SaveText.Ru

the bandit capper 777112
 1. Статистика 21, [22.03.19 09:34]
 2. 19. 20(A♥️,9♥️) - 20(10♦️,Q♥️,7♠️) #X
 3.  
 4. Статистика 21, [22.03.19 09:36]
 5. 20. 19(8♣️,A♠️) - 24(Q♠️,10♣️,Q♣️,8♦️)
 6.  
 7. Статистика 21, [22.03.19 09:38]
 8. 21. 21(J♥️,6♣️,Q♥️,10♦️) - 19(10♥️,9♥️)
 9.  
 10. Статистика 21, [22.03.19 09:40]
 11. 22. 19(9♦️,10♠️) - 26(Q♣️,Q♥️,7♣️,Q♠️,10♦️)
 12.  
 13. Статистика 21, [22.03.19 09:42]
 14. 23. 23(8♥️,K♠️,A♦️) - 13(A♠️,J♠️)
 15.  
 16. Статистика 21, [22.03.19 09:44]
 17. 24. 24(7♠️,K♥️,J♠️,A♠️) - 18(8♠️,10♠️)
 18.  
 19. Статистика 21, [22.03.19 09:46]
 20. 25. 21(9♣️,Q♥️,9♠️) - 26(A♦️,K♥️,A♥️)
 21.  
 22. Статистика 21, [22.03.19 09:48]
 23. 26. 21(K♥️,10♦️,7♥️) - 20(7♦️,9♣️,K♦️)
 24.  
 25. Статистика 21, [22.03.19 09:50]
 26. 27. 20(A♣️,J♠️,7♣️) - 27(Q♠️,J♣️,9♣️,J♦️,A♦️)
 27.  
 28. Статистика 21, [22.03.19 09:52]
 29. 28. 19(Q♦️,10♥️,J♦️,K♦️) - 23(Q♥️,9♦️,J♣️,9♥️)
 30.  
 31. Статистика 21, [22.03.19 09:54]
 32. 29. 19(K♥️,K♦️,K♠️,7♠️) - 17(6♣️,A♥️)
 33.  
 34. Статистика 21, [22.03.19 09:56]
 35. 30. 20(6♦️,A♠️,Q♥️) - 18(9♣️,9♠️)
 36.  
 37. Статистика 21, [22.03.19 09:58]
 38. 31. 17(7♠️,10♦️) - 24(10♠️,6♣️,8♣️)
 39.  
 40. Статистика 21, [22.03.19 10:00]
 41. 32. 20(10♣️,6♥️,K♦️) - 24(7♥️,9♣️,8♥️)
 42.  
 43. Статистика 21, [22.03.19 10:02]
 44. 33. 25(A♣️,K♦️,Q♠️,7♠️) - 20(9♣️,A♥️)
 45.  
 46. Статистика 21, [22.03.19 10:04]
 47. 34. 17(6♥️,A♠️) - 17(J♥️,K♠️,A♦️) #X
 48.  
 49. Статистика 21, [22.03.19 10:06]
 50. 35. 23(Q♣️,A♠️,9♠️) - 11(K♦️,7♥️)
 51.  
 52. Статистика 21, [22.03.19 10:08]
 53. 36. 28(9♦️,8♣️,A♥️) - 9(7♦️,J♠️)
 54.  
 55. Статистика 21, [22.03.19 10:10]
 56. 37. 20(6♦️,Q♦️,A♦️) - 24(J♦️,K♣️,10♣️,8♦️)
 57.  
 58. Статистика 21, [22.03.19 10:12]
 59. 38. 24(6♠️,K♦️,K♠️,10♠️) - 9(7♠️,J♦️)
 60.  
 61. Статистика 21, [22.03.19 10:14]
 62. 39. 20(A♦️,7♦️,J♥️) - 20(10♥️,10♣️) #X
 63.  
 64. Статистика 21, [22.03.19 10:16]
 65. 40. 19(Q♥️,9♠️,7♦️) - 18(8♦️,10♣️)
 66.  
 67. Статистика 21, [22.03.19 10:18]
 68. 41. 21(9♣️,6♥️,6♣️) - 19(J♥️,7♦️,10♥️)
 69.  
 70. Статистика 21, [22.03.19 10:20]
 71. 42. 22(7♠️,Q♠️,J♦️,J♥️,8♥️) - 15(A♣️,K♦️)
 72.  
 73. Статистика 21, [22.03.19 10:22]
 74. 43. 20(7♠️,J♣️,A♠️) - 20(10♠️,K♥️,6♦️) #X
 75.  
 76. Статистика 21, [22.03.19 10:24]
 77. 44. 22(6♥️,10♣️,6♣️) - 7(Q♠️,K♥️)
 78.  
 79. Статистика 21, [22.03.19 10:26]
 80. 45. 18(J♣️,10♠️,6♥️) - 19(K♥️,J♠️,7♣️,6♣️)
 81.  
 82. Статистика 21, [22.03.19 10:28]
 83. 46. 20(K♦️,10♠️,Q♣️,Q♦️) - 17(7♦️,10♦️)
 84.  
 85. Статистика 21, [22.03.19 10:30]
 86. 47. 17(6♦️,K♥️,7♦️) - 24(9♠️,K♦️,Q♠️,8♦️)
 87.  
 88. Статистика 21, [22.03.19 10:32]
 89. 48. 17(A♦️,J♣️,K♠️) - 26(J♠️,8♥️,Q♠️,Q♥️,10♦️)
 90.  
 91. Статистика 21, [22.03.19 10:34]
 92. 49. 21(A♦️,A♥️) - 15(7♦️,8♥️) #G #R
 93.  
 94. Статистика 21, [22.03.19 10:36]
 95. 50. 23(K♦️,Q♠️,9♠️,7♦️) - 12(6♣️,6♠️)
 96.  
 97. Статистика 21, [22.03.19 10:38]
 98. 51. 21(A♦️,A♥️) - 18(10♣️,8♥️) #G #R
 99.  
 100. Статистика 21, [22.03.19 10:40]
 101. 52. 20(Q♥️,6♣️,J♠️,9♦️) - 18(10♥️,8♣️)
 102.  
 103. Статистика 21, [22.03.19 10:42]
 104. 53. 25(10♦️,K♥️,A♣️) - 13(6♥️,7♣️)
 105.  
 106. Статистика 21, [22.03.19 10:44]
 107. 54. 23(10♥️,J♥️,A♦️) - 12(9♠️,Q♠️)
 108.  
 109. Статистика 21, [22.03.19 10:46]
 110. 55. 19(K♦️,K♥️,Q♥️,J♠️,6♠️) - 24(7♠️,9♥️,8♥️)
 111.  
 112. Статистика 21, [22.03.19 10:48]
 113. 56. 20(10♥️,J♥️,8♥️) - 19(7♠️,8♠️,K♣️)
 114.  
 115. Статистика 21, [22.03.19 10:50]
 116. 57. 18(K♦️,6♥️,8♣️) - 22(10♠️,K♥️,8♥️)
 117.  
 118. Статистика 21, [22.03.19 10:52]
 119. 58. 25(7♣️,9♥️,9♦️) - 12(10♣️,J♠️)
 120.  
 121. Статистика 21, [22.03.19 10:54]
 122. 59. 19(8♣️,9♥️,J♥️) - 19(7♣️,6♠️,6♥️) #X
 123.  
 124. Статистика 21, [22.03.19 10:56]
 125. 60. 18(8♠️,10♣️) - 23(9♣️,7♣️,7♠️)
 126.  
 127. Статистика 21, [22.03.19 10:58]
 128. 61. 18(8♣️,10♣️) - 17(6♣️,A♦️) #R
 129.  
 130. Статистика 21, [22.03.19 11:00]
 131. 62. 18(A♦️,7♥️) - 23(K♥️,J♣️,9♥️,8♦️)
 132.  
 133. Статистика 21, [22.03.19 11:02]
 134. 63. 24(A♣️,J♠️,A♠️) - 7(K♣️,Q♠️)
 135.  
 136. Статистика 21, [22.03.19 11:04]
 137. 64. 25(9♣️,7♣️,9♦️) - 9(J♠️,7♠️)
 138.  
 139. Статистика 21, [22.03.19 11:06]
 140. 65. 21(A♠️,10♥️) - 12(10♦️,J♣️) #R
 141.  
 142. Статистика 21, [22.03.19 11:08]
 143. 66. 28(10♥️,7♠️,A♣️) - 19(A♠️,8♠️)
 144.  
 145. Статистика 21, [22.03.19 11:10]
 146. 67. 22(J♥️,9♥️,A♣️) - 9(Q♠️,6♣️)
 147.  
 148. Статистика 21, [22.03.19 11:12]
 149. 68. 21(7♠️,10♠️,K♥️) - 20(Q♣️,9♦️,8♥️)
 150.  
 151. Статистика 21, [22.03.19 11:14]
 152. 69. 23(Q♥️,A♥️,9♣️) - 8(6♠️,J♣️)
 153.  
 154. Статистика 21, [22.03.19 11:16]
 155. 70. 21(K♥️,6♠️,A♥️) - 17(8♥️,7♠️,J♠️)
 156.  
 157. Статистика 21, [22.03.19 11:18]
 158. 71. 17(K♣️,Q♠️,7♦️,Q♦️) - 23(8♠️,K♠️,A♠️)
 159.  
 160. Статистика 21, [22.03.19 11:20]
 161. 72. 22(Q♦️,J♣️,A♠️,6♣️) - 14(A♣️,Q♠️)
 162.  
 163. Статистика 21, [22.03.19 11:22]
 164. 73. 22(Q♠️,Q♣️,8♠️,8♥️) - 17(7♣️,10♣️)
 165.  
 166. Статистика 21, [22.03.19 11:24]
 167. 74. 20(7♣️,10♠️,Q♦️) - 21(10♦️,J♠️,9♦️)
 168.  
 169. Статистика 21, [22.03.19 11:26]
 170. 75. 21(8♥️,J♠️,A♥️) - 22(9♥️,6♦️,7♣️)
 171.  
 172. Статистика 21, [22.03.19 11:28]
 173. 76. 18(7♦️,A♣️) - 19(Q♠️,Q♥️,Q♣️,10♦️)
 174.  
 175. Статистика 21, [22.03.19 11:30]
 176. 77. 18(K♦️,10♠️,K♥️) - 24(Q♥️,9♦️,J♥️,10♣️)
 177.  
 178. Статистика 21, [22.03.19 11:32]
 179. 78. 19(A♥️,8♥️) - 20(K♦️,7♠️,9♠️)
 180.  
 181. Статистика 21, [22.03.19 11:34]
 182. 79. 16(10♥️,6♥️) - 21(A♠️,10♦️) #R
 183.  
 184. Статистика 21, [22.03.19 11:36]
 185. 80. 23(J♣️,K♠️,8♠️,9♦️) - 14(8♥️,6♦️)
 186.  
 187. Статистика 21, [22.03.19 11:38]
 188. 81. 21(A♦️,10♣️) - 12(6♣️,6♥️) #R
 189.  
 190. Статистика 21, [22.03.19 11:40]
 191. 82. 23(J♣️,6♠️,8♥️,7♣️) - 13(7♠️,6♦️)
 192.  
 193. Статистика 21, [22.03.19 11:42]
 194. 83. 21(6♦️,K♣️,A♥️) - 22(10♠️,K♦️,8♣️)
 195.  
 196. Статистика 21, [22.03.19 11:44]
 197. 84. 21(Q♠️,9♠️,9♣️) - 17(J♦️,9♦️,6♥️)
 198.  
 199. Статистика 21, [22.03.19 11:46]
 200. 85. 17(6♣️,A♠️) - 18(J♦️,J♠️,A♥️,Q♠️)
 201.  
 202. Статистика 21, [22.03.19 11:48]
 203. 86. 22(Q♠️,J♥️,9♣️,8♣️) - 12(Q♣️,9♦️)
 204.  
 205. Статистика 21, [22.03.19 11:50]
 206. 87. 19(9♣️,10♣️) - 20(9♠️,J♦️,9♥️)
 207.  
 208. Статистика 21, [22.03.19 11:52]
 209. 88. 24(A♠️,Q♣️,10♦️) - 7(K♠️,Q♥️)
 210.  
 211. Статистика 21, [22.03.19 11:54]
 212. 89. 18(8♣️,K♦️,6♦️) - 20(Q♦️,9♦️,8♦️)
 213.  
 214. Статистика 21, [22.03.19 11:56]
 215. 90. 18(J♣️,10♦️,6♦️) - 18(9♥️,Q♣️,6♥️) #X
 216.  
 217. Статистика 21, [22.03.19 11:58]
 218. 91. 22(6♥️,J♦️,7♦️,7♠️) - 16(8♦️,8♥️)
 219.  
 220. Статистика 21, [22.03.19 12:00]
 221. 92. 25(J♦️,Q♣️,9♥️,A♣️) - 15(9♠️,6♠️)
 222.  
 223. Статистика 21, [22.03.19 12:02]
 224. 93. 18(8♥️,6♣️,K♠️) - 19(6♦️,Q♦️,10♠️)
 225.  
 226. Статистика 21, [22.03.19 12:04]
 227. 94. 23(8♥️,9♦️,6♣️) - 20(10♥️,10♠️)
 228.  
