SaveText.Ru

Untitled
  1. dùng via khu vực đông nam á(indo,thailand,philip,...) xmdt ( tối nhất là log về tự xmdt 24h về là bền nhất,..) ,nhận bm ngâm ít nhất 2 ngay cho quen ip máy
  2. -giữa các thao tác cách nhau vài phút ( add thẻ xong, vài phút sau mới tạo tài khoản, tạo xong lúc sau mới lên camp,..)
  3. -lên camp thì xuất excel 1 camp cũ, up file camp đó lên bm sau khi tạo tài khoản
  4. -up xong vào sửa camp(thao tác thật chậm , chỉnh sửa chậm lần lượt từng mực, chỉnh sửa xong 1 lúc mới đăng. (chú ý: để quốc gia của via + việt nam )
  5. -sau khi đăng thì chờ camp xanh , hoạt động 1 lúc thì vào cài đặt trang quốc gia hiển thị là việt nam.
  6. lưu ý: không để nợ những ngưỡng đầu, lên camp bàng wifi 3g điện thoại là tốt nhất
  7. nên chọn hình ảnh đúng tỉ lệ ảnh trên giao diện facebook , chất lượng ảnh tốt, content hạn chế quá dài

Share with your friends:

Print