87. 17(7♠️,8♥️,J♦️) - 18(6♥️,8♠️,K♥️)
 4184.  
 4185. Статистика 21, [17.02.19 07:53]
 4186. 88. 21(6♦️,6♠️,9♥️) - 25(Q♥️,8♣️,K♠️,10♠️)
 4187.  
 4188. Статистика 21, [17.02.19 07:55]
 4189. 89. 19(8♠️,A♠️) - 17(6♦️,K♦️,7♦️)
 4190.  
 4191. Статистика 21, [17.02.19 07:57]
 4192. 90. 18(J♠️,9♠️,7♦️) - 17(10♦️,7♣️)
 4193.  
 4194. Статистика 21, [17.02.19 11:33]
 4195. 78. 26(8♣️,7♠️,A♣️) - 16(7♥️,9♥️)
 4196.  

Share with your friends:

Print