 229. Статистика 21, [22.03.19 12:06]
 230. 95. 26(J♣️,6♣️,K♣️,K♥️,10♥️) - 5(Q♦️,J♥️)
 231.  
 232. Статистика 21, [22.03.19 12:08]
 233. 96. 29(7♠️,A♥️,A♦️) - 11(J♥️,9♣️)
 234.  
 235. Статистика 21, [22.03.19 12:10]
 236. 97. 19(J♦️,J♣️,9♣️,6♣️) - 17(8♦️,9♥️)
 237.  
 238. Статистика 21, [22.03.19 12:12]
 239. 98. 20(A♠️,Q♦️,6♥️) - 24(7♥️,J♠️,7♦️,8♦️)
 240.  
 241. Статистика 21, [22.03.19 12:14]
 242. 99. 21(A♦️,K♣️,6♠️) - 24(6♣️,8♦️,10♥️)
 243.  
 244. Статистика 21, [22.03.19 12:16]
 245. 100. 25(6♠️,Q♦️,8♠️,8♥️) - 13(6♥️,7♣️)
 246.  
 247. Статистика 21, [22.03.19 12:18]
 248. 101. 26(7♦️,8♥️,A♦️) - 14(8♠️,6♦️)
 249.  
 250. Статистика 21, [22.03.19 12:20]
 251. 102. 28(10♣️,7♠️,A♦️) - 19(9♣️,10♦️)
 252.  
 253. Статистика 21, [22.03.19 12:22]
 254. 103. 18(7♣️,A♣️) - 25(7♦️,Q♥️,6♣️,9♥️)
 255.  
 256. Статистика 21, [22.03.19 12:24]
 257. 104. 21(9♠️,K♠️,8♣️) - 20(9♥️,A♥️)
 258.  
 259. Статистика 21, [22.03.19 12:26]
 260. 105. 20(Q♠️,J♠️,8♠️,J♣️,Q♥️,J♦️) - 19(10♣️,9♣️)
 261.  
 262. Статистика 21, [22.03.19 12:28]
 263. 106. 26(K♦️,Q♣️,8♣️,A♥️) - 14(7♦️,7♠️)
 264.  
 265. Статистика 21, [22.03.19 12:30]
 266. 107. 21(6♥️,K♦️,A♠️) - 17(8♣️,6♠️,Q♣️)
 267.  
 268. Статистика 21, [22.03.19 12:32]
 269. 108. 21(K♦️,A♣️,6♣️) - 24(10♥️,Q♠️,A♥️)
 270.  
 271. Статистика 21, [22.03.19 12:34]
 272. 109. 25(K♥️,8♦️,Q♣️,10♦️) - 18(A♦️,7♠️)
 273.  
 274. Статистика 21, [22.03.19 12:36]
 275. 110. 22(10♦️,6♦️,6♥️) - 12(K♠️,8♣️)
 276.  
 277. Статистика 21, [22.03.19 12:38]
 278. 111. 28(J♥️,Q♠️,Q♥️,9♥️,A♣️) - 18(10♦️,8♠️)
 279.  
 280. Статистика 21, [22.03.19 12:40]
 281. 112. 18(8♥️,10♥️) - 21(K♣️,6♦️,A♣️)
 282.  
 283. Статистика 21, [22.03.19 12:42]
 284. 113. 19(A♣️,J♦️,6♦️) - 17(Q♥️,7♠️,Q♣️,K♥️)
 285.  
 286. Статистика 21, [22.03.19 12:44]
 287. 114. 28(K♣️,Q♠️,6♥️,K♠️,A♦️) - 9(6♣️,Q♥️)
 288.  
 289. Статистика 21, [22.03.19 12:46]
 290. 115. 19(10♣️,9♠️) - 23(J♦️,Q♥️,8♦️,10♥️)
 291.  
 292. Статистика 21, [22.03.19 12:48]
 293. 116. 19(K♠️,8♠️,7♦️) - 18(7♣️,J♠️,9♦️)
 294.  
 295. Статистика 21, [22.03.19 12:50]
 296. 117. 21(9♠️,J♠️,10♥️) - 26(K♦️,A♣️,A♥️)
 297.  
 298. Статистика 21, [22.03.19 14:58]
 299. 31. 21(A♦️,K♠️,6♥️) - 18(10♣️,6♦️,J♦️)
 300. Статистика 21, [22.03.19 04:50]
 301. 124. 26(K♠️,7♦️,K♦️,J♣️,9♦️) - 19(10♦️,9♠️)
 302.  
 303. Статистика 21, [22.03.19 04:52]
 304. 125. 27(8♠️,8♥️,A♦️) - 9(6♠️,Q♠️)
 305.  
 306. Статистика 21, [22.03.19 04:54]
 307. 126. 24(6♥️,A♠️,7♥️) - 14(8♠️,6♣️)
 308.  
 309. Статистика 21, [22.03.19 04:56]
 310. 127. 19(Q♣️,J♦️,6♣️,8♦️) - 25(7♥️,9♣️,9♥️)
 311.  
 312. Статистика 21, [22.03.19 04:58]
 313. 128. 26(7♠️,9♦️,10♦️) - 14(A♦️,Q♠️)
 314.  
 315. Статистика 21, [22.03.19 05:00]
 316. 129. 22(6♥️,8♦️,8♣️) - 16(6♠️,10♠️)
 317.  
 318. Статистика 21, [22.03.19 05:02]
 319. 130. 17(Q♥️,6♣️,8♦️) - 22(Q♦️,8♥️,A♣️)
 320.  
 321. Статистика 21, [22.03.19 05:04]
 322. 131. 18(7♠️,7♥️,K♥️) - 17(A♦️,J♣️,K♣️)
 323.  
 324. Статистика 21, [22.03.19 05:06]
 325. 132. 22(Q♠️,10♠️,9♥️) - 10(Q♣️,7♦️)
 326.  
 327. Статистика 21, [22.03.19 05:08]
 328. 133. 27(10♠️,6♦️,A♦️) - 14(6♠️,8♠️)
 329.  
 330. Статистика 21, [22.03.19 05:10]
 331. 134. 20(9♦️,A♦️) - 23(J♣️,J♥️,J♠️,K♠️,Q♣️,10♥️)
 332.  
 333. Статистика 21, [22.03.19 05:12]
 334. 135. 22(9♦️,6♦️,7♥️) - 11(Q♦️,8♠️)
 335.  
 336. Статистика 21, [22.03.19 05:14]
 337. 136. 21(A♣️,10♦️) - 17(8♠️,9♥️) #R
 338.  
 339. Статистика 21, [22.03.19 05:16]
 340. 137. 19(8♣️,A♣️) - 18(6♥️,J♦️,10♥️)
 341.  
 342. Статистика 21, [22.03.19 05:18]
 343. 138. 23(6♠️,10♦️,7♠️) - 12(8♣️,K♣️)
 344.  
 345. Статистика 21, [22.03.19 05:20]
 346. 139. 19(A♦️,8♦️) - 20(9♣️,K♥️,7♣️)
 347.  
 348. Статистика 21, [22.03.19 05:22]
 349. 140. 24(K♣️,Q♠️,9♠️,8♦️) - 10(J♠️,8♣️)
 350.  
 351. Статистика 21, [22.03.19 05:24]
 352. 141. 15(6♥️,9♦️) - 21(10♦️,A♣️) #R
 353.  
 354. Статистика 21, [22.03.19 05:26]
 355. 142. 19(6♥️,K♥️,9♥️) - 18(7♠️,Q♣️,8♦️)
 356.  
 357. Статистика 21, [22.03.19 05:28]
 358. 143. 17(8♥️,7♥️,J♥️) - 24(Q♥️,A♦️,10♦️)
 359.  
 360. Статистика 21, [22.03.19 05:30]
 361. 144. 17(10♠️,7♣️) - 18(J♠️,8♣️,8♠️)
 362.  
 363. Статистика 21, [22.03.19 05:32]
 364. 145. 20(9♥️,A♣️) - 17(9♦️,8♥️) #R
 365.  
 366. Статистика 21, [22.03.19 05:34]
 367. 146. 24(K♥️,10♣️,10♠️) - 17(6♥️,A♠️)
 368.  
 369. Статистика 21, [22.03.19 05:36]
 370. 147. 19(K♥️,K♣️,K♦️,7♥️) - 19(8♠️,A♠️) #X
 371.  
 372. Статистика 21, [22.03.19 05:38]
 373. 148. 23(6♠️,8♥️,Q♦️,6♥️) - 19(A♥️,8♠️)
 374.  
 375. Статистика 21, [22.03.19 05:40]
 376. 149. 19(10♠️,Q♠️,6♠️) - 17(6♦️,7♦️,K♦️)
 377.  
 378. Статистика 21, [22.03.19 05:42]
 379. 0. 21(9♦️,Q♣️,9♣️) - 19(A♥️,8♦️)
 380.  
 381. Статистика 21, [22.03.19 05:44]
 382. 1. 26(A♣️,Q♦️,J♥️,10♠️) - 15(7♥️,8♥️)
 383.  
 384. Статистика 21, [22.03.19 05:46]
 385. 2. 25(A♥️,7♠️,7♣️) - 17(8♥️,9♣️)
 386.  
 387. Статистика 21, [22.03.19 05:48]
 388. 3. 17(9♣️,8♣️) - 21(10♦️,A♠️) #R
 389.  
 390. Статистика 21, [22.03.19 05:50]
 391. 4. 17(6♦️,A♦️) - 18(K♠️,A♣️,Q♥️)
 392.  
 393. Статистика 21, [22.03.19 05:52]
 394. 5. 19(6♠️,J♦️,A♦️) - 19(7♠️,Q♠️,9♦️) #X
 395.  
 396. Статистика 21, [22.03.19 05:54]
 397. 6. 19(A♣️,8♥️) - 18(J♣️,Q♦️,A♦️,J♠️)
 398.  
 399. Статистика 21, [22.03.19 05:56]
 400. 7. 26(K♦️,10♠️,K♥️,8♣️) - 13(7♠️,6♠️)
 401.  
 402. Статистика 21, [22.03.19 05:58]
 403. 8. 19(J♦️,Q♣️,K♥️,8♣️,J♣️) - 17(A♥️,6♠️)
 404.  
 405. Статистика 21, [22.03.19 06:00]
 406. 9. 18(8♦️,10♦️) - 18(J♦️,7♠️,9♦️) #X
 407.  
 408. Статистика 21, [22.03.19 06:02]
 409. 10. 21(10♣️,7♦️,K♦️) - 25(6♦️,6♠️,Q♥️,10♠️)
 410.  
 411. Статистика 21, [22.03.19 06:04]
 412. 11. 20(7♣️,A♦️,J♥️) - 25(A♥️,Q♦️,J♦️,9♦️)
 413.  
 414. Статистика 21, [22.03.19 06:06]
 415. 12. 20(A♠️,9♣️) - 17(J♦️,J♣️,J♠️,A♦️)
 416.  
 417. Статистика 21, [22.03.19 06:08]
 418. 13. 19(A♦️,8♣️) - 19(A♥️,8♠️) #R #X
 419.  
 420. Статистика 21, [22.03.19 06:10]
 421. 14. 18(8♥️,10♣️) - 17(10♠️,K♥️,Q♥️)
 422.  
 423. Статистика 21, [22.03.19 06:12]
 424. 15. 21(A♣️,10♥️) - 15(9♠️,6♣️) #R
 425.  
 426. Статистика 21, [22.03.19 06:13]
 427. [Переслано из Статистика 21]
 428. Свершилось❗️наша команда разработчиков 2 месяца готовила этот бот на Точные карты ♦️❤️без  преувеличения можем назвать его Супервип бот - с нами вы станете богатыми👍
 429. Оплата 1000 неделя
 430. Отзывы тут⬇️
 431. https://t.me/joinchat/AAAAAE2Kn2YKzuI1fJaPXA
 432. За покупкой @dogfreez
 433. @Baynazarov_B
 434.  
 435. Статистика 21, [22.03.19 06:14]
 436. 16. 21(8♥️,9♥️,K♠️) - 20(10♦️,10♥️)
 437.  
 438. Статистика 21, [22.03.19 06:16]
 439. 17. 18(9♥️,J♣️,7♠️) - 19(J♦️,10♥️,7♥️)
 440.  
 441. Статистика 21, [22.03.19 06:18]
 442. 18. 25(6♥️,9♦️,10♠️) - 16(10♦️,6♦️)
 443.  
 444. Статистика 21, [22.03.19 06:20]
 445. 19. 19(K♦️,8♥️,7♣️) - 24(8♦️,7♠️,9♦️)
 446.  
 447. Статистика 21, [22.03.19 06:22]
 448. 20. 27(7♠️,9♥️,A♠️) - 17(A♣️,6♥️)
 449.  
 450. Статистика 21, [22.03.19 06:24]
 451. 21. 19(A♠️,8♦️) - 21(J♠️,10♥️,9♥️)
 452.  
 453. Статистика 21, [22.03.19 06:26]
 454. 22. 18(10♥️,8♦️) - 22(7♠️,J♥️,7♥️,6♦️)
 455.  
 456. Статистика 21, [22.03.19 06:28]
 457. 23. 18(A♦️,7♣️) - 27(J♠️,8♠️,6♣️,A♠️)
 458.  
 459. Статистика 21, [22.03.19 06:30]
 460. 24. 23(9♣️,K♠️,Q♥️,7♦️) - 14(K♥️,10♠️)
 461.  
