SaveText.Ru

Untitled
 1. Camp 1 - mắt kính live
 2. https://fb.watch/1Mu7lFQWz2/
 3. 23-51 nam
 4. Bảng tin di động
 5. X nhóm
 6. 100m/ ngày
 7.  
 8. Camp 2 : bastrick
 9. https://fb.watch/1MuHkCg48M/
 10. Nam 23-49
 11. 100m/ ngày
 12. Để bảng tin di động
 13. X nhóm
 14.  
 15. Camp 3 : shop mắt kính
 16. https://fb.watch/1MuQARshP3/
 17. Nam 23-51
 18. 100m/ ngày ( set hằng ngày đừng set trọn đời )
 19. Bảng tin di động
 20. X nhóm
 21.  
 22. camp 4 : Deadly
 23. https://www.facebook.com/deadlyduo1/posts/10159283237637150
 24. nam 23-50
 25. 100m/ ngày ( set hằng ngày đừng set trọn đời )
 26. bảng tin di động
 27. x nhóm
 28.  
 29. camp 5 : shop mắt kính 2
 30. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1696538657181677&id=711596312342588
 31. nam 23-51
 32. 100m/ ngày ( set hằng ngày đừng set trọn đời )
 33. bảng tin di động
 34. x nhóm
 35.  
 36. camp 6 : duy quang 1
 37. https://www.facebook.com/100578354974588/videos/736437956913130
 38.  Nam 18 đến 45t
 39. 100m
 40.  
 41. camp 7 : duy quang 2
 42. https://www.facebook.com/1586922214785390/videos/985986051902343
 43. Nam nữ 18 đến 40tuổi
 44. 100m
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Share with your friends:

Print