SaveText.Ru

Без имени
 1. #include"stdio.h"
 2. int y;
 3. int d;
 4. int a;
 5. int function(int a,int y) {
 6.     if (a>1000)
 7.         (y = 30000);
 8.     else if (a<-1000)
 9.         (y = -30000);
 10.     else y = (25*a+5000);
 11.     printf(" %d n", y);
 12. }
 13.  
 14. int main(void) {
 15.     a = 1001;
 16.  d=function(a,y);
 17.     return 0;
 18.  
 19.  
 20. #include"stdio.h"
 21. int y;
 22. int d;
 23. int k;
 24. int z;
 25. int function(int k,int y) /*функция расчета значения по х*/
 26. {    if (k>1000)
 27.         (y = 30000);
 28.     else if (k<-1000)
 29.         (y = -20000);
 30.     else y = (25*k+5000);
 31.     printf(" %d n", y);
 32. }
 33. int main(void) {
 34.     int a=-600; /*минимальная координата по х*/
 35. int b=2000; /*максимальная координата по х*/
 36. int n=5; /*задание количества шагов*/
 37. int z=0;
 38. int c=(b-a)/(n-1);
 39. int k=a;
 40. int j[5];
 41. for(z;z<n;z++){
 42.     j[z]=k;
 43.     printf("%d ", j[z]);
 44.     d=function(k,y);
 45.     k+=c;
 46. }
 47.  

Share with your friends:

Print