 462. Статистика 21, [22.03.19 06:32]
 463. 25. 26(8♣️,8♥️,10♣️) - 15(A♠️,K♠️)
 464.  
 465. Статистика 21, [22.03.19 06:34]
 466. 26. 17(6♠️,9♦️,J♥️) - 23(K♦️,J♠️,9♣️,8♦️)
 467.  
 468. Статистика 21, [22.03.19 06:36]
 469. 27. 19(9♠️,10♥️) - 23(Q♦️,A♦️,9♣️)
 470.  
 471. Статистика 21, [22.03.19 06:38]
 472. 28. 23(K♥️,8♠️,J♦️,9♠️) - 11(K♣️,7♦️)
 473.  
 474. Статистика 21, [22.03.19 06:40]
 475. 29. 20(A♥️,9♠️) - 21(K♣️,6♣️,J♦️,9♣️)
 476.  
 477. Статистика 21, [22.03.19 06:42]
 478. 30. 19(K♦️,8♦️,7♥️) - 19(6♣️,9♦️,K♣️) #X
 479.  
 480. Статистика 21, [22.03.19 06:44]
 481. 31. 12(6♥️,6♠️) - 21(A♠️,10♦️) #R
 482.  
 483. Статистика 21, [22.03.19 06:46]
 484. 32. 24(7♦️,7♠️,10♠️) - 7(K♠️,Q♦️)
 485.  
 486. Статистика 21, [22.03.19 06:48]
 487. 33. 19(9♥️,10♦️) - 19(7♦️,6♠️,J♥️,K♣️) #X
 488.  
 489. Статистика 21, [22.03.19 06:50]
 490. 34. 19(8♣️,A♠️) - 19(7♥️,K♥️,J♠️,6♠️) #X
 491.  
 492. Статистика 21, [22.03.19 06:52]
 493. 35. 29(6♥️,K♠️,8♣️,A♦️) - 14(K♥️,10♦️)
 494.  
 495. Статистика 21, [22.03.19 06:54]
 496. 36. 19(7♣️,10♥️,J♦️) - 17(Q♣️,Q♠️,A♠️)
 497.  
 498. Статистика 21, [22.03.19 06:56]
 499. 37. 24(9♠️,7♦️,8♥️) - 19(8♠️,A♠️)
 500.  
 501. Статистика 21, [22.03.19 06:58]
 502. 38. 19(9♦️,10♥️) - 21(Q♠️,8♣️,J♣️,8♥️)
 503.  
 504. Статистика 21, [22.03.19 07:00]
 505. 39. 20(6♠️,K♣️,10♠️) - 22(7♣️,7♦️,8♦️)
 506.  
 507. Статистика 21, [22.03.19 07:02]
 508. 40. 19(9♦️,J♥️,J♣️,6♥️) - 27(9♣️,Q♠️,K♠️,A♥️)
 509.  
 510. Статистика 21, [22.03.19 07:04]
 511. 41. 25(10♠️,K♥️,A♠️) - 11(7♥️,K♣️)
 512.  
 513. Статистика 21, [22.03.19 07:06]
 514. 42. 21(10♦️,A♦️) - 16(10♥️,6♣️) #R
 515.  
 516. Статистика 21, [22.03.19 07:08]
 517. 43. 24(7♣️,Q♣️,Q♥️,A♦️) - 15(9♥️,6♠️)
 518.  
 519. Статистика 21, [22.03.19 07:10]
 520. 44. 23(9♠️,8♥️,6♦️) - 10(7♠️,Q♣️)
 521.  
 522. Статистика 21, [22.03.19 07:12]
 523. 45. 22(J♣️,A♠️,9♣️) - 17(10♣️,7♠️)
 524.  
 525. Статистика 21, [22.03.19 07:14]
 526. 46. 21(Q♦️,8♣️,J♣️,8♦️) - 17(A♥️,6♣️)
 527.  
 528. Статистика 21, [22.03.19 07:16]
 529. 47. 22(K♦️,10♣️,8♦️) - 11(J♣️,9♠️)
 530.  
 531. Статистика 21, [22.03.19 07:18]
 532. 48. 22(6♣️,7♦️,9♣️) - 10(6♥️,K♣️)
 533.  
 534. Статистика 21, [22.03.19 07:20]
 535. 49. 24(A♦️,Q♣️,10♦️) - 16(7♦️,9♣️)
 536.  
 537. Статистика 21, [22.03.19 07:22]
 538. 50. 17(7♦️,10♠️) - 22(8♣️,8♦️,6♠️)
 539.  
 540. Статистика 21, [22.03.19 07:24]
 541. 51. 26(K♣️,8♥️,K♦️,10♣️) - 16(9♣️,7♠️)
 542.  
 543. Статистика 21, [22.03.19 07:26]
 544. 52. 19(10♣️,J♥️,Q♦️,K♦️) - 24(10♠️,6♠️,8♦️)
 545.  
 546. Статистика 21, [22.03.19 07:28]
 547. 53. 23(6♠️,7♠️,10♠️) - 10(Q♣️,7♣️)
 548.  
 549. Статистика 21, [22.03.19 07:30]
 550. 54. 18(9♣️,K♥️,J♣️,Q♣️) - 18(K♠️,7♥️,J♦️,Q♦️,J♠️) #X
 551.  
 552. Статистика 21, [22.03.19 07:32]
 553. 55. 20(A♣️,J♦️,7♣️) - 20(K♥️,7♦️,Q♦️,6♦️) #X
 554.  
 555. Статистика 21, [22.03.19 07:34]
 556. 56. 19(A♠️,8♥️) - 18(10♦️,8♠️) #R
 557.  
 558. Статистика 21, [22.03.19 07:36]
 559. 57. 19(9♣️,10♥️) - 18(8♦️,J♠️,J♦️,6♦️)
 560.  
 561. Статистика 21, [22.03.19 07:38]
 562. 58. 23(8♥️,K♦️,Q♠️,J♣️,6♠️) - 12(8♦️,K♠️)
 563.  
 564. Статистика 21, [22.03.19 07:40]
 565. 59. 26(6♣️,J♦️,Q♣️,J♠️,Q♠️,10♠️) - 18(8♠️,10♣️)
 566.  
 567. Статистика 21, [22.03.19 07:42]
 568. 60. 24(10♣️,6♦️,8♥️) - 9(J♣️,7♦️)
 569.  
 570. Статистика 21, [22.03.19 07:44]
 571. 61. 19(10♥️,9♠️) - 21(6♠️,6♣️,9♦️)
 572.  
 573. Статистика 21, [22.03.19 07:46]
 574. 62. 19(9♣️,K♥️,K♠️,J♠️) - 20(6♥️,6♦️,8♦️)
 575.  
 576. Статистика 21, [22.03.19 07:48]
 577. 63. 23(9♠️,K♠️,10♣️) - 17(10♥️,7♥️)
 578.  
 579. Статистика 21, [22.03.19 07:50]
 580. 64. 17(10♦️,Q♥️,K♥️) - 17(10♣️,7♥️) #X
 581.  
 582. Статистика 21, [22.03.19 07:52]
 583. 65. 25(9♠️,J♥️,J♠️,J♦️,10♠️) - 10(J♣️,8♠️)
 584.  
 585. Статистика 21, [22.03.19 07:54]
 586. 66. 21(8♠️,6♥️,7♦️) - 26(A♣️,J♥️,Q♠️,10♥️)
 587.  
 588. Статистика 21, [22.03.19 07:56]
 589. 67. 22(9♣️,K♣️,9♥️) - 13(7♦️,6♣️)
 590.  
 591. Статистика 21, [22.03.19 07:58]
 592. 68. 17(J♣️,8♠️,7♦️) - 20(J♦️,7♥️,A♥️)
 593.  
 594. Статистика 21, [22.03.19 08:00]
 595. 69. 21(7♥️,6♣️,8♥️) - 17(8♣️,9♣️)
 596.  
 597. Статистика 21, [22.03.19 08:02]
 598. 70. 24(J♦️,10♦️,K♦️,8♦️) - 17(7♠️,10♣️)
 599.  
 600. Статистика 21, [22.03.19 08:04]
 601. 71. 17(K♠️,K♣️,9♣️) - 20(7♦️,Q♦️,10♦️)
 602.  
 603. Статистика 21, [22.03.19 09:32]
 604. 18. 21(6♣️,9♠️,Q♥️,Q♠️) - 19(8♣️,A♥️)
 605. Статистика 21, [21.03.19 23:48]
 606. 123. 19(A♦️,8♦️) - 20(8♣️,Q♣️,9♦️)
 607.  
 608. Статистика 21, [21.03.19 23:50]
 609. 124. 20(Q♣️,7♥️,J♥️,8♣️) - 21(J♣️,K♦️,K♣️,A♠️)
 610.  
 611. Статистика 21, [21.03.19 23:52]
 612. 125. 24(7♠️,6♦️,A♦️) - 19(9♦️,10♥️)
 613.  
 614. Статистика 21, [21.03.19 23:54]
 615. 126. 18(Q♥️,J♠️,J♣️,A♥️) - 24(8♦️,Q♠️,Q♦️,10♠️)
 616.  
 617. Статистика 21, [21.03.19 23:56]
 618. 127. 23(Q♦️,J♣️,10♣️,8♥️) - 7(Q♥️,K♠️)
 619.  
 620. Статистика 21, [21.03.19 23:58]
 621. 128. 20(J♣️,Q♦️,Q♣️,9♥️,Q♥️) - 18(A♥️,7♣️)
 622.  
 623. Статистика 21, [22.03.19 00:00]
 624. 129. 24(8♥️,J♦️,6♥️,8♠️) - 15(K♠️,A♠️)
 625.  
 626. Статистика 21, [22.03.19 00:02]
 627. 130. 20(Q♣️,8♠️,9♥️) - 19(A♠️,J♣️,J♦️,K♥️)
 628.  
 629. Статистика 21, [22.03.19 00:04]
 630. 131. 24(Q♣️,J♣️,10♦️,9♥️) - 6(K♥️,J♥️)
 631.  
 632. Статистика 21, [22.03.19 00:06]
 633. 132. 20(9♣️,A♦️) - 19(10♥️,9♥️) #R
 634.  
 635. Статистика 21, [22.03.19 00:08]
 636. 133. 21(7♥️,7♠️,7♣️) - 19(10♠️,9♦️)
 637.  
 638. Статистика 21, [22.03.19 00:10]
 639. 134. 24(Q♠️,10♥️,A♣️) - 15(6♣️,9♠️)
 640.  
 641. Статистика 21, [22.03.19 00:12]
 642. 135. 19(J♦️,9♣️,8♥️) - 22(7♦️,8♠️,7♥️)
 643.  
 644. Статистика 21, [22.03.19 00:14]
 645. 136. 20(10♠️,K♥️,6♣️) - 21(J♥️,8♦️,Q♣️,8♣️)
 646.  
 647. Статистика 21, [22.03.19 00:16]
 648. 137. 20(J♠️,6♦️,K♠️,8♠️) - 19(Q♦️,K♥️,6♥️,6♠️)
 649.  
 650. Статистика 21, [22.03.19 00:18]
 651. 138. 18(9♣️,9♦️) - 23(J♣️,8♠️,6♦️,7♣️)
 652.  
 653. Статистика 21, [22.03.19 00:20]
 654. 139. 26(K♣️,8♥️,Q♥️,A♦️) - 15(K♦️,A♥️)
 655.  
 656. Статистика 21, [22.03.19 00:22]
 657. 140. 18(10♣️,8♠️) - 20(J♦️,A♠️,7♦️)
 658.  
 659. Статистика 21, [22.03.19 00:24]
 660. 141. 18(J♦️,10♥️,6♥️) - 18(K♠️,Q♣️,7♣️,K♣️) #X
 661.  
 662. Статистика 21, [22.03.19 00:26]
 663. 142. 18(10♣️,8♠️) - 20(A♥️,J♣️,7♣️)
 664.  
 665. Статистика 21, [22.03.19 00:28]
 666. 143. 22(7♦️,6♦️,9♣️) - 14(Q♥️,A♠️)
 667.  
 668. Статистика 21, [22.03.19 00:30]
 669. 144. 24(J♠️,7♦️,6♣️,9♦️) - 20(A♠️,9♠️)
 670.  
 671. Статистика 21, [22.03.19 00:32]
 672. 145. 17(J♦️,8♦️,K♣️,Q♦️) - 22(8♥️,7♠️,7♣️)
 673.  
 674. Статистика 21, [22.03.19 00:34]
 675. 146. 22(9♠️,7♣️,6♥️) - 6(K♦️,J♥️)
 676.  
 677. Статистика 21, [22.03.19 00:36]
 678. 147. 21(J♠️,9♣️,J♥️,8♠️) - 20(Q♥️,10♥️,7♥️)
 679.  
 680. Статистика 21, [22.03.19 00:38]
 681. 148. 19(9♣️,10♦️) - 18(Q♣️,A♣️,K♦️)
 682.  
 683. Статистика 21, [22.03.19 00:40]
 684. 149. 18(J♥️,J♦️,Q♣️,A♦️) - 18(8♦️,10♠️) #X
 685.  
 686. Статистика 21, [22.03.19 00:42]
 687. 0. 21(6♣️,K♠️,J♣️,9♠️) - 20(7♠️,K♣️,9♦️)
 688.  
