SaveText.Ru

iqbotmaster code
 1. from selenium import webdriver
 2. from selenium.webdriver import Chrome
 3. from selenium.webdriver.chrome.options import Options
 4. from selenium.webdriver.common.keys import Keys
 5. from time import sleep, ctime
 6. import configparser
 7. import os
 8.  
 9. print("-----------------------------------------nДобро пожаловать в IQBotMaster v1.0nГруппа программы: https://vk.com/vkcoin2048 nРазработчик: https://vk.com/oleg_kapranov nREADME.txt ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРОЧТЕНИЮ!n -----------------------------------------")
 10. homepath = os.getenv('USERPROFILE')
 11. file_name = os.path.normpath(homepath + '/Documents/IQBotMaster/data.ini')
 12. folder_path = os.path.normpath(homepath + '/Documents/IQBotMaster')
 13. log_name = os.path.normpath(homepath + '/Documents/IQBotMaster/chromedriver.log')
 14. try:
 15.         check = open(file_name)
 16.         check.close()
 17.         fexist = 1
 18. except FileNotFoundError:
 19.         fexist = 0
 20.  
 21. if fexist == 1:
 22.         ini = configparser.configparser()
 23.         ini.read(file_name)
 24.         getlogin = ini.get('data', 'login')
 25.         getpassword = ini.get('data', 'pass')
 26.         getpath = ini.get('data', 'path')
 27. else:
 28.         if not os.path.exists(folder_path):
 29.                 os.makedirs(folder_path)
 30.         create = open(file_name, 'w')
 31.         create.write('[data]nlogin=-1npass=-1npath=-1')
 32.         create.close()
 33.         ini = configparser.configparser()
 34.         ini.read(file_name)
 35.         getlogin = -1
 36.         getpassword = -1
 37.         getpath = -1
 38.        
 39. if getpath != '-1':
 40.         print('Использовать сохраненный путь до chromedriver.exe?(да/нет): ', end='')
 41.         answer = input()
 42.         if answer.lower() == 'да':
 43.                 path = getpath
 44.         elif answer.lower() == 'нет':
 45.                 print('Введите новый путь до chromedriver.exe: ', end='')
 46.                 path = input()
 47.                 print('Сохранить введеный путь до chromedriver.exe?(да/нет): ', end='')
 48.                 answer = input()
 49.                 if answer.lower() == 'да':
 50.                         ini.set('data', 'path', path)
 51.                 elif answer.lower() == 'нет':
 52.                         ini.set('data', 'path', '-1')
 53.                 else:
 54.                         print('Не обнаружено ответа (да/нет). Завершение...')
 55.                         os.system('pause')
 56.                         raise systemexit
 57.         else:
 58.                 print('Не обнаружено ответа (да/нет). Завершение...')
 59.                 os.system('pause')
 60.                 raise systemexit
 61. else:
 62.         print('Введите путь до chromedriver.exe: ', end='')
 63.         path = input()
 64.         print('Сохранить введеный путь до chromedriver.exe?(да/нет): ', end='')
 65.         answer = input()
 66.         if answer.lower() == 'да':
 67.                 ini.set('data', 'path', path)
 68.         elif answer.lower() == 'нет':
 69.                 ini.set('data', 'path', '-1')
 70.         else:
 71.                 print('Не обнаружено ответа (да/нет). Завершение...')
 72.                 os.system('pause')
 73.                 raise systemexit
 74.  
 75. if getlogin != '-1':
 76.         print('Использовать сохраненный логин/пароль?(да/нет): ', end='')
 77.         answer = input()
 78.         if answer.lower() == 'да':
 79.                 login = getlogin
 80.                 password = getpassword
 81.         elif answer.lower() == 'нет':
 82.                 print('Введите новый логин: ', end='')
 83.                 login = input()
 84.                 print('Введите новый пароль: ', end='')
 85.                 password = input()
 86.                 print('Сохранить введеные логин/пароль?(да/нет): ', end='')
 87.                 answer = input()
 88.                 if answer.lower() == 'да':
 89.                         ini.set('data', 'login', login)
 90.                         ini.set('data', 'pass', password)
 91.                 elif answer.lower() == 'нет':
 92.                         ini.set('data', 'login', '-1')
 93.                         ini.set('data', 'pass', '-1')
 94.                 else:
 95.                         print('Не обнаружено ответа (да/нет). Завершение...')
 96.                         os.system('pause')
 97.                         raise systemexit
 98.         else:
 99.                 print('Не обнаружено ответа (да/нет). Завершение...')
 100.                 os.system('pause')
 101.                 raise systemexit
 102. else:
 103.         print('Введите логин: ', end='')
 104.         login = input()
 105.         print('Введите пароль: ', end='')
 106.         password = input()
 107.         print('Сохранить введеные логин/пароль?(да/нет): ', end='')
 108.         answer = input()
 109.         if answer.lower() == 'да':
 110.                 ini.set('data', 'login', login)
 111.                 ini.set('data', 'pass', password)
 112.         elif answer.lower() == 'нет':
 113.                 ini.set('data', 'login', '-1')
 114.                 ini.set('data', 'pass', '-1')
 115.         else:
 116.                 print('Не обнаружено ответа (да/нет). Завершение...')
 117.                 os.system('pause')
 118.                 raise systemexit
 119.                
 120. with open(file_name, "w") as config_file:
 121.         ini.write(config_file)
 122.        
 123. print('Введите желаемую ставку VK Coin(мин. 5000, макс. 1000000): ', end='')
 124. try:
 125.         bet = int(input())
 126. except:
 127.         bet = -1
 128. if bet < 5000 and bet > 1000000:
 129.         print('Неверный формат. Завершение...')
 130.         os.system('pause')
