SaveText.Ru

Untitled
 1. TC - Ốp Lưng ĐT
 2. Page : ATskin
 3. Link Post : https://www.facebook.com/ATskin1102.vn/videos/3502405696508202/
 4. Target : Nam & Nữ  20- 45 toàn quốc
 5. Loại trừ: thanh toán fb 90 ngày, quản trị viên trang fb
 6. Vị trí: Bảng tin di động ( chỉ để di động xóa phần máy tính đi )
 7. chạy mes nhưng tắt mes intergame chỉ để 2 tích trên cùng
 8. ngay bên dưới phần thiết bị di động
 9. - Thiết bị di động & hệ điều hành cụ thể ,để adroi - ->   xoá ios và máy tinh bang
 10.  Ngân Sách : 300m/24 giờ
 11. ------------------------------------------------------
 12. TC - Hộp đựng giày
 13. Page : ATskin
 14. Link Post : https://www.facebook.com/watch/?v=360263291947581
 15. Target : Nam & Nữ  23-65+ toàn quốc
 16. - Vị trí hiển thị bỏ mes + insta
 17. - loại trừ thanh toán 30 ngày + người dùng thiết bị 1-3 tháng
 18. ngân sách : 300m/24 giờ

Share with your friends:

Print