 689. Статистика 21, [22.03.19 00:44]
 690. 1. 21(A♠️,K♥️,J♠️,K♣️) - 24(A♣️,Q♠️,10♥️)
 691.  
 692. Статистика 21, [22.03.19 00:46]
 693. 2. 21(A♠️,K♣️,6♦️) - 23(8♣️,8♠️,7♥️)
 694.  
 695. Статистика 21, [22.03.19 00:48]
 696. 3. 21(8♠️,Q♠️,K♦️,6♣️) - 19(10♦️,9♥️)
 697.  
 698. Статистика 21, [22.03.19 00:50]
 699. 4. 22(K♥️,J♥️,10♠️,6♥️) - 5(Q♦️,J♠️)
 700.  
 701. Статистика 21, [22.03.19 00:52]
 702. 5. 20(10♠️,Q♠️,7♥️) - 20(J♣️,6♥️,Q♦️,9♦️) #X
 703.  
 704. Статистика 21, [22.03.19 00:54]
 705. 6. 27(J♠️,A♠️,Q♥️,A♣️) - 18(8♠️,10♣️)
 706.  
 707. Статистика 21, [22.03.19 00:56]
 708. 7. 18(7♥️,A♣️) - 20(K♠️,6♠️,10♣️)
 709.  
 710. Статистика 21, [22.03.19 00:58]
 711. 8. 17(Q♠️,8♠️,6♥️) - 19(6♦️,J♣️,J♥️,9♦️)
 712.  
 713. Статистика 21, [22.03.19 01:00]
 714. 9. 16(7♥️,9♠️) - 17(J♠️,J♥️,Q♣️,10♣️)
 715.  
 716. Статистика 21, [22.03.19 01:02]
 717. 10. 23(8♦️,9♥️,6♣️) - 13(K♣️,9♣️)
 718.  
 719. Статистика 21, [22.03.19 01:04]
 720. 11. 19(10♥️,Q♦️,J♦️,K♣️) - 20(7♠️,7♥️,6♣️)
 721.  
 722. Статистика 21, [22.03.19 01:06]
 723. 12. 24(A♣️,J♠️,A♠️) - 13(A♥️,J♦️)
 724.  
 725. Статистика 21, [22.03.19 01:08]
 726. 13. 18(J♦️,9♦️,7♦️) - 21(10♣️,Q♠️,8♠️)
 727.  
 728. Статистика 21, [22.03.19 01:10]
 729. 14. 25(7♦️,9♣️,9♠️) - 13(A♣️,J♠️)
 730.  
 731. Статистика 21, [22.03.19 01:12]
 732. 15. 25(10♦️,6♠️,9♥️) - 11(9♣️,J♥️)
 733.  
 734. Статистика 21, [22.03.19 01:14]
 735. 16. 20(9♠️,A♥️) - 19(8♣️,Q♠️,8♦️)
 736.  
 737. Статистика 21, [22.03.19 01:16]
 738. 17. 17(7♦️,6♥️,K♣️) - 22(8♥️,8♠️,6♠️)
 739.  
 740. Статистика 21, [22.03.19 01:18]
 741. 18. 21(9♣️,J♠️,10♦️) - 26(8♦️,7♣️,A♦️)
 742.  
 743. Статистика 21, [22.03.19 01:20]
 744. 19. 20(7♠️,K♠️,9♥️) - 24(A♠️,J♣️,A♣️)
 745.  
 746. Статистика 21, [22.03.19 01:22]
 747. 20. 25(6♦️,A♦️,8♣️) - 14(8♠️,6♥️)
 748.  
 749. Статистика 21, [22.03.19 01:24]
 750. 21. 25(A♦️,6♠️,8♥️) - 17(9♠️,8♦️)
 751.  
 752. Статистика 21, [22.03.19 01:26]
 753. 22. 20(Q♥️,10♠️,7♥️) - 23(Q♣️,A♣️,9♦️)
 754.  
 755. Статистика 21, [22.03.19 01:28]
 756. 23. 19(J♠️,8♥️,9♣️) - 25(A♣️,Q♣️,A♥️)
 757.  
 758. Статистика 21, [22.03.19 01:30]
 759. 24. 18(A♦️,7♠️) - 17(8♦️,9♦️) #R
 760.  
 761. Статистика 21, [22.03.19 01:32]
 762. 25. 26(6♦️,9♦️,A♥️) - 14(Q♦️,A♦️)
 763.  
 764. Статистика 21, [22.03.19 01:34]
 765. 26. 24(K♠️,9♦️,J♥️,9♣️) - 9(6♦️,Q♠️)
 766.  
 767. Статистика 21, [22.03.19 01:36]
 768. 27. 21(J♣️,K♣️,9♠️,6♠️) - 24(7♦️,9♥️,8♦️)
 769.  
 770. Статистика 21, [22.03.19 01:38]
 771. 28. 13(A♣️,J♠️) - 21(A♠️,A♥️) #G #R
 772.  
 773. Статистика 21, [22.03.19 01:40]
 774. 29. 22(6♣️,10♣️,6♥️) - 12(K♥️,8♦️)
 775.  
 776. Статистика 21, [22.03.19 01:42]
 777. 30. 27(6♣️,10♣️,A♣️) - 6(J♦️,K♣️)
 778.  
 779. Статистика 21, [22.03.19 01:44]
 780. 31. 23(7♥️,6♥️,10♥️) - 12(9♦️,Q♠️)
 781.  
 782. Статистика 21, [22.03.19 01:46]
 783. 32. 25(6♠️,J♠️,7♦️,10♥️) - 6(Q♦️,Q♥️)
 784.  
 785. Статистика 21, [22.03.19 01:48]
 786. 33. 21(7♥️,10♣️,K♣️) - 20(J♠️,9♠️,9♥️)
 787.  
 788. Статистика 21, [22.03.19 01:50]
 789. 34. 18(8♠️,10♠️) - 21(9♥️,6♦️,6♠️)
 790.  
 791. Статистика 21, [22.03.19 01:52]
 792. 35. 18(J♦️,10♥️,6♠️) - 26(6♣️,10♣️,10♦️)
 793.  
 794. Статистика 21, [22.03.19 01:54]
 795. 36. 20(9♦️,A♦️) - 18(8♥️,7♥️,Q♦️)
 796.  
 797. Статистика 21, [22.03.19 01:56]
 798. 37. 19(J♠️,8♣️,9♦️) - 20(10♠️,K♥️,6♥️)
 799.  
 800. Статистика 21, [22.03.19 01:58]
 801. 38. 24(K♥️,Q♥️,J♦️,K♣️,A♣️) - 17(6♠️,A♥️)
 802.  
 803. Статистика 21, [22.03.19 02:00]
 804. 39. 19(A♣️,8♦️) - 18(J♥️,6♣️,10♥️)
 805.  
 806. Статистика 21, [22.03.19 02:02]
 807. 40. 21(Q♦️,Q♠️,8♠️,Q♣️,K♠️) - 20(7♠️,J♦️,A♣️)
 808.  
 809. Статистика 21, [22.03.19 02:04]
 810. 41. 17(8♠️,9♥️) - 18(6♥️,Q♥️,9♣️)
 811.  
 812. Статистика 21, [22.03.19 02:06]
 813. 42. 18(8♠️,10♠️) - 21(10♣️,K♠️,7♣️)
 814.  
 815. Статистика 21, [22.03.19 02:08]
 816. 43. 22(K♥️,7♦️,A♥️) - 13(Q♠️,10♣️)
 817.  
 818. Статистика 21, [22.03.19 02:10]
 819. 44. 20(J♠️,K♦️,7♣️,7♦️) - 21(6♠️,8♥️,7♠️)
 820.  
 821. Статистика 21, [22.03.19 02:12]
 822. 45. 15(6♠️,9♦️) - 21(10♥️,A♠️) #R
 823.  
 824. Статистика 21, [22.03.19 02:14]
 825. 46. 30(Q♠️,7♠️,9♣️,A♠️) - 20(A♣️,9♠️)
 826.  
 827. Статистика 21, [22.03.19 02:16]
 828. 47. 18(10♦️,K♠️,K♣️) - 18(7♦️,A♠️) #X
 829.  
 830. Статистика 21, [22.03.19 02:18]
 831. 48. 20(10♥️,10♠️) - 17(7♣️,Q♦️,7♠️)
 832.  
 833. Статистика 21, [22.03.19 02:20]
 834. 49. 21(8♥️,J♠️,K♦️,7♦️) - 23(Q♣️,Q♦️,7♣️,10♦️)
 835.  
 836. Статистика 21, [22.03.19 02:22]
 837. 50. 24(6♠️,Q♣️,6♦️,9♠️) - 14(K♠️,10♦️)
 838.  
 839. Статистика 21, [22.03.19 02:24]
 840. 51. 18(9♠️,9♥️) - 24(7♠️,7♣️,J♣️,8♥️)
 841.  
 842. Статистика 21, [22.03.19 02:26]
 843. 52. 21(8♣️,7♠️,6♦️) - 18(Q♣️,K♦️,J♥️,9♦️)
 844.  
 845. Статистика 21, [22.03.19 02:28]
 846. 53. 22(Q♠️,9♥️,10♦️) - 4(J♣️,J♦️)
 847.  
 848. Статистика 21, [22.03.19 02:30]
 849. 54. 24(8♦️,6♥️,10♣️) - 16(7♦️,9♥️)
 850.  
 851. Статистика 21, [22.03.19 02:32]
 852. 55. 4(J♥️,J♣️) - 21(A♠️,10♥️) #R
 853.  
 854. Статистика 21, [22.03.19 02:34]
 855. 56. 20(9♣️,K♥️,7♦️) - 20(K♣️,8♣️,8♠️) #X
 856.  
 857. Статистика 21, [22.03.19 02:36]
 858. 57. 17(6♦️,A♦️) - 19(Q♣️,8♥️,8♠️)
 859.  
 860. Статистика 21, [22.03.19 02:38]
 861. 58. 19(6♣️,J♣️,A♣️) - 17(A♦️,6♦️)
 862.  
 863. Статистика 21, [22.03.19 02:40]
 864. 59. 19(10♣️,Q♦️,6♥️) - 19(9♣️,J♥️,K♣️,K♥️) #X
 865.  
 866. Статистика 21, [22.03.19 02:42]
 867. 60. 18(8♠️,10♦️) - 17(8♥️,7♥️,J♥️)
 868.  
 869. Статистика 21, [22.03.19 02:44]
 870. 61. 24(K♣️,Q♠️,8♦️,9♦️) - 10(Q♥️,7♠️)
 871.  
 872. Статистика 21, [22.03.19 02:46]
 873. 62. 21(7♦️,6♣️,J♠️,6♦️) - 22(8♠️,6♠️,8♣️)
 874.  
 875. Статистика 21, [22.03.19 02:48]
 876. 63. 14(8♦️,6♠️) - 21(10♠️,A♠️) #R
 877.  
 878. Статистика 21, [22.03.19 02:50]
 879. 64. 20(J♣️,10♠️,8♦️) - 17(Q♠️,8♠️,K♥️,J♠️)
 880.  
 881. Статистика 21, [22.03.19 02:52]
 882. 65. 21(9♠️,8♠️,K♣️) - 17(6♥️,7♦️,K♥️)
 883.  
 884. Статистика 21, [22.03.19 02:54]
 885. 66. 24(8♠️,7♣️,9♥️) - 6(J♠️,K♦️)
 886.  
 887. Статистика 21, [22.03.19 02:56]
 888. 67. 23(9♥️,K♥️,10♥️) - 12(9♦️,Q♦️)
 889.  
 890. Статистика 21, [22.03.19 02:58]
 891. 68. 19(10♣️,9♦️) - 24(7♠️,9♣️,8♣️)
 892.  
 893. Статистика 21, [22.03.19 03:00]
 894. 69. 20(6♠️,Q♣️,A♠️) - 24(6♦️,9♣️,9♦️)
 895.  
 896. Статистика 21, [22.03.19 03:02]
 897. 70. 24(J♣️,7♣️,Q♥️,K♥️,8♠️) - 11(Q♦️,8♥️)
 898.  
 899. Статистика 21, [22.03.19 03:04]
 900. 71. 29(6♦️,10♣️,J♥️,A♥️) - 20(10♥️,10♠️)
 901.  
 902. Статистика 21, [22.03.19 04:48]
 903. 123. 28(8♥️,9♣️,A♣️) - 8(J♥️,6♠️)
 904. Статистика 21, [21.03.19 17:08]
 905. 96. 19(9♣️,10♦️) - 23(Q♥️,7♥️,J♣️,A♦️)
 906.  
 907. Статистика 21, [21.03.19 17:10]
 908. 97. 27(J♦️,K♠️,K♦️,7♣️,10♥️) - 14(K♥️,10♦️)
 909.  
 910. Статистика 21, [21.03.19 17:12]
 911. 98. 25(8♣️,J♦️,7♥️,8♦️) - 17(7♣️,10♦️)
 912.  
 913. Статистика 21, [21.03.19 17:14]
 914. 99. 18(8♥️,10♦️) - 23(6♦️,9♦️,8♠️)
 915.  
 916. Статистика 21, [21.03.19 17:16]
 917. 100. 18(8♥️,10♠️) - 24(9♦️,K♦️,J♠️,9♣️)
 918.  
 919. Статистика 21, [21.03.19 17:18]
 920. 101. 12(6♣️,6♠️) - 21(10♥️,A♦️) #R
 921.  
