SaveText.Ru

Untitled
  1. https://www.facebook.com/congtytnhhthangloi/posts/210619880290751
  2.  
  3. - Target: 23 - 64. Việt Nam, loại trừ: HCM.
  4. - Vị trí quảng cáo: chỉ để newfeed và messenger. Còn lại bỏ hết.
  5. - Budget: 5 - 5tr6/ngày. (Bác cứ chạy hết 10 camp 25$ là oke)
  6.  
  7. ---
  8.  

Share with your friends:

Print