SaveText.Ru

Untitled
 1.  
 2. Bài 1:
 3. https://www.facebook.com//213150460032608
 4. (Page Nệm Thắng Lợi - Chất lượng, uy tín và an tâm)
 5.  
 6. Bài 2:
 7. https://www.facebook.com/congtytnhhthangloi/posts/210619880290751
 8. (Page Nệm Thắng Lợi Chính Hãng)
 9.  
 10. -----
 11. - Target: 23 - 64. Việt Nam, loại trừ: HCM.
 12. - Vị trí quảng cáo: chỉ để newfeed và messenger. Còn lại bỏ hết.
 13. - Budget: 5 - 5tr6/ngày/bài (Bác cứ chạy hết 10 camp 25$/bài là oke)
 14.  

Share with your friends:

Print