 131.         raise systemexit
 132.  
 133. print('Введите желаемое количество верных ответов: ', end='')
 134. try:
 135.         answCount = int(input())
 136. except:
 137.         answCount = -1
 138. if answCount <= 0:
 139.         print('Неверный формат. Завершение...')
 140.         os.system('pause')
 141.         raise systemexit
 142.        
 143. print('Введите желаемое количество повторов: ', end='')
 144. try:
 145.         makeCount = int(input())
 146. except:
 147.         makeCount = -1
 148. if makeCount <= 0:
 149.         print('Неверный формат. Завершение...')
 150.         os.system('pause')
 151.         raise systemexit
 152.  
 153. print('Начинаю работу...')
 154. print('Захожу на https://www.vk.com')
 155. browser = Chrome(path, service_log_path=log_name)
 156. print("nОкрыл браузер. Не мешайте мне выполнять действия, иначе выдам ошибку!!nКомпьютером можете продолжать пользоваться.n")
 157. browser.get('https://www.vk.com')
 158.  
 159. print('Ввожу логин...')
 160. login_form = browser.find_element_by_id('index_email')
 161. login_form.send_keys(login)
 162.  
 163. print('Ввожу пароль...')
 164. pass_form = browser.find_element_by_id('index_pass')
 165. pass_form.send_keys(password)
 166.  
 167. print('Вхожу...')
 168. browser.find_element_by_id('index_login_button').click()
 169.  
 170. sleep(5)
 171. print('Захожу в сообщения...')
 172. browser.find_element_by_id('l_msg').click()
 173.  
 174. sleep(5)
 175. print('Выбираю диалог с IQ Bot...')
 176. browser.find_element_by_class_name('_im_dialog_-181604561').click()
 177.  
 178. now = 0
 179. while now < makeCount:
 180.         sleep(5)
 181.         print('Нажимаю кнопку Начать...')
 182.         browser.find_element_by_class_name('Button--positive').click()
 183.  
 184.         sleep(5)
 185.         print('Нажимаю кнопку С ботом...')
 186.         browser.find_element_by_class_name('Button--secondary').click()
 187.  
 188.         sleep(5)
 189.         print('Перехожу по ссылке VK Coin...')
 190.         links = browser.find_elements_by_partial_link_text("vk.com/coin")
 191.         linkscount = len(links)
 192.         links[linkscount-1].click()
 193.  
 194.         sleep(5)
 195.         print('Перечисляю VK Coin...')
 196.         browser.switch_to.window(browser.window_handles[now+1])
 197.         browser.switch_to.frame("fXD")
 198.         count_form = browser.find_element_by_class_name('Input__el')
 199.         count_form.send_keys(Keys.BACK_SPACE * 4 + str(bet))
 200.         browser.find_element_by_class_name('Button__in').click()
 201.  
 202.         sleep(5)
 203.         print('Возвращаюсь во вкладку с диалогом...')
 204.         browser.switch_to.window(browser.window_handles[0])
 205.  
 206.         sleep(5)
 207.         print('Нажимаю кнопку Готов...')
 208.         browser.find_element_by_class_name('Button--positive').click()
 209.  
 210.         c = 0
 211.         while c < answCount:
 212.                 print('Отвечаю на '+str(c+1)+' вопрос...')
 213.                 sleep(5)
 214.                 msg = browser.find_elements_by_class_name("im-mess--text")
 215.                 msgcount = len(msg)
 216.                 text = msg[msgcount-1].text
 217.  
 218.                 try:
 219.                         f_1 = int(text[14])
 220.                         f_2 = int(text[15])
 221.                         f_ok = 1
 222.                 except:
 223.                         f_ok = 0
 224.                        
 225.                 if f_ok == 1:
 226.                         f = int(str(f_1) + str(f_2))
 227.                         do = text[17]
 228.                         try:
 229.                                 s_1 = int(text[19])
 230.                                 s_2 = int(text[20])
 231.                                 s_ok = 1
 232.                         except:
 233.                                 s_ok = 0
 234.                         if s_ok == 1:
 235.                                 s = int(str(s_1) + str(s_2))
 236.                         else:
 237.                                 s = s_1
 238.                 else:
 239.                         f = f_1
 240.                         do = text[16]
 241.                         try:
 242.                                 s_1 = int(text[18])
 243.                                 s_2 = int(text[19])
 244.                                 s_ok = 1
 245.                         except:
 246.                                 s_ok = 0
 247.                         if s_ok == 1:
 248.                                 s = int(str(s_1) + str(s_2))
 249.                         else:
 250.                                 s = s_1
 251.                                
 252.                 if do == "+":
 253.                         num = f + s
 254.                 elif do == "-":
 255.                         num = f - s
 256.                 elif do == "*":
 257.                         num = f * s
 258.                 else:
 259.                         print(do)
 260.                        
 261.                 chat_form = browser.find_element_by_id('im_editable0')
 262.                 chat_form.send_keys(str(num))
 263.                 chat_form.send_keys(Keys.ENTER)
 264.                 c += 1
 265.                
 266.         sleep(5)
 267.         print('Отправляю неправильное число для завершения...')
 268.         chat_form = browser.find_element_by_id('im_editable0')
 269.         chat_form.send_keys('1')
 270.         chat_form.send_keys(Keys.ENTER)
 271.         now += 1
 272.         sleep(10)
 273.         chat_form = browser.find_element_by_id('im_editable0')
 274.         chat_form.send_keys('2')
 275.         chat_form.send_keys(Keys.ENTER)
 276.        
 277. print('Закончил работу. Перезапустите программу для повтора.')
 278. browser.close()

Share with your friends:

Print