 922. Статистика 21, [21.03.19 17:20]
 923. 102. 22(K♥️,Q♣️,6♥️,9♦️) - 8(J♦️,6♠️)
 924.  
 925. Статистика 21, [21.03.19 17:22]
 926. 103. 21(Q♥️,Q♣️,6♠️,9♣️) - 18(8♠️,J♦️,8♣️)
 927.  
 928. Статистика 21, [21.03.19 17:24]
 929. 104. 24(A♦️,K♣️,9♠️) - 17(6♥️,A♣️)
 930.  
 931. Статистика 21, [21.03.19 17:26]
 932. 105. 19(J♠️,K♦️,7♦️,6♠️) - 19(A♥️,8♣️) #X
 933.  
 934. Статистика 21, [21.03.19 17:28]
 935. 106. 27(K♦️,6♦️,7♦️,10♣️) - 17(9♣️,8♣️)
 936.  
 937. Статистика 21, [21.03.19 17:30]
 938. 107. 18(J♦️,7♣️,9♥️) - 23(A♠️,Q♥️,9♣️)
 939.  
 940. Статистика 21, [21.03.19 17:32]
 941. 108. 20(A♠️,9♦️) - 17(K♣️,6♠️,7♠️)
 942.  
 943. Статистика 21, [21.03.19 17:34]
 944. 109. 20(10♣️,10♥️) - 17(K♣️,K♥️,J♦️,7♥️)
 945.  
 946. Статистика 21, [21.03.19 17:36]
 947. 110. 26(7♠️,6♦️,Q♥️,10♥️) - 19(9♦️,10♠️)
 948.  
 949. Статистика 21, [21.03.19 17:38]
 950. 111. 24(J♦️,Q♠️,6♠️,J♥️,A♣️) - 12(8♠️,K♥️)
 951.  
 952. Статистика 21, [21.03.19 17:40]
 953. 112. 21(Q♣️,8♣️,10♥️) - 18(8♦️,10♦️)
 954.  
 955. Статистика 21, [21.03.19 17:42]
 956. 113. 22(K♦️,7♠️,A♠️) - 18(8♣️,10♣️)
 957.  
 958. Статистика 21, [21.03.19 17:44]
 959. 114. 23(8♥️,K♠️,A♠️) - 12(K♦️,8♦️)
 960.  
 961. Статистика 21, [21.03.19 17:46]
 962. 115. 17(J♣️,8♥️,7♣️) - 19(10♦️,6♣️,Q♣️)
 963.  
 964. Статистика 21, [21.03.19 17:48]
 965. 116. 21(Q♣️,7♥️,A♠️) - 19(K♦️,7♠️,8♠️)
 966.  
 967. Статистика 21, [21.03.19 17:50]
 968. 117. 22(10♣️,8♣️,K♦️) - 10(7♦️,Q♠️)
 969.  
 970. Статистика 21, [21.03.19 17:52]
 971. 118. 21(7♥️,K♥️,10♥️) - 25(8♣️,J♥️,6♠️,9♦️)
 972.  
 973. Статистика 21, [21.03.19 17:54]
 974. 119. 19(J♥️,10♥️,7♣️) - 19(Q♦️,J♠️,6♣️,8♣️) #X
 975.  
 976. Статистика 21, [21.03.19 17:56]
 977. 120. 19(J♦️,6♠️,K♠️,7♦️) - 19(K♣️,7♠️,8♦️) #X
 978.  
 979. Статистика 21, [21.03.19 17:58]
 980. 121. 21(K♣️,10♣️,7♣️) - 19(6♦️,Q♠️,10♦️)
 981.  
 982. Статистика 21, [21.03.19 18:00]
 983. 122. 17(8♥️,9♦️) - 22(J♥️,J♦️,10♣️,J♣️,6♠️)
 984.  
 985. Статистика 21, [21.03.19 18:02]
 986. 123. 25(A♣️,8♠️,6♥️) - 19(8♥️,A♥️)
 987.  
 988. Статистика 21, [21.03.19 18:04]
 989. 124. 19(6♣️,Q♠️,K♥️,6♠️) - 27(Q♣️,6♥️,7♣️,A♣️)
 990.  
 991. Статистика 21, [21.03.19 18:06]
 992. 125. 23(9♦️,K♠️,10♥️) - 19(9♠️,10♠️)
 993.  
 994. Статистика 21, [21.03.19 18:08]
 995. 126. 25(J♦️,K♥️,8♦️,A♣️) - 10(7♠️,Q♣️)
 996.  
 997. Статистика 21, [21.03.19 18:10]
 998. 127. 19(9♥️,10♥️) - 21(Q♥️,7♥️,A♦️)
 999.  
 1000. Статистика 21, [21.03.19 18:12]
 1001. 128. 18(10♦️,8♣️) - 27(10♠️,J♥️,K♥️,A♣️)
 1002.  
 1003. Статистика 21, [21.03.19 18:14]
 1004. 129. 20(9♣️,A♦️) - 23(Q♠️,9♠️,Q♣️,8♥️)
 1005.  
 1006. Статистика 21, [21.03.19 18:16]
 1007. 130. 18(Q♥️,10♠️,Q♠️,J♦️) - 23(9♠️,6♣️,8♠️)
 1008.  
 1009. Статистика 21, [21.03.19 18:17]
 1010. Друзья школьники студенты и все все все мы создали статистику карточного дурака😱 ,копайте ройте делайте стратегии https://t.me/joinchat/AAAAAEfHCspxMR3a3jTBXg
 1011.  
 1012. Статистика 21, [21.03.19 18:18]
 1013. 131. 24(6♦️,8♦️,10♦️) - 20(9♥️,A♣️)
 1014.  
 1015. Статистика 21, [21.03.19 18:20]
 1016. 132. 21(10♦️,A♠️) - 18(9♣️,9♠️) #R
 1017.  
 1018. Статистика 21, [21.03.19 18:22]
 1019. 133. 16(9♣️,7♠️) - 21(A♣️,10♦️) #R
 1020.  
 1021. Статистика 21, [21.03.19 18:24]
 1022. 134. 24(8♥️,K♠️,Q♥️,9♣️) - 13(6♠️,7♦️)
 1023.  
 1024. Статистика 21, [21.03.19 18:26]
 1025. 135. 23(K♥️,10♦️,9♣️) - 10(7♣️,Q♦️)
 1026.  
 1027. Статистика 21, [21.03.19 18:28]
 1028. 136. 21(A♦️,10♥️) - 16(9♣️,7♣️) #R
 1029.  
 1030. Статистика 21, [21.03.19 18:30]
 1031. 137. 24(K♦️,J♠️,8♦️,10♥️) - 5(J♣️,Q♦️)
 1032.  
 1033. Статистика 21, [21.03.19 18:32]
 1034. 138. 18(A♥️,7♠️) - 18(Q♠️,7♣️,8♥️) #X
 1035.  
 1036. Статистика 21, [21.03.19 18:34]
 1037. 139. 18(10♣️,6♦️,J♦️) - 27(7♠️,9♠️,A♦️)
 1038.  
 1039. Статистика 21, [21.03.19 18:36]
 1040. 140. 21(7♦️,6♠️,8♣️) - 22(8♦️,Q♣️,A♣️)
 1041.  
 1042. Статистика 21, [21.03.19 18:38]
 1043. 141. 17(8♠️,9♦️) - 23(10♦️,6♣️,7♣️)
 1044.  
 1045. Статистика 21, [21.03.19 18:40]
 1046. 142. 20(8♣️,J♦️,10♦️) - 17(Q♣️,K♦️,10♠️)
 1047.  
 1048. Статистика 21, [21.03.19 18:42]
 1049. 143. 20(10♣️,10♠️) - 18(6♠️,7♠️,J♥️,Q♠️)
 1050.  
 1051. Статистика 21, [21.03.19 18:44]
 1052. 144. 20(J♦️,Q♥️,K♠️,8♣️,Q♠️) - 18(10♣️,K♥️,J♣️,J♥️)
 1053.  
 1054. Статистика 21, [21.03.19 18:46]
 1055. 145. 29(8♠️,6♦️,K♣️,A♠️) - 15(9♦️,6♥️)
 1056.  
 1057. Статистика 21, [21.03.19 18:48]
 1058. 146. 20(10♥️,6♣️,K♣️) - 24(9♣️,K♦️,J♥️,9♥️)
 1059.  
 1060. Статистика 21, [21.03.19 18:50]
 1061. 147. 19(Q♠️,6♥️,10♥️) - 26(8♠️,7♠️,A♦️)
 1062.  
 1063. Статистика 21, [21.03.19 18:52]
 1064. 148. 26(7♦️,A♥️,8♣️) - 20(9♥️,A♦️)
 1065.  
 1066. Статистика 21, [21.03.19 18:54]
 1067. 149. 19(10♥️,9♥️) - 17(K♥️,6♦️,7♣️)
 1068.  
 1069. Статистика 21, [21.03.19 18:56]
 1070. 0. 23(K♥️,Q♠️,8♣️,8♠️) - 17(7♣️,10♣️)
 1071.  
 1072. Статистика 21, [21.03.19 18:58]
 1073. 1. 21(J♣️,K♥️,A♥️,K♠️) - 21(Q♣️,9♣️,9♠️) #X
 1074.  
 1075. Статистика 21, [21.03.19 19:00]
 1076. 2. 26(Q♦️,J♦️,10♥️,A♦️) - 10(J♠️,8♣️)
 1077.  
 1078. Статистика 21, [21.03.19 19:02]
 1079. 3. 20(Q♠️,A♣️,6♣️) - 23(K♥️,9♠️,10♣️)
 1080.  
 1081. Статистика 21, [21.03.19 19:04]
 1082. 4. 19(J♦️,Q♦️,7♥️,7♠️) - 19(Q♣️,K♣️,6♣️,6♠️) #X
 1083.  
 1084. Статистика 21, [21.03.19 19:06]
 1085. 5. 23(8♦️,J♣️,K♦️,9♠️) - 20(10♥️,10♣️)
 1086.  
 1087. Статистика 21, [21.03.19 19:08]
 1088. 6. 19(9♣️,10♣️) - 25(J♦️,K♠️,J♠️,K♥️,K♣️,9♠️)
 1089.  
 1090. Статистика 21, [21.03.19 19:10]
 1091. 7. 26(A♥️,6♣️,9♣️) - 20(10♦️,10♠️)
 1092.  
 1093. Статистика 21, [21.03.19 19:12]
 1094. 8. 26(K♣️,7♦️,J♥️,J♦️,A♠️) - 12(9♥️,Q♥️)
 1095.  
 1096. Статистика 21, [21.03.19 19:14]
 1097. 9. 25(9♥️,7♦️,9♠️) - 17(7♣️,10♥️)
 1098.  
 1099. Статистика 21, [21.03.19 19:16]
 1100. 10. 24(6♣️,A♥️,7♣️) - 12(6♥️,6♠️)
 1101.  
 1102. Статистика 21, [21.03.19 19:18]
 1103. 11. 18(K♥️,K♦️,6♦️,J♥️,J♣️) - 17(7♦️,J♠️,8♣️)
 1104.  
 1105. Статистика 21, [21.03.19 19:20]
 1106. 12. 18(8♦️,K♦️,6♥️) - 17(6♦️,7♦️,K♥️)
 1107.  
 1108. Статистика 21, [21.03.19 19:22]
 1109. 13. 20(9♣️,A♦️) - 18(9♦️,9♠️) #R
 1110.  
 1111. Статистика 21, [21.03.19 19:24]
 1112. 14. 23(Q♠️,A♠️,9♦️) - 15(9♠️,6♠️)
 1113.  
 1114. Статистика 21, [21.03.19 19:26]
 1115. 15. 17(J♥️,A♦️,J♣️,J♠️) - 18(7♠️,9♥️,J♦️)
 1116.  
 1117. Статистика 21, [21.03.19 19:28]
 1118. 16. 19(A♠️,6♠️,J♣️) - 24(6♥️,7♣️,A♣️)
 1119.  
 1120. Статистика 21, [21.03.19 19:30]
 1121. 17. 22(J♦️,Q♣️,7♠️,10♠️) - 11(Q♦️,8♣️)
 1122.  
 1123. Статистика 21, [21.03.19 19:32]
 1124. 18. 20(A♦️,9♥️) - 23(6♠️,8♠️,9♣️)
 1125.  
 1126. Статистика 21, [21.03.19 19:34]
 1127. 19. 18(7♥️,A♦️) - 24(9♥️,7♠️,8♠️)
 1128.  
 1129. Статистика 21, [21.03.19 19:36]
 1130. 20. 18(K♣️,8♥️,6♦️) - 19(8♦️,Q♦️,8♣️)
 1131.  
 1132. Статистика 21, [21.03.19 19:38]
 1133. 21. 22(10♥️,6♦️,6♣️) - 18(10♠️,8♣️)
 1134.  
 1135. Статистика 21, [21.03.19 19:40]
 1136. 22. 24(7♠️,A♣️,6♣️) - 11(K♣️,7♦️)
 1137.  
 1138. Статистика 21, [21.03.19 19:42]
 1139. 23. 23(J♦️,A♦️,10♠️) - 12(K♦️,8♠️)
 1140.  
 1141. Статистика 21, [21.03.19 19:44]
 1142. 24. 24(K♣️,K♥️,9♣️,7♠️) - 9(Q♠️,6♣️)
 1143.  
 1144. Статистика 21, [21.03.19 19:46]
 1145. 25. 18(K♦️,A♥️,Q♠️) - 17(7♠️,8♥️,J♣️)
 1146.  
 1147. Статистика 21, [21.03.19 19:48]
 1148. 26. 22(J♥️,10♠️,10♣️) - 15(6♥️,9♥️)
 1149.  
 1150. Статистика 21, [21.03.19 19:50]
 1151. 27. 21(A♣️,10♥️) - 13(J♣️,A♥️) #R
 1152.  
 1153. Статистика 21, [21.03.19 19:52]
 1154. 28. 20(7♥️,7♦️,K♣️,J♠️) - 18(9♣️,Q♦️,6♥️)
 1155.  
 1156. Статистика 21, [21.03.19 19:54]
 1157. 29. 18(7♣️,A♠️) - 20(6♥️,K♣️,Q♣️,7♥️)
 1158.  
 1159. Статистика 21, [21.03.19 19:56]
 1160. 30. 28(10♣️,7♥️,A♥️) - 16(6♥️,10♥️)
 1161.  
 1162. Статистика 21, [21.03.19 19:58]
 1163. 31. 22(J♠️,J♦️,J♣️,Q♣️,K♥️,9♠️) - 17(10♦️,7♦️)
 1164.  
 1165. Статистика 21, [21.03.19 20:00]
 1166. 32. 17(A♣️,J♠️,K♠️) - 17(J♥️,6♣️,7♣️,J♦️) #X
 1167.  
 1168. Статистика 21, [21.03.19 20:02]
 1169. 33. 26(A♦️,J♥️,Q♥️,10♦️) - 12(J♠️,10♠️)
 1170.  
 1171. Статистика 21, [21.03.19 20:04]
 1172. 34. 19(J♥️,9♥️,8♠️) - 24(6♥️,8♥️,10♣️)
 1173.  
 1174. Статистика 21, [21.03.19 20:06]
 1175. 35. 21(J♦️,K♦️,6♥️,J♠️,7♥️) - 24(A♦️,K♥️,9♣️)
 1176.  
 1177. Статистика 21, [21.03.19 20:08]
 1178. 36. 17(9♦️,8♣️) - 21(10♣️,A♦️) #R
 1179.  
 1180. Статистика 21, [21.03.19 20:10]
 1181. 37. 19(9♣️,10♣️) - 22(Q♣️,10♦️,9♠️)
 1182.  
 1183. Статистика 21, [21.03.19 20:12]
 1184. 38. 18(9♠️,9♥️) - 26(A♠️,K♣️,A♣️)
 1185.  
 1186. Статистика 21, [21.03.19 20:14]
 1187. 39. 19(A♣️,8♥️) - 18(J♥️,10♥️,6♦️)
 1188.  
 1189. Статистика 21, [21.03.19 20:16]
 1190. 40. 20(Q♠️,7♠️,J♠️,8♦️) - 18(10♥️,8♠️)
 1191.  
 1192. Статистика 21, [21.03.19 20:18]
 1193. 41. 21(8♣️,6♣️,7♥️) - 19(J♥️,A♣️,Q♣️,Q♥️)
 1194.  
 1195. Статистика 21, [21.03.19 20:20]
 1196. 42. 24(Q♣️,8♣️,K♠️,9♥️) - 16(10♥️,6♣️)
 1197.  
 1198. Статистика 21, [21.03.19 20:22]
 1199. 43. 20(Q♥️,A♦️,6♠️) - 23(7♠️,8♠️,8♥️)
 1200.  
 1201. Статистика 21, [21.03.19 23:46]
 1202. 122. 22(8♣️,6♦️,J♠️,6♥️) - 16(10♦️,6♣️)
 1203. Статистика 21, [21.03.19 13:34]
 1204. 139. 20(10♦️,Q♦️,Q♣️,K♦️) - 21(6♣️,8♣️,7♠️)
 1205.  
 1206. Статистика 21, [21.03.19 13:36]
 1207. 140. 25(A♥️,K♥️,10♦️) - 13(10♣️,Q♠️)
 1208.  
 1209. Статистика 21, [21.03.19 13:38]
 1210. 141. 18(10♠️,J♣️,J♥️,K♣️) - 25(7♥️,K♦️,J♦️,Q♦️,9♦️)
 1211.  
 1212. Статистика 21, [21.03.19 13:40]
 1213. 142. 20(7♦️,Q♥️,10♦️) - 17(8♠️,7♥️,J♣️)
 1214.  
 1215. Статистика 21, [21.03.19 13:42]
 1216. 143. 18(Q♥️,A♣️,K♥️) - 23(8♠️,6♥️,9♠️)
 1217.  
 1218. Статистика 21, [21.03.19 13:44]
 1219. 144. 23(Q♣️,9♠️,K♥️,7♣️) - 18(8♣️,10♥️)
 1220.  
 1221. Статистика 21, [21.03.19 13:46]
 1222. 145. 18(7♥️,A♥️) - 26(9♠️,7♦️,10♦️)
 1223.  
 1224. Статистика 21, [21.03.19 13:48]
 1225. 146. 16(A♦️,Q♣️,J♦️) - 17(K♣️,Q♥️,8♦️,J♣️)
 1226.  
 1227. Статистика 21, [21.03.19 13:50]
 1228. 147. 26(K♣️,7♠️,K♦️,A♣️) - 10(K♠️,6♣️)
 1229.  
 1230. Статистика 21, [21.03.19 13:52]
 1231. 148. 19(J♦️,8♥️,7♥️,J♠️) - 20(J♥️,8♠️,10♠️)
 1232.  
 1233. Статистика 21, [21.03.19 13:54]
 1234. 149. 20(A♠️,9♣️) - 23(10♠️,Q♠️,Q♣️,7♥️)
 1235.  
 1236. Статистика 21, [21.03.19 13:56]
 1237. 0. 26(7♠️,9♦️,10♥️) - 13(6♦️,7♣️)
 1238.  
 1239. Статистика 21, [21.03.19 14:14]
 1240. 9. 19(K♣️,7♣️,8♠️) - 24(6♣️,9♠️,9♥️)
 1241.  
 1242. Статистика 21, [21.03.19 14:16]
 1243. 10. 19(8♠️,A♦️) - 17(J♣️,K♣️,6♣️,Q♦️,J♦️)
 1244.  
 1245. Статистика 21, [21.03.19 14:18]
 1246. 11. 21(A♠️,10♥️) - 15(7♦️,8♣️) #R
 1247.  
 1248. Статистика 21, [21.03.19 14:20]
 1249. 12. 21(8♥️,6♣️,7♠️) - 18(J♦️,6♠️,10♥️)
 1250.  
 1251. Статистика 21, [21.03.19 14:22]
 1252. 13. 21(A♦️,A♠️) - 17(A♥️,6♠️) #G #R
 1253.  
 1254. Статистика 21, [21.03.19 14:24]
 1255. 14. 17(10♦️,Q♠️,K♠️) - 19(7♠️,K♥️,8♠️)
 1256.  
 1257. Статистика 21, [21.03.19 14:26]
 1258. 15. 26(6♣️,10♠️,10♥️) - 11(J♠️,9♠️)
 1259.  
 1260. Статистика 21, [21.03.19 14:28]
 1261. 16. 23(8♠️,6♠️,9♥️) - 11(Q♣️,8♦️)
 1262.  
 1263. Статистика 21, [21.03.19 14:30]
 1264. 17. 27(K♥️,7♦️,6♠️,10♣️) - 6(J♥️,K♣️)
 1265.  
 1266. Статистика 21, [21.03.19 14:32]
 1267. 18. 20(8♠️,6♥️,6♣️) - 22(8♣️,7♣️,7♥️)
 1268.  
 1269. Статистика 21, [21.03.19 14:34]
 1270. 19. 18(10♣️,8♠️) - 22(7♠️,K♦️,A♣️)
 1271.  
 1272. Статистика 21, [21.03.19 14:36]
 1273. 20. 25(K♠️,K♦️,9♠️,8♠️) - 11(8♣️,Q♦️)
 1274.  
 1275. Статистика 21, [21.03.19 14:38]
 1276. 21. 24(7♠️,9♠️,8♥️) - 9(7♦️,J♠️)
 1277.  
 1278. Статистика 21, [21.03.19 14:40]
 1279. 22. 26(7♦️,6♣️,J♦️,A♠️) - 11(9♠️,J♥️)
 1280.  
 1281. Статистика 21, [21.03.19 14:42]
 1282. 23. 19(9♥️,7♣️,Q♣️) - 17(9♠️,6♠️,J♣️)
 1283.  
 1284. Статистика 21, [21.03.19 14:44]
 1285. 24. 21(10♣️,Q♦️,8♠️) - 23(J♦️,6♥️,K♦️,A♠️)
 1286.  
 1287. Статистика 21, [21.03.19 14:46]
 1288. 25. 20(9♥️,8♥️,Q♥️) - 17(10♥️,7♣️)
 1289.  
 1290. Статистика 21, [21.03.19 14:48]
 1291. 26. 20(8♦️,J♥️,10♠️) - 23(8♠️,6♥️,9♥️)
 1292.  
 1293. Статистика 21, [21.03.19 14:50]
 1294. 27. 18(K♣️,Q♣️,A♠️) - 20(8♠️,Q♦️,9♦️)
 1295.  
 1296. Статистика 21, [21.03.19 14:52]
 1297. 28. 19(A♣️,8♥️) - 17(A♠️,6♦️) #R
 1298.  
 1299. Статистика 21, [21.03.19 14:54]
 1300. 29. 19(8♣️,A♣️) - 18(8♥️,10♥️) #R
 1301.  
 1302. Статистика 21, [21.03.19 14:56]
 1303. 30. 22(6♣️,J♦️,8♥️,6♦️) - 18(10♥️,8♠️)
 1304.  
 1305. Статистика 21, [21.03.19 14:58]
 1306. 31. 20(Q♦️,J♦️,9♠️,6♠️) - 17(8♠️,9♦️)
 1307.  
 1308. Статистика 21, [21.03.19 15:00]
 1309. 32. 21(J♦️,K♣️,8♥️,7♠️) - 17(6♦️,A♣️)
 1310.  
 1311. Статистика 21, [21.03.19 15:02]
 1312. 33. 26(10♠️,6♦️,10♦️) - 14(8♥️,6♣️)
 1313.  
 1314. Статистика 21, [21.03.19 15:04]
 1315. 34. 21(A♠️,10♠️) - 11(8♦️,Q♠️) #R
 1316.  
 1317. Статистика 21, [21.03.19 15:06]
 1318. 35. 25(K♥️,10♠️,A♥️) - 11(Q♦️,8♠️)
 1319.  
 1320. Статистика 21, [21.03.19 15:08]
 1321. 36. 21(10♥️,A♥️) - 11(Q♥️,8♦️) #R
 1322.  
 1323. Статистика 21, [21.03.19 15:10]
 1324. 37. 17(8♠️,9♦️) - 19(9♥️,Q♠️,7♥️)
 1325.  
 1326. Статистика 21, [21.03.19 15:12]
 1327. 38. 17(10♦️,7♠️) - 21(K♦️,7♦️,10♥️)
 1328.  
 1329. Статистика 21, [21.03.19 15:14]
 1330. 39. 20(10♣️,Q♥️,7♥️) - 20(J♥️,9♥️,Q♣️,6♣️) #X
 1331.  
 1332. Статистика 21, [21.03.19 15:16]
 1333. 40. 19(10♠️,Q♠️,6♠️) - 19(J♣️,9♣️,8♣️) #X
 1334.  
 1335. Статистика 21, [21.03.19 15:18]
 1336. 41. 22(A♦️,J♣️,9♦️) - 16(7♦️,9♠️)
 1337.  
 1338. Статистика 21, [21.03.19 15:20]
 1339. 42. 27(6♣️,A♦️,10♥️) - 14(8♣️,6♦️)
 1340.  
 1341. Статистика 21, [21.03.19 15:22]
 1342. 43. 17(6♦️,8♥️,Q♣️) - 22(Q♠️,Q♥️,Q♦️,6♣️,7♣️)
 1343.  
 1344. Статистика 21, [21.03.19 15:24]
 1345. 44. 22(K♠️,8♦️,10♥️) - 14(Q♣️,A♣️)
 1346.  
 1347. Статистика 21, [21.03.19 15:26]
 1348. 45. 24(7♦️,9♦️,8♣️) - 11(9♠️,J♦️)
 1349.  
 1350. Статистика 21, [21.03.19 15:28]
 1351. 46. 20(J♣️,Q♥️,K♣️,8♥️,Q♦️) - 19(A♣️,8♣️)
 1352.  
 1353. Статистика 21, [21.03.19 15:30]
 1354. 47. 18(Q♥️,A♥️,J♥️,J♦️) - 23(Q♦️,10♣️,10♠️)
 1355.  
 1356. Статистика 21, [21.03.19 15:32]
 1357. 48. 22(6♠️,10♥️,J♣️,K♠️) - 17(6♦️,A♠️)
 1358.  
 1359. Статистика 21, [21.03.19 15:34]
 1360. 49. 20(9♥️,A♦️) - 21(10♥️,A♠️) #R
 1361.  
 1362. Статистика 21, [21.03.19 15:36]
 1363. 50. 21(8♠️,Q♣️,10♠️) - 21(Q♦️,7♠️,J♦️,9♠️) #X
 1364.  
 1365. Статистика 21, [21.03.19 15:38]
 1366. 51. 20(8♣️,J♥️,J♠️,8♦️) - 18(Q♠️,9♥️,6♦️)
 1367.  
 1368. Статистика 21, [21.03.19 15:40]
 1369. [Переслано из 21 Bets supervip]
 1370. С игры №49 Раздача - Золотое очко (Тест)!✅
 1371.  
 1372. Статистика 21, [21.03.19 15:40]
 1373. 52. 20(7♣️,K♠️,9♠️) - 25(6♦️,9♣️,10♥️)
 1374.  
 1375. Статистика 21, [21.03.19 15:42]
 1376. 53. 19(K♥️,Q♥️,9♣️,Q♣️) - 20(A♦️,J♣️,7♥️)
 1377.  
 1378. Статистика 21, [21.03.19 15:44]
 1379. 54. 18(Q♦️,A♠️,K♥️) - 18(7♦️,A♦️) #X
 1380.  
 1381. Статистика 21, [21.03.19 15:46]
 1382. 55. 19(9♦️,10♦️) - 18(6♠️,Q♥️,9♥️)
 1383.  
 1384. Статистика 21, [21.03.19 15:48]
 1385. 56. 21(7♥️,7♣️,J♠️,J♥️,Q♦️) - 18(A♦️,7♦️)
 1386.  
 1387. Статистика 21, [21.03.19 15:52]
 1388. 57. 28(6♦️,7♥️,K♦️,A♥️) - 12(K♥️,8♦️)
 1389.  
 1390. Статистика 21, [21.03.19 15:52]
 1391. 58. 22(7♠️,7♥️,8♥️) - 15(9♥️,6♠️)
 1392.  
 1393. Статистика 21, [21.03.19 15:54]
 1394. 59. 18(K♥️,Q♥️,K♦️,7♠️) - 20(J♦️,A♥️,7♥️)
 1395.  
 1396. Статистика 21, [21.03.19 15:56]
 1397. 60. 26(9♠️,6♥️,A♣️) - 20(A♥️,9♣️)
 1398.  
 1399. Статистика 21, [21.03.19 15:58]
 1400. 61. 17(8♣️,9♥️) - 17(A♦️,6♠️) #R #X
 1401.  
 1402. Статистика 21, [21.03.19 16:00]
 1403. 62. 23(J♠️,K♦️,7♠️,Q♣️,7♦️) - 11(7♥️,K♠️)
 1404.  
 1405. Статистика 21, [21.03.19 16:02]
 1406. 63. 27(J♦️,A♥️,6♠️,8♥️) - 17(9♦️,8♠️)
 1407.  
 1408. Статистика 21, [21.03.19 16:04]
 1409. 64. 23(Q♥️,10♦️,10♣️) - 4(J♦️,J♣️)
 1410.  
 1411. Статистика 21, [21.03.19 16:06]
 1412. 65. 19(A♣️,8♣️) - 21(10♦️,A♥️) #R
 1413.  
 1414. Статистика 21, [21.03.19 16:08]
 1415. 66. 18(10♥️,8♠️) - 17(10♦️,7♦️) #R
 1416.  
 1417. Статистика 21, [21.03.19 16:10]
 1418. 67. 22(K♠️,10♦️,8♠️) - 16(7♠️,9♦️)
 1419.  
 1420. Статистика 21, [21.03.19 16:12]
 1421. 68. 20(K♠️,Q♣️,J♠️,K♥️,K♣️,Q♠️) - 21(Q♥️,J♦️,8♦️,J♣️,6♥️)
 1422.  
 1423. Статистика 21, [21.03.19 16:14]
 1424. 69. 17(A♣️,K♣️,J♣️) - 22(9♣️,J♠️,A♥️)
 1425.  
 1426. Статистика 21, [21.03.19 16:16]
 1427. 70. 19(K♣️,6♥️,9♠️) - 22(K♥️,Q♦️,6♠️,9♦️)
 1428.  
 1429. Статистика 21, [21.03.19 16:18]
 1430. 71. 21(A♦️,10♥️) - 16(10♦️,6♣️) #R
 1431.  
 1432. Статистика 21, [21.03.19 16:20]
 1433. 72. 24(Q♦️,Q♠️,J♦️,J♠️,K♦️,10♦️) - 17(8♠️,9♥️)
 1434.  
 1435. Статистика 21, [21.03.19 16:22]
 1436. 73. 21(A♦️,K♠️,6♥️) - 18(8♦️,10♥️)
 1437.  
 1438. Статистика 21, [21.03.19 16:24]
 1439. 74. 22(6♦️,9♣️,Q♠️,K♦️) - 12(6♥️,6♠️)
 1440.  
 1441. Статистика 21, [21.03.19 16:26]
 1442. 75. 19(9♠️,10♦️) - 17(7♠️,10♣️) #R
 1443.  
 1444. Статистика 21, [21.03.19 16:28]
 1445. 76. 19(Q♣️,9♠️,7♥️) - 19(9♣️,10♣️) #X
 1446.  
 1447. Статистика 21, [21.03.19 16:30]
 1448. 77. 19(7♠️,6♣️,K♦️,J♠️) - 24(8♥️,7♥️,9♣️)
 1449.  
 1450. Статистика 21, [21.03.19 16:32]
 1451. 78. 24(Q♦️,K♥️,J♠️,7♣️,8♥️) - 13(J♣️,A♦️)
 1452.  
 1453. Статистика 21, [21.03.19 16:34]
 1454. 79. 24(J♠️,A♠️,A♥️) - 18(10♥️,8♦️)
 1455.  
 1456. Статистика 21, [21.03.19 16:36]
 1457. 80. 27(10♠️,8♠️,9♣️) - 20(A♥️,9♠️)
 1458.  
 1459. Статистика 21, [21.03.19 16:38]
 1460. 81. 18(Q♦️,7♣️,6♠️,J♦️) - 18(6♣️,Q♥️,9♣️) #X
 1461.  
 1462. Статистика 21, [21.03.19 16:40]
 1463. 82. 18(8♠️,10♣️) - 17(K♦️,7♥️,6♥️)
 1464.  
 1465. Статистика 21, [21.03.19 16:42]
 1466. 83. 16(10♣️,K♠️,J♥️) - 18(J♠️,K♦️,10♠️,J♣️)
 1467.  
 1468. Статистика 21, [21.03.19 16:44]
 1469. 84. 20(K♥️,6♦️,10♣️) - 22(K♠️,10♦️,8♦️)
 1470.  
 1471. Статистика 21, [21.03.19 16:46]
 1472. 85. 23(7♣️,6♣️,Q♣️,7♦️) - 14(10♦️,K♥️)
 1473.  
 1474. Статистика 21, [21.03.19 16:48]
 1475. 86. 19(8♠️,J♦️,9♣️) - 18(8♥️,K♥️,6♥️)
 1476.  
 1477. Статистика 21, [21.03.19 16:50]
 1478. 87. 22(K♣️,J♠️,6♥️,10♠️) - 14(K♦️,10♣️)
 1479.  
 1480. Статистика 21, [21.03.19 16:52]
 1481. 88. 11(K♠️,7♦️) - 21(10♠️,A♦️) #R
 1482.  
 1483. Статистика 21, [21.03.19 16:54]
 1484. 89. 18(10♠️,8♥️) - 17(A♥️,6♣️) #R
 1485.  
 1486. Статистика 21, [21.03.19 16:56]
 1487. 90. 25(Q♣️,9♣️,K♣️,9♥️) - 18(A♦️,7♦️)
 1488.  
 1489. Статистика 21, [21.03.19 16:58]
 1490. 91. 24(J♦️,K♦️,8♣️,10♠️) - 13(10♥️,Q♣️)
 1491.  
 1492. Статистика 21, [21.03.19 17:00]
 1493. 92. 21(Q♠️,A♣️,7♣️) - 25(7♥️,6♣️,J♠️,10♣️)
 1494.  
 1495. Статистика 21, [21.03.19 17:02]
 1496. 93. 24(6♦️,A♥️,7♥️) - 10(Q♥️,7♣️)
 1497.  
 1498. Статистика 21, [21.03.19 17:04]
 1499. 94. 28(8♦️,10♦️,10♣️) - 15(K♦️,A♣️)
 1500.  
 1501. Статистика 21, [21.03.19 17:06]
 1502. 95. 21(A♣️,A♦️) - 20(A♠️,9♠️) #G #R
 1503. Статистика 21, [21.03.19 10:14]
 1504. 39. 22(J♦️,J♠️,A♥️,7♣️) - 14(8♣️,6♦️)
 1505.  
 1506. Статистика 21, [21.03.19 10:16]
 1507. 40. 24(A♦️,6♥️,7♥️) - 18(10♦️,8♦️)
 1508.  
 1509. Статистика 21, [21.03.19 10:18]
 1510. 41. 22(K♦️,A♣️,7♦️) - 19(10♥️,9♣️)
 1511.  
 1512. Статистика 21, [21.03.19 10:20]
 1513. 42. 22(8♣️,A♠️,Q♦️) - 6(K♥️,J♦️)
 1514.  
 1515. Статистика 21, [21.03.19 10:22]
 1516. 43. 21(J♠️,8♠️,7♠️,K♥️) - 22(J♦️,6♥️,Q♥️,A♥️)
 1517.  
 1518. Статистика 21, [21.03.19 10:24]
 1519. 44. 25(J♣️,A♠️,Q♣️,9♦️) - 18(10♣️,8♥️)
 1520.  
 1521. Статистика 21, [21.03.19 10:26]
 1522. 45. 21(Q♦️,6♦️,Q♠️,9♣️) - 17(9♠️,8♦️)
 1523.  
 1524. Статистика 21, [21.03.19 10:28]
 1525. 46. 20(K♣️,J♥️,8♥️,6♠️) - 24(A♣️,Q♠️,10♠️)
 1526.  
 1527. Статистика 21, [21.03.19 10:30]
 1528. 47. 23(6♠️,A♦️,6♦️) - 12(K♥️,8♠️)
 1529.  
 1530. Статистика 21, [21.03.19 10:32]
 1531. 48. 13(6♥️,7♠️) - 21(A♠️,10♠️) #R
 1532.  
 1533. Статистика 21, [21.03.19 10:34]
 1534. 49. 23(J♥️,6♥️,8♥️,7♥️) - 18(9♦️,9♠️)
 1535.  
 1536. Статистика 21, [21.03.19 10:36]
 1537. 50. 19(7♦️,J♠️,10♣️) - 22(7♣️,6♠️,9♠️)
 1538.  
 1539. Статистика 21, [21.03.19 10:38]
 1540. 51. 27(9♦️,7♥️,A♥️) - 14(8♦️,6♦️)
 1541.  
 1542. Статистика 21, [21.03.19 10:40]
 1543. 52. 27(K♠️,10♠️,J♠️,A♣️) - 6(Q♥️,Q♠️)
 1544.  
 1545. Статистика 21, [21.03.19 10:42]
 1546. 53. 19(10♣️,7♦️,J♣️) - 17(6♦️,A♥️)
 1547.  
 1548. Статистика 21, [21.03.19 10:44]
 1549. 54. 24(K♣️,A♥️,9♠️) - 11(9♣️,J♦️)
 1550.  
 1551. Статистика 21, [21.03.19 10:46]
 1552. 55. 18(K♥️,7♣️,7♥️) - 22(8♦️,Q♦️,Q♠️,8♣️)
 1553.  
 1554. Статистика 21, [21.03.19 10:48]
 1555. 56. 9(6♣️,Q♣️) - 21(A♠️,10♠️) #R
 1556.  
 1557. Статистика 21, [21.03.19 10:50]
 1558. 57. 19(10♣️,J♣️,7♦️) - 19(K♣️,8♥️,Q♣️,K♦️) #X
 1559.  
 1560. Статистика 21, [21.03.19 10:52]
 1561. 58. 25(10♠️,7♦️,8♠️) - 12(6♥️,6♦️)
 1562.  
 1563. Статистика 21, [21.03.19 10:54]
 1564. 59. 22(8♠️,6♥️,8♦️) - 11(7♦️,K♠️)
 1565.  
 1566. Статистика 21, [21.03.19 10:56]
 1567. 60. 21(8♦️,K♠️,9♦️) - 24(10♦️,Q♥️,A♠️)
 1568.  
 1569. Статистика 21, [21.03.19 10:58]
 1570. 61. 21(K♥️,8♠️,9♠️) - 26(8♦️,J♦️,Q♥️,J♥️,A♦️)
 1571.  
 1572. Статистика 21, [21.03.19 11:00]
 1573. 62. 22(9♦️,6♣️,7♠️) - 15(K♠️,A♠️)
 1574.  
 1575. Статистика 21, [21.03.19 11:02]
 1576. 63. 26(8♠️,9♥️,9♣️) - 10(7♣️,Q♣️)
 1577.  
 1578. Статистика 21, [21.03.19 11:04]
 1579. 64. 18(10♣️,8♥️) - 20(Q♥️,A♠️,6♣️)
 1580.  
 1581. Статистика 21, [21.03.19 11:06]
 1582. 65. 26(6♠️,A♦️,9♦️) - 16(10♣️,6♦️)
 1583.  
 1584. Статистика 21, [21.03.19 11:08]
 1585. 66. 24(6♣️,Q♣️,K♦️,A♥️) - 13(A♣️,J♦️)
 1586.  
 1587. Статистика 21, [21.03.19 11:10]
 1588. 67. 22(8♠️,K♥️,J♠️,8♣️) - 19(9♦️,10♦️)
 1589.  
 1590. Статистика 21, [21.03.19 11:12]
 1591. 68. 22(K♥️,A♣️,7♦️) - 19(8♥️,A♥️)
 1592.  
 1593. Статистика 21, [21.03.19 11:14]
 1594. 69. 19(7♥️,Q♠️,9♣️) - 21(Q♥️,A♦️,7♣️)
 1595.  
 1596. Статистика 21, [21.03.19 11:16]
 1597. 70. 21(7♠️,K♠️,10♥️) - 17(Q♦️,K♣️,K♥️,6♥️)
 1598.  
 1599. Статистика 21, [21.03.19 11:18]
 1600. 71. 20(9♥️,8♠️,Q♠️) - 21(9♣️,Q♣️,9♦️)
 1601.  
 1602. Статистика 21, [21.03.19 11:20]
 1603. 72. 23(7♦️,6♠️,10♥️) - 17(10♣️,7♣️)
 1604.  
 1605. Статистика 21, [21.03.19 11:22]
 1606. 73. 19(K♥️,7♥️,8♥️) - 22(J♥️,A♣️,9♣️)
 1607.  
 1608. Статистика 21, [21.03.19 11:24]
 1609. 74. 26(A♥️,J♣️,Q♥️,10♣️) - 13(6♣️,7♥️)
 1610.  
 1611. Статистика 21, [21.03.19 11:26]
 1612. 75. 26(J♥️,A♣️,K♦️,9♣️) - 13(7♦️,6♣️)
 1613.  
 1614. Статистика 21, [21.03.19 11:28]
 1615. 76. 20(J♠️,8♥️,10♦️) - 17(6♠️,9♦️,J♥️)
 1616.  
 1617. Статистика 21, [21.03.19 11:30]
 1618. 77. 26(7♥️,9♠️,10♥️) - 9(J♥️,7♠️)
 1619.  
 1620. Статистика 21, [21.03.19 11:32]
 1621. 78. 21(K♠️,9♠️,8♣️) - 19(9♣️,10♦️)
 1622.  
 1623. Статистика 21, [21.03.19 11:34]
 1624. 79. 26(Q♥️,10♥️,K♦️,9♦️) - 11(Q♦️,8♥️)
 1625.  
 1626. Статистика 21, [21.03.19 11:36]
 1627. 80. 18(9♥️,9♦️) - 24(6♠️,Q♠️,6♣️,9♠️)
 1628.  
 1629. Статистика 21, [21.03.19 11:38]
 1630. 81. 5(J♣️,Q♥️) - 21(10♦️,A♦️) #R
 1631.  
 1632. Статистика 21, [21.03.19 11:40]
 1633. 82. 22(7♠️,9♥️,6♦️) - 15(A♦️,K♠️)
 1634.  
 1635. Статистика 21, [21.03.19 11:42]
 1636. 83. 18(8♥️,K♣️,J♦️,K♠️) - 22(9♦️,7♠️,6♦️)
 1637.  
 1638. Статистика 21, [21.03.19 11:44]
 1639. 84. 21(K♦️,6♣️,A♥️) - 17(7♣️,10♦️)
 1640.  
 1641. Статистика 21, [21.03.19 11:46]
 1642. 85. 17(6♦️,A♦️) - 22(6♠️,6♣️,10♣️)
 1643.  
 1644. Статистика 21, [21.03.19 11:48]
 1645. 86. 18(10♣️,J♦️,6♣️) - 17(8♥️,J♥️,7♥️)
 1646.  
 1647. Статистика 21, [21.03.19 11:50]
 1648. 87. 18(10♦️,J♥️,6♣️) - 23(10♣️,6♠️,7♠️)
 1649.  
 1650. Статистика 21, [21.03.19 11:52]
 1651. 88. 20(Q♣️,9♦️,J♦️,6♥️) - 20(K♦️,6♣️,10♥️) #X
 1652.  
 1653. Статистика 21, [21.03.19 11:54]
 1654. 89. 17(Q♣️,Q♠️,A♥️) - 26(Q♥️,8♦️,K♣️,A♦️)
 1655.  
 1656. Статистика 21, [21.03.19 11:56]
 1657. 90. 22(7♦️,Q♣️,J♠️,10♦️) - 15(9♠️,6♣️)
 1658.  
 1659. Статистика 21, [21.03.19 11:58]
 1660. 91. 17(7♣️,10♥️) - 22(6♣️,J♦️,Q♣️,A♦️)
 1661.  
 1662. Статистика 21, [21.03.19 12:00]
 1663. 92. 19(7♠️,K♥️,6♣️,J♦️) - 19(8♥️,K♦️,J♠️,J♥️,Q♣️) #X
 1664.  
 1665. Статистика 21, [21.03.19 12:02]
 1666. 93. 18(8♥️,10♥️) - 20(7♦️,Q♦️,K♣️,6♣️)
 1667.  
 1668. Статистика 21, [21.03.19 12:04]
 1669. 94. 19(8♥️,A♥️) - 17(7♠️,10♣️) #R
 1670.  
 1671. Статистика 21, [21.03.19 12:06]
 1672. 95. 22(10♣️,8♥️,K♠️) - 15(A♣️,K♥️)
 1673.  
 1674. Статистика 21, [21.03.19 12:08]
 1675. 96. 24(Q♥️,K♥️,6♥️,A♣️) - 11(Q♣️,8♣️)
 1676.  
 1677. Статистика 21, [21.03.19 12:10]
 1678. 97. 23(K♥️,A♥️,8♥️) - 13(10♥️,Q♦️)
 1679.  
 1680. Статистика 21, [21.03.19 12:12]
 1681. 98. 21(K♦️,10♥️,Q♥️,K♠️) - 20(7♠️,6♠️,7♦️)
 1682.  
 1683. Статистика 21, [21.03.19 12:14]
 1684. 99. 16(6♠️,10♠️) - 21(A♣️,A♦️) #G #R
 1685.  
 1686. Статистика 21, [21.03.19 12:16]
 1687. 100. 20(J♥️,6♥️,9♥️,Q♣️) - 26(9♦️,6♠️,A♦️)
 1688.  
 1689. Статистика 21, [21.03.19 12:18]
 1690. 101. 21(A♦️,A♣️) - 11(7♠️,K♣️) #G #R
 1691.  
 1692. Статистика 21, [21.03.19 12:20]
 1693. 102. 18(K♦️,K♠️,10♥️) - 18(A♠️,7♣️) #X
 1694.  
 1695. Статистика 21, [21.03.19 12:22]
 1696. 103. 18(8♦️,7♦️,Q♥️) - 17(8♠️,9♠️)
 1697.  
 1698. Статистика 21, [21.03.19 12:24]
 1699. 104. 26(9♠️,8♥️,9♣️) - 20(A♠️,9♦️)
 1700.  
 1701. Статистика 21, [21.03.19 12:26]
 1702. 105. 18(Q♣️,9♠️,6♠️) - 23(7♠️,8♠️,8♥️)
 1703.  
 1704. Статистика 21, [21.03.19 12:28]
 1705. 106. 27(8♠️,6♦️,J♦️,A♦️) - 11(K♥️,7♥️)
 1706.  
 1707. Статистика 21, [21.03.19 12:30]
 1708. 107. 20(K♣️,10♦️,6♣️) - 21(A♦️,Q♥️,7♥️)
 1709.  
 1710. Статистика 21, [21.03.19 12:32]
 1711. 108. 18(6♦️,8♦️,K♠️) - 21(Q♣️,7♥️,J♥️,9♠️)
 1712.  
 1713. Статистика 21, [21.03.19 12:34]
 1714. 109. 27(K♠️,9♦️,Q♥️,A♦️) - 10(8♠️,J♥️)
 1715.  
 1716. Статистика 21, [21.03.19 12:36]
 1717. 110. 21(9♣️,J♥️,10♦️) - 19(10♥️,9♦️)
 1718.  
 1719. Статистика 21, [21.03.19 12:38]
 1720. 111. 20(6♠️,Q♠️,A♣️) - 22(K♥️,Q♦️,K♠️,A♥️)
 1721.  
 1722. Статистика 21, [21.03.19 12:40]
 1723. 112. 19(8♣️,A♠️) - 24(Q♦️,Q♠️,7♥️,A♥️)
 1724.  
 1725. Статистика 21, [21.03.19 12:42]
 1726. 113. 19(9♥️,7♣️,Q♠️) - 18(K♥️,6♥️,8♥️)
 1727.  
 1728. Статистика 21, [21.03.19 12:44]
 1729. 114. 27(7♦️,6♥️,K♠️,10♥️) - 12(10♠️,J♦️)
 1730.  
 1731. Статистика 21, [21.03.19 12:46]
 1732. 115. 19(7♠️,J♠️,K♦️,6♦️) - 22(6♠️,Q♦️,J♣️,A♥️)
 1733.  
 1734. Статистика 21, [21.03.19 12:48]
 1735. 116. 21(6♥️,K♠️,6♣️,J♦️,Q♠️) - 20(A♣️,9♣️)
 1736.  
 1737. Статистика 21, [21.03.19 12:50]
 1738. 117. 19(6♣️,10♣️,Q♦️) - 19(A♦️,8♣️) #X
 1739.  
 1740. Статистика 21, [21.03.19 12:52]
 1741. 118. 18(10♠️,8♦️) - 17(7♠️,Q♥️,7♥️)
 1742.  
 1743. Статистика 21, [21.03.19 12:54]
 1744. 119. 23(J♥️,7♦️,6♣️,8♣️) - 17(8♠️,9♠️)
 1745.  
 1746. Статистика 21, [21.03.19 12:56]
 1747. 120. 16(Q♥️,J♠️,A♦️) - 19(Q♣️,7♥️,9♣️)
 1748.  
 1749. Статистика 21, [21.03.19 12:58]
 1750. 121. 19(10♦️,9♥️) - 20(Q♣️,K♦️,Q♦️,10♥️)
 1751.  
 1752. Статистика 21, [21.03.19 13:00]
 1753. 122. 25(Q♣️,A♥️,A♦️) - 8(J♥️,6♠️)
 1754.  
 1755. Статистика 21, [21.03.19 13:02]
 1756. 123. 26(Q♣️,10♦️,K♥️,9♥️) - 19(A♥️,8♥️)
 1757.  
 1758. Статистика 21, [21.03.19 13:04]
 1759. 124. 17(7♠️,6♦️,K♣️) - 19(Q♠️,10♠️,Q♦️,Q♣️)
 1760.  
 1761. Статистика 21, [21.03.19 13:06]
 1762. 125. 17(10♦️,7♥️) - 21(10♣️,Q♠️,J♣️,6♦️)
 1763.  
 1764. Статистика 21, [21.03.19 13:08]
 1765. 126. 19(7♥️,K♦️,J♠️,Q♠️,Q♥️) - 20(8♠️,6♠️,6♣️)
 1766.  
 1767. Статистика 21, [21.03.19 13:10]
 1768. 127. 22(10♦️,6♦️,6♣️) - 20(9♣️,A♠️)
 1769.  
 1770. Статистика 21, [21.03.19 13:12]
 1771. 128. 20(10♠️,10♦️) - 20(9♣️,A♠️) #R #X
 1772.  
 1773. Статистика 21, [21.03.19 13:14]
 1774. 129. 19(7♣️,Q♠️,9♣️) - 22(A♣️,Q♥️,8♠️)
 1775.  
 1776. Статистика 21, [21.03.19 13:16]
 1777. 130. 21(10♠️,K♣️,7♠️) - 18(10♦️,J♠️,6♥️)
 1778.  
 1779. Статистика 21, [21.03.19 13:18]
 1780. 131. 18(Q♣️,7♠️,8♣️) - 17(9♣️,8♥️)
 1781.  
 1782. Статистика 21, [21.03.19 13:20]
 1783. 132. 26(A♥️,6♥️,9♥️) - 18(A♣️,7♦️)
 1784.  
 1785. Статистика 21, [21.03.19 13:22]
 1786. 133. 20(10♥️,6♥️,J♠️,J♥️) - 18(K♥️,J♦️,K♠️,8♦️)
 1787.  
 1788. Статистика 21, [21.03.19 13:24]
 1789. 134. 23(K♣️,J♦️,8♦️,9♣️) - 15(9♦️,6♣️)
 1790.  
 1791. Статистика 21, [21.03.19 13:26]
 1792. 135. 18(10♦️,8♣️) - 22(K♦️,Q♣️,9♣️,6♥️)
 1793.  
 1794. Статистика 21, [21.03.19 13:28]
 1795. 136. 19(8♦️,K♦️,7♦️) - 19(6♣️,K♣️,9♣️) #X
 1796.  
 1797. Статистика 21, [21.03.19 13:30]
 1798. 137. 22(J♣️,J♠️,9♥️,9♣️) - 12(8♦️,K♥️)
 1799.  
 1800. Статистика 21, [21.03.19 13:32]
 1801. 138. 20(A♦️,9♣️) - 18(A♥️,7♦️) #R

Share with your friends:

Print